PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Stavanger på sykkel
  4. Hovedrutene for sykkel

Hovedrutene for sykkel

Kort fortalt

  • Stavanger har 11 hovedruter for sykkel.
  • På denne siden kan du finne rutene i Google-kart
  • Du får oversikt over sykkelparkering og servicestasjoner på kommunekart.com.
  • God tur!

Hinnaruta, sykkelrute 1

Hinnaruta går fra Stavanger sentrum sørover langs fylkesvei 44 til kommunegrensen mot Sandnes på Forus.

Det er etablert sykkelfelt fra sentrum til Hillevåg og deretter tosidig gang- og sykkelvei til Hinna. Videre er det gang- og sykkelvei eller sykkelfelt gjennom Gausel til Forus.

Sørmarksruta, sykkelrute 2

Sørmarksruta starter ved Våland, går sørover mot universitetet og videre over Grannes, Jåtten og Godeset til Forus.

For reisende til universitetet er dette en viktig trasé.

Ruta går gjennom boliggater, på turveier, gjennom industriområder og delvis på gang- og sykkelveier.

Madlaruta, sykkelrute 3

Madlaruta er hovedsykkelruta vestover fra Stavanger sentrum.

Langs Madlaveien er denne ruta hovedsakelig lagt på gang- og sykkelvei. Fra området rundt Mosvatnet og inn mot sentrum går den gjennom bygater i blandet trafikk.

Tastaruta, sykkelrute 4

Tastaruta er hovedsykkelruta fra sentrum og nordvest over mot Tasta og Randaberg.

Byfjordruta, sykkelrute 5 

Byfjordruta er hovedruta for syklister fra Stavanger sentrum, nordover langs Byfjorden mot Vardeneset og Dusavika, til kommunegrensen mot Randaberg.

Det er etablert sykkelfelt i Borgemester Middelthons gate, i Tastagata og i deler av Dusavikveien, til krysset ved Christian Bjellands gate.

Øyaneruta, sykkelrute 6 

Øyaneruta går fra Stavanger sentrum, over Buøy til en runde på Hundvåg.

Øyaneruta følger en trasé fra Stavanger sentrum med blandet trafikk, som går over i gang- og sykkelvei på bybrua. På Buøy går ruta i boliggater med blandet trafikk. .

Gandsfjordruta, sykkelrute 7 

Gandsfjordruta går fra Stavanger sentrum, sørover delvis langs fjorden til Jåttåvågen, og videre til kommunegrensen mot Sandnes.

Deler av Gandsfjordruta er blant de vakreste sykkelstrekningene vi har, langs fjorden mellom Hillevåg og Forusstraen. 

Nord og sør for friområdene ved Vaulen er det strekninger der syklister og turgjengere har separate veier. Det er også Stavangers første kryss der bilene har vikeplikt for syklistene.

Hafrsfjordruta, sykkelrute 8 

Hafrsfjordruta går fra kommunegrensen mot Randaberg i Kvernevik, over Revheim til Hafrsfjord, og videre over Grannes til Hinna.

Traseen ligger i hovedsak på gang- og sykkelvei.

Vestre ring, sykkelrute 9 

Hovedsykkelruta Vestre ring går fra Dusavik, via Tasta til Litle Stokkavatn. Derfra gjennom Tjensvollkrysset og østover til Hillevåg.

Denne hovedruta har delvis gang- og sykkelvei og går dels på turveien langs Litle Stokkavatn. Ellers går den i traseer med blandet trafikk.

Indre ring, sykkelrute 10

Hovedsykkelruten Indre ring går fra Madlaveien ved Mosvatnet, østover til Lagård og over Storhaug til Kyviksmarka.

Traséen går i hovedsak i blandet trafikk, med mange små kryss å passere, men for det meste i rolige gater i etablerte boligstrøk.

Østre ring, sykkelrute 11 

Hovedruta Østre ring går fra Strømsbrua, over Storhaug bydel, til bybrua.

Sykkelstamveien mellom Stavanger, Forus og Sandnes

Sykkelstamveien skal sørge for en sykkelvei av høy standard langs E39 mellom Stavanger og Sandnes, via tusenvis av arbeidsplasser på Forus.

Sykkelstamveien skal gå fra Madlaveien i Stavanger til Stangelandskrysset i Sandnes. Den blir asfaltert og fire meter bred. Sykkelveien skal ha noen få, viktige påkoblinger.

Målet er at flere arbeidsreiser på Nord-Jæren fra skal foregå på sykkel i stedet for bil.

Bystyret vedtok kommunedelplanen for sykkelstamveien i 2012, og deler av strekningen er vedtatt i ulike reguleringsplaner.

Noen delstrekninger er bygget, andre er under bygging. Det er foreløpig usikkert når hele stamveien står ferdig.

Statens vegvesen har prosjektlederansvaret. Sandnes kommune og Stavanger kommune deltar i prosjektgruppen.

Les mer på Statens vegvesen sine nettsider om sykkelstamveien.

Kontaktinformasjon

Monica Johansen Bikos

Stavanger på sykkel

Telefon:
51 91 23 62
E-post:
monica.johansen.bikos@stavanger.kommune.no