PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Stavanger på sykkel
 4. Hovedrutene for sykkel

Hovedrutene for sykkel

Kort fortalt

 • Stavanger har 11 hovedruter for sykkel.
 • Hovedrutene er skilta og godt tilrettelagt for sykkel hele året.
 • Takk for at du sykler!
Mange barn sykler en av hovedrutene på sykkel, Gandsfjordruta på Vaulen.

På vei til fotballkamp i Jåttåvågen, på én av hovedrutene på sykkel, Gandsfjordruta.

Hva er en hovedrute for sykkel?

Det er 11 hovedruter for sykkel i Stavanger. En hovedrute for sykkel er:

 • en hovedakse for syklister i Stavanger kommune
 • skiltet med sykkelruteskilt
 • godt tilrettelagt for syklister med sykkelfelt, sykkelvei eller sykkelprioritert gate i store deler rutene.
 • prioritert først i sommer- og vinterdriften av kommunale veier

Målet vårt for hovedrutene på vintertid er:

 • at de er brøytet innen klokka 06.00 hver dag
 • å starte brøytingen når snødybden er én centimeter. Veibanen skal være tilnærmet bar inntil to timer etter siste snøfall.
 • at rutene skal være ferdig strødd til klokka 06.00 hver dag. Og at de er strødd inntil to timer etter at veibanen ble glatt.

Ekstreme værforhold og raske og uventet endringer i temperaturen kan føre til lengre tid før veiene er strødd og bare.

Her er hovedrutene i Stavanger:

Her kan du lese mer om hver hovedrute:

Mer om hver enkelt hovedrute:

Hinnaruta går fra Stavanger sentrum sørover langs fylkesvei 44 til kommunegrensen mot Sandnes på Forus.

Det er etablert sykkelfelt fra sentrum til Hillevåg og deretter tosidig gang- og sykkelvei til Hinna. Videre er det gang- og sykkelvei eller sykkelfelt gjennom Gausel til Forus.

Sørmarksruta starter ved Våland, går sørover mot universitetet og videre over Grannes, Jåtten og Godeset til Forus.

For reisende til universitetet er dette en viktig trasé.

Ruta går gjennom boliggater, på turveier, gjennom industriområder og delvis på gang- og sykkelveier.

Madlaruta er hovedsykkelruta vestover fra Stavanger sentrum.

Langs Madlaveien er denne ruta hovedsakelig lagt på gang- og sykkelvei. Fra området rundt Mosvatnet og inn mot sentrum går den gjennom bygater i blandet trafikk.

Tastaruta er hovedsykkelruta fra sentrum og nordvest over mot Tasta og Randaberg.

Byfjordruta er hovedruta for syklister fra Stavanger sentrum, nordover langs Byfjorden mot Vardeneset og Dusavika, til kommunegrensen mot Randaberg.

Det er etablert sykkelfelt i Borgemester Middelthons gate, i Tastagata og i deler av Dusavikveien, til krysset ved Christian Bjellands gate.

Øyaneruta går fra Stavanger sentrum, over Buøy til en runde på Hundvåg.

Øyaneruta følger en trasé fra Stavanger sentrum med blandet trafikk, som går over i gang- og sykkelvei på bybrua. På Buøy går ruta i boliggater med blandet trafikk. .

Gandsfjordruta går fra Stavanger sentrum, sørover delvis langs fjorden til Jåttåvågen, og videre til kommunegrensen mot Sandnes.

Deler av Gandsfjordruta er blant de vakreste sykkelstrekningene vi har, langs fjorden mellom Hillevåg og Forusstraen. 

Nord og sør for friområdene ved Vaulen er det strekninger der syklister og turgjengere har separate veier. Det er også Stavangers første kryss der bilene har vikeplikt for syklistene.

Hafrsfjordruta går fra kommunegrensen mot Randaberg i Kvernevik, over Revheim til Hafrsfjord, og videre over Grannes til Hinna.

Traseen ligger i hovedsak på gang- og sykkelvei.

Hovedsykkelruta Vestre ring går fra Dusavik, via Tasta til Litle Stokkavatn. Derfra gjennom Tjensvollkrysset og østover til Hillevåg.

Denne hovedruta har delvis gang- og sykkelvei og går dels på turveien langs Litle Stokkavatn. Ellers går den i traseer med blandet trafikk.

Hovedsykkelruten Indre ring går fra Madlaveien ved Mosvatnet, østover til Lagård og over Storhaug til Kyviksmarka.

Traséen går i hovedsak i blandet trafikk, med mange små kryss å passere, men for det meste i rolige gater i etablerte boligstrøk.

Hovedruta Østre ring går fra Strømsbrua, over Storhaug bydel, til bybrua.

Sykkelstamveien skal sørge for en sykkelvei av høy standard langs E39 mellom Stavanger og Sandnes, via tusenvis av arbeidsplasser på Forus.

Sykkelstamveien skal gå fra Madlaveien i Stavanger til Stangelandskrysset i Sandnes. Den blir asfaltert og fire meter bred. Sykkelveien skal ha noen få, viktige påkoblinger. Disse påkoblingspunktene finner du her.

Målet er at flere arbeidsreiser på Nord-Jæren fra skal foregå på sykkel i stedet for bil.

Bystyret vedtok kommunedelplanen for sykkelstamveien i 2012, og deler av strekningen er vedtatt i ulike reguleringsplaner.

Noen delstrekninger er bygget, andre er under bygging. Det er foreløpig usikkert når hele stamveien står ferdig.

Statens vegvesen har prosjektlederansvaret. Sandnes kommune og Stavanger kommune deltar i prosjektgruppen.

Les mer på Statens vegvesen sine nettsider om sykkelstamveien.

 

Feil og mangler på sykkelvei?

Noen sykkelveier er midlertidig stengt og har endret rute.  Her finner du informasjon om endringer på de mest trafikkerte sykkelrutene i Stavanger.

Du kan også melde fra på VOF (varsle om feil) om du ser feil og mangler vi bør fikse på sykkelveiene.

Hovedrutene for sykkel i Stavanger kommune er ikke kun på eller langs kommunale veier/gater men også på og langs fylkeskommunale veier. For sistnevnte er det Rogaland fylkeskommune som har ansvar for drift og vedlikehold. Sykkelstamveien er også del av hovednettet. Der er det Statens veivesen som har ansvar for drift og vedlikehold.

Hvor lang tid tror vi det tar å sykle fra A til B  i Stavanger?

Kart med cirka-tider for sykling fra A til B i Stavanger

Trenger du kartet over hovedrutene på doveggen? Eller kjøleskapet? Kartet kan du laste ned i pdf-format og i god kvalitet her.

Om du ønsker en mer nøyaktig reisetid kan du legge inn hjem- og jobbadressen i et Google-kart, og se hvor kort tid du vil bruke på å sykle til jobb i moderat tempo. Eller til skolen, svigermor eller kjæresten din på Kjelvene. 

Stavanger kommune har en stor sykkelsatsing og jobber for å etablere flere sykkelanlegg (som sykkelfelt, sykkelvei eller sykkelprioritert gate). Her kan du lese mer om de ferdige og planlagte sykkelprioriterte gatene i Stavanger.

Kontaktinformasjon

Holger Pansch

Rådgiver Stavanger på sykkel

Telefon:
51 50 77 08
E-post:
holger.pansch@stavanger.kommune.no