PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Stavanger på sykkel
  4. Endringer i sykkelruter

Endringer i sykkelruter

Her er det midlertidige endringer i hovedrutene for syklister i Stavanger:

Fire mennesker på sykkeltur langs sykkelrute

Arbeid i Jåttåvågen skaper endringer i Gandsfjordruta

Stavanger kommune graver i Jåttåvågen. Jåttåvågen er et industriområde i forandring og utvikling, og det skaper endringer langs Gandsfjordruten. Anleggsarbeidene i området medfører endringer i sykkelruta til arbeidet er ferdig.

Omsyklingsruten er skiltet. Ruten legges på turvei og via røde sykkelfelt i Jåttåvågveien, videre i Jåttåhagen. Her kan du sykle videre sørover på Gandsfjordruta.

Denne omsyklingsruten er 100 meter lenger enn vanlig rute gjennom Jåttåvågen. Den er en del av hovedåren for syklende mellom Stavanger og Sandnes, og adfalteres høsten 2022.

Stavanger kommune har vurdert sikkerheten for syklister og har lagt ruten om for å unngå konflikter og farlige situasjoner mellom syklister og store anleggskjøretøy. Det skjer mye i Jåttåvågen, så vi oppfordrer alle til å være oppmerksomme og vise hensyn når dere ferdes i området.

Kartet viser omdirigering av Gandsfjordruta i jåttavågen
Følg oransje rute om du sykler eller går Gandsfjordruta. Utbygging i Jåttåvågen gjør at deler av Gandsfjordruta (merket grønn) må stenges.

Sørmarksruta – omsykling ved Åsen

Det skal rives og bygges et nytt bygg på næringsområdet på Åsen.  Dette gjør at sykkelveien langs Auglendsmyrå er midlertidig stengt.

Kombinasjonen av syklister i veibanen og tungtransport i anledning byggingen kan føre til farlige situasjoner og ruten er derfor lagt om for å sikre trafikksikkerheten i området.

Du følger gang- og sykkelveien langs Auglendsdalen, og over gangfeltet i Haugåsveien.

For din og andres sikkerhet, følg skiltingen og avpass farten, spesielt når du krysser undergangen ved Auglendsdalen og Haugåsveien. 

Arbeidet skal etter planen være ferdig i løpet av våren 2023.

Omsykling Åsen