Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Stavanger på sykkel
  4. Endringer i sykkelruter

Endringer i sykkelruter

Her finner du informasjon om hvor det er endringer i sykkelrutene i Stavanger

Fire mennesker på sykkeltur langs sykkelrute

Arbeid i Jåttåvågen skaper endringer i Gandsfjordruta

Stavanger kommune graver i Jåttåvågen. Jåttåvågen er et område i utvikling, og det skaper endringer langs Gandsfjordruten. 

Omsyklingsrute skiltes. Ruten legges på turvei og via røde sykkelfelt i Jåttåvågveien, videre i Jåttåhagen. Her kan du sykle videre sørover på Gandsfjordruta. Denne omsyklingsruten er 100 meter lenger enn ruta ellers. Denne strekningen skal asfaltereres, og dette arbeidet skal etter planen starte rundt skolestart 2022. 

Sykkel- og turveien er en hovedåre for syklende mellom Stavanger og Sandnes, og anleggsarbeidene medfører endringer i sykkelruta for syklister fram til arbeidet er ferdig.

Stavanger kommune har vurdert sikkerheten for syklister og legger ruten om for å unngå konflikt og farlige situasjoner for syklende med store anleggskjøretøy. Samtidig skjer det mye i Jåttåvågen i denne perioden, så vi oppfordrer alle til å være oppmerksomme og vise hensyn når dere ferdes i området.

Omdirigering  av Gandsfjordruta er merket rødt og påkoblingssteder merket lilla. Anleggsarbeidet og sperringen er merket gult, og Gandfjordruta er merket blått.
Omdirigering av Gandsfjordruta er merket rødt og påkoblingssteder merket lilla. Anleggsarbeidet og sperringen er merket gult, og Gandfjordruta er merket blått.

Omdirigeringer på Sørmarksruta - omsykling ved Åsen

Det skal rives og bygges et nytt bygg på næringsområdet på Åsen.  Dette gjør at sykkelveien langs Auglendsmyrå blir stengt. Det medfører at sykkelveien har blitt lagt om. Omsyklingen er skiltet, og du kan følge gang og sykkelveien langs Auglendsdalen, og over gangfeltet i Haugåsveien.

Kombinasjoen av syklister i veibanen og tungtransport i anledning byggingen kan føre til farlige situasjoner og ruten er derfor lagt om for å sikre trafikksikkerheten i området.

For din og andres sikkerhet oppfordres alle til å følge skiltingen og avpasse farten, spesielt når du krysser undergangen ved Auglendsdalen og Haugåsveien. 

Arbeidet skal etter planen være ferdig i løpet av våren 2023.

Omsykling Åsen