PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Vigilo - nytt fagsystem for skole, barnehage og SFO

Vigilo - nytt fagsystem for skole, barnehage og SFO

Kort fortalt

  • Oppvekstsektoren i Stavanger kommune skal bruke løsningen Vigilo til å administrere barnehager, skoler og SFO. Digital kommunikasjon mellom kommunale barnehager/skoler og foreldre i Stavanger vil etter hvert også foregå via Vigilos kommunikasjonsløsning.
  • Den lukkede løsningen sikrer personvernet, er trygg og effektiv, og samler all kommunikasjon på ett sted. Løsningen erstatter kommunikasjon via ranselpost, e-post og SMS. 
Vigilo logo

Hva er Vigilo?

Vigilo er et komplett oppvekst- og administrasjonssystem (OAS) som skal dekke behovene oppvekstsektoren har for å kunne administrere barnehager, skoler og SFO.

Når kommer Vigilo i Stavanger kommune?

Vigilo tas i bruk som skoleadministrativt system fra 2. januar 2023. Skolene vil da ta i bruk Vigilo til administrering av elever, timeplan, fravær og karakterer. Fra januar 2023 vil det på grunn av arbeidet med innføringen være en periode hvor foresatte og elever ikke har tilgang til å logge på digitalt for å se elevens fravær og merknader. Dere får beskjed når tilgangen er tilbake. Skolene vil også bruke Vigilo i forbindelse med gjennomføring av nasjonale prøver, eksamen og rapportering til ulike nasjonale register, for eksempel vitnemål for opptak til videregående opplæring.

Innføringen av Vigilo som administrativt system for SFO og barnehager er foreløpig utsatt til 1. februar 2023. Dette er for å sikre at vi har et godt verktøy til våre ansatte før det settes i drift.

For barnehager og SFO vil kommunen bruke Vigilo til å motta søknader om barnehageplass og SFO-plass, søknader om redusert betaling og fakturahåndtering.

En egen modul om tilrettelegging ligger i neste fase av prosjektet. Kommunen vil da igjen vurdere konsekvenser, før modulen testes ut på noen skoler og barnehager.

Digital kommunikasjon

Kommunikasjonsmodulen er en egen del av Vigilo som etter hvert vil benyttes til digital kommunikasjon mellom barnehage/skole/SFO og hjemmet. I løpet av våren 2023 vil noen få skoler teste ut digital kommunikasjon. Erfaringene fra testingen kan påvirke den videre utrullingen av kommunikasjonsmodulen.

Planen er at alle kommunale skoler skal ha digital kommunikasjon til skolestart høsten 2023. På grunn av utsettelse av innføringen av systemet i SFO og barnehager, er testing av digital kommunikasjon mellom barnehage/SFO og hjemmet foreløpig planlagt til sent på våren 2023. Det er usikkert om dette blir klart til skolestart høsten 2023.

Hvordan ser Vigilo ut?

Ansatte, elever og foresatte har ulike portaler hvor relevant informasjon blir tilgjengelig. Ansatte har kun tilgang til informasjon om barn de er tildelt (for eksempel undervisningsgruppe, avdeling i barnehage). Foresatte kan logge inn i nettportal eller bruke app for å se informasjon om egne barn i barnehage og grunnskole. Verken foresatte eller elever får tilgang til nettportal fra januar 2023, dette vil komme i løpet av våren 2023.

Vigilo | Hjelpesenter er en god kilde til mer informasjon om hvordan systemet ser ut og fungerer.

Behandling av personopplysninger

Stavanger kommune samler inn og behandler personopplysninger som vi trenger for å utføre våre lovpålagte oppgaver knyttet til opplæringsloven.

Vigilo henter opplysninger om barn i Stavanger kommune og deres foresatte, samt opplysninger knyttet til barn som har en barnehage-/skoleplass i Stavanger kommune. Opplysningene hentes fra Folkeregisteret (FREG) og fra Kontakt- og Reservasjonsregisteret (KRR). Dette inkluderer opplysninger som navn, fødselsnummer, e-postadresse, familierelasjoner og bostedsadresse. I tillegg behandles opplysninger som registreres av ansatte ved skolen/barnehage og SFO. Kontakt- og reservasjonsregisteret er en fellesløsning som alle offentlige virksomheter skal bruke.

Du kan selv endre opplysninger i folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR). Verken skolen eller kommunen sentralt kan gjøre dette for deg.

Rettighetene dine

Når personopplysninger om deg samles inn og brukes, har du en rekke rettigheter etter personopplysningsloven og personvernforordningen:

Innsyn i personopplysninger (personvernforordningen artikkel 15)

Når kommunen behandler personopplysninger om deg, har du rett til å vite hvilke opplysninger som behandles, hva opplysningene brukes til og hvor lenge de lagres.

Retting av personopplysninger (personvernforordningen artikkel 16)

Dersom kommunens opplysninger om deg ikke er riktige, har du rett til å få korrigert dem. Det gjelder også dersom kommunen ikke har fullstendige opplysninger om deg.

Sletting av personopplysninger (personvernforordningen artikkel 17)

Du kan ha rett til å få slettet opplysningene om deg selv. Dersom du mener kommunen behandler informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven.

Begrenset behandling av personopplysninger (personvernforordningen artikkel 18)

I visse tilfeller kan du kreve at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Dette kan for eksempel skje om du mener at personopplysningene dine ikke riktige, og det vil ta tid for kommunen å vurdere dette.

Protest mot behandling av personopplysninger (personvernforordningen artikkel 21)

Du kan protestere på at kommunen behandler opplysninger om deg. Retten din gjelder ikke dersom kommunen er pålagt gjennom lov å behandle opplysningene.

Du kan lese mer om rettighetene dine og hvordan du kan utøve disse rettighetene i personvernerklæringen for Stavanger kommune.

Klage

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan kommunen behandler personopplysningene dine, eller du mener behandlingen strider med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem for å klage finner du på nettsidene til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Torill Teigland Sødal

rådgiver for innovasjon og digitalisering

E-post:
torill.teigland.sodal@stavanger.kommune.no