Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Satser og gebyrer 2021
 5. Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr

Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr

Kort fortalt

 • To ganger i året kommer en faktura fra kommunen til deg som eier en eiendom i Stavanger.
 • På denne siden finner du svar på de vanligste spørsmålene om fakturaen du har fått. 
 • For første halvår i 2021 blir kommunal eiendomsskatt fakturert separat. Fakturaen sendes ut i slutten av juni. 
 • Se også listen over kommunale gebyr.

Fikk du månedlig faktura for eiendomsskatt, men ikke for vann, avløp og renovasjon?

De som valgte månedlig faktura mellom 12. og 20, juni har dessverre - via en feil i dataoverføringen - kun fått månedlig faktura for eiendomsskatt men ikke for vann, avløp og renovasjon. Fullstendig månedlig faktura vil dermed tre i kraft fra årsskiftet. Vi beklager dette! 

Er postene på fakturaen vanskelige å forstå?

(Klikk på prikkene i høyre hjørne for stor versjon, eller klikk her for å åpne forklaringen i eget vindu).

 

Faktura – ofte stilte spørsmål

Når blir det mulig å betale de kommunale gebyrene hver måned i stedet for to ganger i året?

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal innføre mulighet for å betale kommunale avgifter hver måned eller hvert halvår. Innføringen av ordningen har tatt tid fordi det har vært krevende å få de avanserte fagsystemene til å snakke sammen.

Eiendomsskatten holdes utenfor den nye ordningen det første halve året. Årsaken er arbeid med retakseringFor første halvår i 2021 blir kommunal eiendomsskatt fakturert separat. Fakturaen sendes ut i slutten av juni. For andre halvår sendes faktura for kommunale gebyrer samlet - i slutten av august. 

På den nye nettløsningen Min eiendom kan du få mye informasjon om boliger du eier, og også finne muligheten til å bestille månedlig faktura. Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2021, men kan bestilles allerede nå – og frem til 31.12. Bestillinger fra 01.01.2021 og utover vil tre i kraft fra 1. juli.

Hvem kan få månedlig faktura?

Du kan ikke bestille månedlig faktura for boenheter som: 

 • har installert vannmåler og ikke har lest av vannmåleren.
 • er en del av fellesfaktura (borettslag).
 • er tilknyttet nedgravde avfallsløsninger. der avregning er basert på antall tømminger.

Du kan endre hvor ofte du får faktura én gang i halvåret.

Du kan endre hvor ofte du får faktura én gang i halvåret. Endringen trer i kraft to ganger per år, i januar og i juli.

 • Velger du månedlig fakturering i løpet av perioden januar til 15.juni, vil dette gjelde fra 1.juli.
 • Velger du månedlig fakturering innen 15. desember, vil dette gjelde fra 1.januar.

Den månedlige fakturaen blir sendt ut rundt den 20. i hver måned. Ved offentlige fridager, ferieavvikling eller helligdager kan dette bli fremskyndet, men den ordinære forfallsdatoen vil da være den 20. i måneden etter. 

Dersom du har en boenhet som ikke kan bestille månedlig faktura, men ønsker oppdelt faktura kan du kontakte SK-regnskap. 

Gjelder det spørsmål om månedlig faktura? Send epost:  
Innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Betalingsutsettelse av kommunale avgifter

Betalingsutsettelse av kommunale avgifter blir behandlet som normalt, og blir gitt til de som ber om det. Ber du om betalingsutsettelse blir det beregnet renter. Ønsker du betalingsutsettelse, ta kontakt med ut.faktura@stavanger.kommune.no

Foreldelsesfrist

Den alminnelige foreldelsesfrist er tre år. 

Jeg ønsker å opprette eFaktura for eiendomsgebyrene. Hvordan gjør jeg dette? 

Din faktura har et referansenummer. En avtale for eFaktura kan du opprette på to måter:

 1. Ved å godkjenne avtale om eFaktura når du betaler fakturaen i nettbanken
 2. Ved å søke opp Stavanger kommune blant tilbyderne av eFaktura i nettbanken og registrere referansenummeret på din eFaktura.     

Merk at referansenummeret for din eFaktura er knyttet til kundenavnet på fakturaen, og ikke eiendommen fakturaen gjelder. 

Jeg ønsker å opprette AvtaleGiro for eiendomsgebyrene. Hvordan gjør jeg dette?

Din faktura har et referansenummer for AvtaleGiro.
Det er to måter å opprette en avtale for AvtaleGiro: 

 1. Ved å godkjenne avtale om AvtaleGiro når du betaler fakturaen i nettbanken
 2. Ved at du kontakter banken din, og oppgir referansenummeret som du finner på fakturaen.

Merk at referansenummeret på din AvtaleGiro er knyttet til kundenavnet på fakturaen, og ikke eiendommen fakturaen gjelder.

Når skal fakturaen betales?

Gebyrene går ut to ganger i året, betalingsfristene er 20. mars og 20. september.

Hvem blir fakturaen sendt til?

Fakturaen sendes ut til den som er tinglyst eier av eiendommen på faktureringstidspunktet. Faktureringssystemet i kommunen henter informasjon om eiendommen fra Statens Kartverk.

Jeg har solgt/kjøpt eiendom i terminperioden.

Fordeling av faktura for eiendomsgebyrer gjøres opp mellom partene i forbindelse med eierskifte. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om eiendomsgebyrer er tatt med i oppgjøret.

Ubetalte eiendomsgebyrer følger eiendommen og overtas derfor av ny hjemmelshaver.

Endring av regningsmottaker.

Dersom du vil at andre enn den som er eier av eiendommen skal motta faktura, kan du endre dette med å kontakte ut.faktura@stavanger.kommune.no

Endring får kun virkning på nye fakturakrav.

Ved manglende betaling av faktura, vil inkassovarsel sendes hjemmelshaver av eiendommen, ikke fakturamottaker.

Bygg - ofte stilte spørsmål

Vi har fått tillatelse til å rive et bygg, men vi betaler fortsatt eiendomsskatt for bygningen. Hva gjør jeg?

For at et bygg skal kunne registreres som revet i matrikkel, må søker ha sendt inn erklæring for avfallshåndtering. Alle byggesaksblanketter, og mer informasjon, finner du på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet).

Eiendomsskatten beregnes 1. januar for skatteåret, og et bygg må ha fått status som revet før årsskiftet. Hvis et bygg i løpet av året får status som revet blir det beregnet skatt for resten av det innværende år.

Hvordan blir arealene i min bolig beregnet?

Arealgrunnlaget Stavanger kommune bruker er bruksareal pr etasje. Bruksareal er hele arealet innenfor ytterveggene, innvendige mål i hver etasje. Det inkluderer areal med bod, gang, trapp, hagestue og uinnredede rom. For at bruksareal skal være måleverdig skal takhøyden være minst 1,9 meter på begge sider av rommet. Dette er regler for beregning av bruksareal etter Norsk Standard NS 3940 og ble bestemt av politikerne i Stavanger da eiendomsskatten ble innført. Arealene er utregnet etter tegningene i byggesaksarkivet eller fra takseringsprosjektet i 2005 der alle bygg i kommunen ble gjennomgått.

Arealet på fakturaen min er feil. Hva gjør jeg for å få dette endret?

Ved mistanke om feil areal kan du kontakte matrikkelavdelingen i By og samfunnsplanlegging på telefon 51 50 71 20 eller via e-post
gebyr.areal@stavanger.kommune.no

Kommunen kan vurdere tegningene i byggesaksarkivet på ny. Hvis det ikke foreligger tegninger i arkivet eller det ikke oppnås enighet, må grunneier sende inn skriftlig dokumentasjon, som plan- og snittegninger, som beviser feilregistreringen.

Hvorfor stemmer ikke arealene overens med det jeg rapporterte inn til Skatteetaten?

Arealet du oppga Skatteetaten var boareal, areal for P-rom. Arealet på faktura er bruksarealet, BRA.

Jeg har kjøpt blokkleilighet. Hvorfor er arealet oppgitt på faktura ikke det samme jeg fikk oppgitt under kjøp av leiligheten?

Hvis du bor i et seksjonert boligsameie har hver seksjon en eierandel/andelsbrøk som brukes som fordelingsnøkkel. Denne andelsbrøken er et tinglyst eierforhold som ble oppgitt ved seksjonering. Det er seksjonens andel i seksjonssameiet. Det vil si, at i et seksjonssameie har du en eksklusiv bruksrett for en gitt del av bygget og eier tomt og bygning sammen med de andre seksjonseierne. Det samlede bruksarealet for bygget på eiendommen fordeles etter andelsbrøken for hver seksjon. Dette er grunnlaget for eiendomsskatten og kommunale gebyrer for vann og avløp. Du betaler altså ikke bare for din egen leilighet men også for din andel av fellesarealer som ganger, trapper, boder, innglassinger og eventuelt annet.

Jeg bor i et seksjonert bygg og de andre eierne disponerer mer enn meg. Hvorfor betaler vi for like mye areal?

Hvis du bor i et seksjonert boligsameie har hver seksjon en eierandel/andelsbrøk som brukes som fordelingsnøkkel. Denne andelsbrøken er et tinglyst forhold i sameiet som ikke kommunen har noe med. Det samlede bruksarealet for bygget på eiendommen fordeles etter andelsbrøken for hver seksjon og gir arealet som er grunnlag for eiendomsskatten og kommunale gebyrer for vann og avløp. Se også svar på forrige spørsmål.

Jeg skal vel ikke betale avgift for grovkjelleren min?

Gebyr for vann og avløp beregnes på grunnlag av alt bruksareal innenfor ytterveggene, innvendige mål, som har en takhøyde på minst 1,9 meter. Det inkluderer boligareal og annet areal som bod, gang, trapp, hagestue, innglassinger og uinnredet rom.

Reglene for fastsettelse av eiendomsskattetakst sier at arealer registrert som kjeller vanligvis blir tatt med i grunnlaget for eiendomsskatten.

Jeg har en uisolert innglassing av terrassen. Disse arealene skal vel ikke regnes med i avgiften?

Jo, innglasset terrasse regnes som bruksareal. Bruksareal er alt areal innenfor ytterveggene, innvendige mål, for hver etasje. Det inkluderer P-rom/boareal og annet areal bod, gang, trapp, hagestue, innglassinger og uinnredet rom. For at bruksareal skal være måleverdig må takhøyden være minst 1,9 meter. I etasjer med skråtak er måleverdig areal 0,6 meter utenfor der takhøyden er minst 1,9 meter på begge sider.

Eiendomsskatt – ofte stilte spørsmål

I 2021 ble 1. termin eiendomsskatt fakturert separat fra andre kommunale avgifter. I 2. termin ble eiendomsskatt fakturert sammen med de andre kommunale avgiftene.  

Hvilke opplysninger er offentlige?

All informasjon i eiendomsskattelistene er offentlig. Eiendomsskattelistene for 2021 ble lagt ut for gjennomsyn i en 3 ukers periode fra slutten av juni. Du får innsyn i alle forhold vedrørende egen eiendom i vårt eiendomsregister, men opplysninger om naboens eiendom er begrenset til det som står i eiendomsskattelistene.

Kan jeg få se grunnlaget for beregningen av eiendomsskatten for min eiendom?

Ved å ta kontakt på telefon eller e-post kan du få tilgang på eget grunnlag for beregning av eiendomsskatten. Grunnlaget sendes per post til den som står oppført som tinglyst eier av eiendommen.

For mer informasjon ta kontakt med Innbyggerservice, telefon 51 50 70 90, e-post innbyggerservice@stavanger.kommune.no.

Hvem skrives eiendomsskatten ut til?

Melding om eiendomsskattetakst sendes ut til eier, hjemmelshaver eller fester. Av praktiske årsaker kan eiendomsskatten i noen tilfeller være skrevet ut til den som bruker eiendommen eller forretningsfører. Slike endringer må meldes skriftlig med underskrift fra både eier og den som skal betale regningen.

Hvem får tilsendt regningen hvis det er flere eiere til samme eiendom?

Regningen blir sendt til den som står oppført først i grunnboka. Kommunen kan ikke splitte kommunale gebyr og eiendomsskatt og sende til hver av eierne. Hvordan fakturaen fordeles er en sak mellom eierne.

Hvorfor blir eiendomsskatten så høy i 2021 i forhold til 2020?

Det er spesielt to grunner til at  eiendomsskatten har økt fra 2020 til 2021:

 1. Eiendomsskatteloven ble  endret med virkning fra 01.01.2020 slik at takstene for bolig- og fritidseiendommer ble redusert med 30 prosent. Tidligere Stavanger kommune hadde lave takster fra før (de var  fra 2006), derfor ble grunnlaget for beregning av eiendomsskatten svært lavt i 2020. 
 2. Bunnfradraget som trekkes fra etter reduksjonen på 30% , har vært kr 400 000,- i hele perioden. Det vil si at effekten av bunnfradraget er mindre nå som takstene er justert til 2021 prisnivå.

Hvis en sammenligner med hva som ble betalt i eiendomsskatt i 2019 er økningen i skattebeløpet mindre. De nye takstene gjenspeiler verdien på eiendommen for 2021, altså en betraktelig verdiøkning fra 2006-takstene.

I tillegg er reglene for hvordan taksten regnes ut endret, f.eks nå inngår arealene fra kjeller og loft i beregningen, det gjorde de ikke i takseringen fra 2006.

Kan jeg klage på eiendomsskatten?

Klagefristen 2021 utløp 25. august. Neste mulighet for å klage er 1. termin 2022. Du kan bare klage en gang på de samme forholdene. 
Les mer om klage her.

Klage blir behandlet fortløpende etter at klagefristen er utløpt. Ved mye klager kan det ta lang tid før avgjørelse foreligger. Klagen behandles av sakkyndig nemnd.

Hvilke eiendommer har rett til fritak av eiendomsskatt?

Les mer om fritak her

Feiing – ofte stilte spørsmål

Jeg har ildsted men det er ikke i bruk. Hvorfor må jeg betale for feiing og tilsyn?

Betaling for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene som husstanden betaler til kommunen.

Hva må jeg gjøre for å slippe å betale for feiing og tilsyn?

Ildstedet må fysisk fjernes fra pipeløpet og gjenstående hull etter ovnsrøret må mures igjen. Slikt arbeid må være forsvarlig utført og dokumentasjon må sendes til seksjon for boligtilsyn og feiing via e-post torbjorn.torkelsen@​rogbr.no

Hvorfor får jeg faktura hvert år?

Totalbeløpet for feiing og tilsyn er delt opp og fordelt ut på fire år. Med dette betaler du hvert år en fjerdedel av beløpet.

Hvorfor får jeg fortsatt feiegebyr når bygget er revet?

Ta kontakt med seksjon for boligtilsyn og feiing på telefon 51 50 22 60 eller via e-post torbjorn.torkelsen@​rogbr.no

Hvorfor får vi feiegebyr på egen separat regning på hovedbruk med gårds- og bruksnummer når eiendommen er seksjonert?

Ta kontakt med feieren på telefon 51 50 22 60 eller via e-post torbjorn.torkelsen@​rogbr.no

Renovasjon - ofte stilte spørsmål

Hva er fastdel renovasjon?

Den faste (avfallsuavhengige) gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og tjenesteomfang, og er på 1169 kroner per år (eks. moms).

Les mer om priser for renovasjon og avfall.

Hvorfor står det oppført flere poster med restavfall?

Dersom du har byttet restavfallsbeholder i løpet av terminen (halvåret), vil fakturaen vise tre linjer for restavfall.

 • en linje for den nye beholderen denne terminen (som du forhåndsbetaler)
 • en linje for tilbakebetaling av for mye betalt for den gamle beholderen som ble hentet inn forrige termin. Da står beløpet i minus. Du betalte for hele terminen på forrige faktura og får tilbake fra den dagen du byttet beholder.
 • en linje for den nye beholderen, som er betaling fra den dato du byttet beholder og ut forrige termin

Borettslag med nedgravd avfallsløsning

Bor du i borettslag eller sameie og bruker nedgravde avfallscontainere, betaler du for tømming av disse beholderne etterskuddsvis. Det vil si at du betaler for tømmingene som ble gjort forrige halvår. Vi sender faktura til den som står oppført som eier på det tidspunktet fakturaen blir sendt ut. Selger og kjøper må selv gjøre opp for denne etterskuddsvise betalingen i forbindelse med kjøp og salg av bolig. 

Huset er revet, men jeg har fått gebyr på renovasjon. Hva må jeg gjøre?

Gebyrer løper til den 1. i påfølgende måned etter at

 • byggesaksavdelingen i kommunen har utstedt ferdigattest.
 • Vann og avløp har mottatt ferdigmelding fra godkjent utførende foretak om at stikkledningen er frakoblet og plugget på kommunens vann- og avløpsnett.

Når ferdigmelding er mottatt meldes rivningen til Renovasjonsseksjonen som avslutter renovasjonsgebyrene fra 1. dag i påfølgende måned, og henter inn beholderne.

Vann og avløp

Hvordan beregnes gebyrene for vann og avløp?

I Stavanger har vi en todelt gebyrmodell. Det vil si at det er et fastledd som beregnes som en pris per kvadratmeter av din bolig. I tillegg er det et mengdevariabelt ledd som enten stipuleres eller måles. Hvis det mengdevariable leddet blir stipulert er forbruket 1,5 kubikkmeter per kvadratmeter. For næringseiendommer skal det mengdevariable leddet alltid måles.

Hvis du har en bolig som er tilknyttet kommunens vannforsyning og avløpsnett kan du med gebyrkalkulatoren sjekke om det vil svare seg for deg å benytte vannmåler.

Hva er a-konto og hvordan beregnes a-konto innbetalingen?

For eiendommer med vannmåler blir måleren avlest en gang i året. På grunnlag av den avleste standen, vil vi på første termin hvert år ha et «vannmåleroppgjør». Vannmåleroppgjøret vil si at den målte mengden blir beregnet og innbetalt a-konto fra sist år blir trukket ifra og eiendomseier må betale mellomlegget. Grunnlaget for a-konto innbetalingen er lik siste års målte forbruk. 

Hvis vi river huset/ bygningen, utgår gebyrplikten da automatisk?

Vann- og avløpsgebyrer løper til den første i påfølgende måned etter at Byggesaksavdelingen har utestedet ferdigattest. Vann- og avløp skal da ha mottatt ferdigmelding fra godkjent utførende foretak om at stikkledningen er frakoplet og plugget på kommunens vann- og avløpsnett. Når dette er på plass så utgår gebyrplikten.

Betalingsutsettelse av kommunale avgifter

Betalingsutsettelse av kommunale avgifter blir behandlet som normalt, og blir gitt til de som ber om det. Ber du om betalingsutsettelse blir det beregnet renter. Ønsker du betalingsutsettelse, ta kontakt med ut.faktura@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon og hjelp til faktura

Gjelder det spørsmål om månedlig faktura? Send epost:  
Innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om antall kvadratmeter på fakturaen? 
Telefon: 51 50 71 20
e-post: gebyr.areal@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om vann og avløp på fakturaen? 
Telefon: 51 50 71 40
e-post: gebyr.va@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om renovasjon på fakturaen? 
Telefon: 51 50 71 50
e-post: gebyr.renovasjon@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om feiegebyr? 
Telefon: 51 50 22 60
e-post: torbjorn.torkelsen@rogbr.no

Har du spørsmål om eiendomsskatt på fakturaen? 
Telefon: 51 50 73 20
e-post: eiendomsskatt@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om regningsmottaker eller betaling?
Telefon: 51 50 73 80
e-post: ut.faktura@stavanger.kommune.no