Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Eiendomsskatt
 5. Klage på eiendomsskatten

Klage på eiendomsskatten

Kort fortalt

 • Her finner du elektronisk klageskjema for eiendomsskatten 2021. 
 • Klagefristen utløper 25. august 2021.
 • Husk å betale eiendomsskatten innen forfall, selv om du klager.
 • Mangler du elektronisk ID se "skriftlig klage" nederst på siden.

Hvordan klage

Kommunal eiendomsskattetakst skal fastsettes til det beløp man må gå ut fra at eiendommen, etter sin innretning, bruksegenskap og lokalisering, kan bli avhendet for under vanlige forhold, ved fritt salg, jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1). Lovens ordlyd gir m.a.o. anvisning på at det er omsetningsverdien som skal utgjøre skattegrunnlaget. Det er en objektivisert omsetningsverdi som skal legges til grunn for utskrivingen, hvor det ikke skal tas hensyn til rettigheter og plikter som vedrører eiendommen.

Dette må ikke blandes med Skatteetatens beregnede ligningsverdi (formuesverdien) av boligen.

 

Mener du taksten eller utskrevet eiendomsskatt er feil?

Du kan klage på eiendomsskattetaksten og andre forhold ved utskrevet eiendomsskatt til kommunen ved å levere klage via e-skjema.

Det kan klages på taksten hvert år, men du kan ikke klage på det samme forholdet som det er klagd på tidligere.

Lov om eigedomsskatt til kommunane § 19
«Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker (...)».

 

Hvor sender jeg klageskjema?

E-skjema er en sikker dialogmodul på nettet, hvor innlogging skjer med elektronisk ID, som for eksempel BankID. Vi oppfordrer flest mulig å gjøre seg kjent med e-skjema og benytte dette. Dersom du ikke har elektronisk ID, kan du lese nederst på siden.

Trykk her for å komme til e-skjema for klage.


Før du logger inn i e-skjema bør du ha klar følgende tilgjengelig digitalt:

 • Gårds- og bruksnummer evt. feste- eller seksjonsnummer. Finn gårds- og bruksnummer på Kartverket.no.
 • Eventuelle relevante vedlegg som for eksempel bilder, uttalelser fra eiendomsmegler/takstmann, tilstandsrapport eller byggetegninger.
 • Dersom det gjelder en organisasjon, bør en ha klart organisasjonsnummeret

 

Fordeler ved å sende klage via e-skjema

Ved å logge inn med elektronisk ID på klageskjemaet, så er det ikke nødvendig å signere for hånd. Klageskjemaet kan også suppleres med vedlegg. Klagebehandlingen vil være mer effektiv, ettersom klagen kommer kjapt og direkte inn til eiendomsskattekontoret.

 

Frist for å klage til kommunen

Fristen for å klage er innen seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten eller den dagen eiendomsskatteseddelen din ble sendt. Det betyr at fristen for å klage på eiendomsskatten 2021 er 25. august 2021.

Eiendomsskatten skal betales til forfall, selv om du har sendt inn en klage.

 

Slik behandles klagen din

Klagene vil bli behandlet fortløpende, etter klagefristen 25. august 2021. Etter det vil vi ha oversikt over klageomfanget. Innen 4 uker etter fristen vil du motta et brev om antatt behandlingstid.

En eventuell klage behandles først av sakkyndig nemnd. Hvis klager ikke får medhold, går klagen automatisk videre til klagenemnda som foretar en totalvurdering av taksten. Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din på nytt dersom de finner det nødvendig. Du vil da få anledning til å være til stede. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

En totalvurdering kan resultere i at taksten økes, blir stående eller reduseres.

 

Skriftlig klage

For personer som ikke kan logge seg inn med elektronisk ID, må klagen sendes skriftlig pr. post til kommunen. Det kan bli lengre behandlingstid av klagen, dersom den sendes via posten.

Når det sendes skriftlig klage, må dokumentet signeres.

Klagen sendes til:
Stavanger kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 8001
4068 Stavanger

Her er en Word-mal du kan fylle ut.


Om du ikke har anledning til å fylle ut Word-malen, kan du sende oss et håndskrevet brev. Brevet må inneholde: navn, fødselsnummer, adresse, postnummer, poststed, telefonnummer, e-post, gårds- og bruksnummer (evt festenummer og seksjonsnummer), kort begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes. Signer brevet med dato og underskrift. 

Bildet viser skriftlig klageskjema

Nyttige linker