PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Eiendomsskatt
 5. Klage på eiendomsskatten

Klage på eiendomsskatten

Kort fortalt

 • Klagefristen 2024 er 15. april.
 • Hvordan klager jeg?
 • Husk å betale eiendomsskatten innen forfall, selv om du klager.

Generelt om klage

Kommunal eiendomsskattetakst skal fastsettes til det beløp man må gå ut fra at eiendommen, etter sin innretning, bruksegenskap og lokalisering, kan bli avhendet for under vanlige forhold, ved fritt salg, jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1). Lovens ordlyd gir m.a.o. anvisning på at det er omsetningsverdien som skal utgjøre skattegrunnlaget. Det er en objektivisert omsetningsverdi som skal legges til grunn for utskrivingen, hvor det ikke skal tas hensyn til rettigheter og plikter som vedrører eiendommen.

Dette må ikke blandes med Skatteetatens beregnede ligningsverdi (formuesverdien) av boligen.

Mener du taksten eller utskrevet eiendomsskatt er feil?

Du kan klage på eiendomsskattetaksten og andre forhold ved utskrevet eiendomsskatt til kommunen.

Det kan klages på taksten hvert år, men du kan ikke klage på det samme forholdet som det er klagd på tidligere.

Lov om eigedomsskatt til kommunane § 19
«Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker (...)».

 

Gjelder klagen din andre kommunale avgifter enn eiendomsskatt?

 • Arealendringer
  E-post: gebyr.areal@stavanger.kommune.no

 • Vann/Avløp
  E-post: gebyr.va@stavanger.kommune.no

 • Renovasjon
  E-post: gebyr.renovasjon@stavanger.kommune.no

 • Feiing
  E-post: gebyr@rogbr.no

 • Spørsmål om betaling?
  E-post: ut.faktura@stavanger.kommune.no

Hvor sender jeg klageskjema?

Klagefristen 2024 er 15. april. Her er klageskjemaet. 

Bor du i seksjonssameie?

Eiendomsskattetaksten for seksjonerte eiendommer fastsettes for eiendommen under ett, og fordeles på seksjonene i samsvar med tinglyst sameiebrøk. Hvis du bor i et sameie anbefaler vi at sameiet/styret sender inn en felles klage, på vegne av seksjonssameiet.

Fordeler ved å sende klage via e-skjema 

Ved å logge inn med elektronisk ID på klageskjemaet, så er det ikke nødvendig å signere for hånd. Klageskjemaet kan også suppleres med vedlegg. Klagebehandlingen vil være mer effektiv, ettersom klagen kommer kjapt og direkte inn til eiendomsskattekontoret. 

 

Frist for å klage til kommunen

Fristen for å klage er innen seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten eller den dagen eiendomsskatteseddelen din ble sendt.

Eiendomsskatten skal betales til forfall, selv om du har sendt inn en klage.

 

Slik behandles klagen din

Klagene blir behandlet fortløpende etter klagefristen. Innen 4 uker etter fristen vil du motta et brev om antatt behandlingstid.

En eventuell klage behandles først av sakkyndig nemnd.

Hvis klager får delvis medhold, gis det en 6 ukers frist til å klage den nye taksten videre til klagenemnda. 

Hvis klager ikke får medhold, går klagen automatisk videre til klagenemnda som foretar en totalvurdering av taksten. Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din på nytt dersom de finner det nødvendig. Du vil da få anledning til å være til stede. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

En totalvurdering kan resultere i at taksten økes, blir stående eller reduseres.

Klagenemnd består av: 

Verv

Medlem 

Parti

E-postadresse

Medlem

Hege Benedicte Blom Stene

V

hege.benedicte.blom@stavanger.kommune.no

Medlem

Siri Borge

Rødt

siriborgee@gmail.com

Medlem

Alvhild Øyri

Pp

alva.oyri@hotmail.com

Medlem

Odd Erik Hansgaard

Ap

odd.erik.hansgaard@gmail.com

Medlem

Per Endre Bjørnevik

KrF

per-endre.bjornevik@lyse.net

 

Nyttige linker

Eiendomsskatt 2024

Rammer og retningslinjer for eiendomsskatt

Slik tolker du skatteseddelen 

Fritak fra eiendomsskatt

Betaling av eiendomsskatt

Begrep og spørsmål om eiendomsskatt