Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Eiendomsskatt
 5. Klage på eiendomsskatten

Klage på eiendomsskatten

Kort fortalt

 • Klagefristen 2022 utløp 15. april.
 • Neste klagemulighet er i 2023. 
 • Husk å betale eiendomsskatten innen forfall, selv om du klager.

Generelt om klage

Kommunal eiendomsskattetakst skal fastsettes til det beløp man må gå ut fra at eiendommen, etter sin innretning, bruksegenskap og lokalisering, kan bli avhendet for under vanlige forhold, ved fritt salg, jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1). Lovens ordlyd gir m.a.o. anvisning på at det er omsetningsverdien som skal utgjøre skattegrunnlaget. Det er en objektivisert omsetningsverdi som skal legges til grunn for utskrivingen, hvor det ikke skal tas hensyn til rettigheter og plikter som vedrører eiendommen.

Dette må ikke blandes med Skatteetatens beregnede ligningsverdi (formuesverdien) av boligen.

Mener du taksten eller utskrevet eiendomsskatt er feil?

Du kan klage på eiendomsskattetaksten og andre forhold ved utskrevet eiendomsskatt til kommunen.

Det kan klages på taksten hvert år, men du kan ikke klage på det samme forholdet som det er klagd på tidligere.

Lov om eigedomsskatt til kommunane § 19
«Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker (...)».

 

Gjelder klagen din andre kommunale avgifter enn eiendomsskatt?

 • Arealendringer
  E-post: gebyr.areal@stavanger.kommune.no

 • Vann/Avløp
  E-post: gebyr.va@stavanger.kommune.no

 • Renovasjon
  E-post: gebyr.renovasjon@stavanger.kommune.no

 • Feiing
  E-post: gebyr@rogbr.no

 • Spørsmål om betaling?
  E-post: ut.faktura@stavanger.kommune.no

Hvor sender jeg klageskjema?

Klageskjemaet blir tilgjengelig ved neste klagemulighet, som er våren 2023. 

 

Bor du i seksjonssameie?

Eiendomsskattetaksten for seksjonerte eiendommer fastsettes for eiendommen under ett, og fordeles på seksjonene i samsvar med tinglyst sameiebrøk. Hvis du bor i et sameie anbefaler vi at sameiet/styret sender inn en felles klage, på vegne av seksjonssameiet.


Frist for å klage til kommunen

Fristen for å klage er innen seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten eller den dagen eiendomsskatteseddelen din ble sendt. Det betyr at fristen for å klage på eiendomsskatten 2022 utløp 15. april 2022.

Eiendomsskatten skal betales til forfall, selv om du har sendt inn en klage.

 

Slik behandles klagen din

Klagene blir behandlet fortløpende etter klagefristen. Innen 4 uker etter fristen vil du motta et brev om antatt behandlingstid.

En eventuell klage behandles først av sakkyndig nemnd.

Hvis klager får delvis medhold, gis det en 6 ukers frist til å klage den nye taksten videre til klagenemnda. 

Hvis klager ikke får medhold, går klagen automatisk videre til klagenemnda som foretar en totalvurdering av taksten. Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din på nytt dersom de finner det nødvendig. Du vil da få anledning til å være til stede. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

En totalvurdering kan resultere i at taksten økes, blir stående eller reduseres.

Klagenemnd bolig består av: 

Verv

Medlem 

Parti

E-postadresse

Leder

Iver Jan Leren

AP

iverjleren@​gmail.com

Nest-leder

Cille Ihle

H

c-ihle@online.no

Medlem

Egil Songe-Møller

SV

e-songe@online.no

Medlem

Per-Endre Bjørnevik

KRF

per-endre.bjornevik@lyse.net

Medlem

Siri Borge

R

siriborge@gmail.com

Klagenemnd næring består av: 

Verv

Medlem 

Parti

E-postadresse

Leder

Hilde Karlsen

H

hilde.karlsen@akersolutions.com

Nest-leder

Ingvill Jorunn Jørgensen

SP

ingvill.jorgensen@icloud.com

Medlem

Per-Endre Bjørnevik

KRF

per-endre.bjornevik@lyse.net

Medlem

Iver Jan Leren

AP

iverjleren@​gmail.com

Medlem

Jan Inge Selvik

Uavh.

is26216@gmail.com

 

 

Nyttige linker

Eiendomsskatt 2022

Rammer og retningslinjer for eiendomsskatt

Slik tolker du skatteseddelen 

Fritak fra eiendomsskatt

Betaling av eiendomsskatt

Begrep og spørsmål om eiendomsskatt