Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøvalg i Stavanger
 5. Pant på gamle vedover

Pant på gamle vedovner

Kort fortalt

• Før årsskiftet blir det klart om kommunen gir pant på gamle ildsteder også i 2019.

• Nettsiden vil i så fall bli oppdatert med søknadsskjema for 2019 i månedskiftet januar/februar.

 Fristen for innsending av dokumentasjonen for å få utbetalt panten for 2018 var 10. desember 2018.

Pant på vedovner

Vilkår for å få støtte i 2018 

 • Ildstedet du bytter ut må være en vedovn, peis, gruepeis (uten innsats) eller koksovn fra før 1998.
 • Ordningen startet 13. mars 2018, og det er mulig å søke om panten til 20. november 2018. Det er eieren av boligen der det gamle ildstedet står, som kan søke om støtte.
 • Det nye ildstedet må være kjøpt etter at panteordningen startet, og det må være installert av en godkjent installatør. (Godkjent installatør er faglært murer og ildstedsmontør/kontrollør med minimum nivå 2 fra Norsk Varmes bransjeskole.)
 • Du må levere den gamle ovnen eller peisen inn til forhandleren, og be forhandleren om en bekreftelse på at den er innlevert. Skjemaet pantebevis skal fylles ut.
 • Du må sende inn nødvendig dokumentasjon til kommunen etter at det nye ildstedet er installert. Fristen for innsending av dokumentasjonen er utsatt til 10. desember 2018 (opprinnelig frist var 15. oktober 2018).
 • Boligeiere med flere ovner som ønskes byttet ut, kan søke om tilsvarende mer støtte (Hvis du har to gamle vedovner, så kan du søke om pant på inntil kr 10.000), men da må det sendes inn én søknad per ovn som det søkes støtte til.

Slik gjør du det, steg for steg (2018)

 1. Fyll ut og send søknadsskjemaet. (Nytt søknadskjema kommer her i januar februar 2019). Kommunen behandler søknaden din i løpet av noen få uker. 
 2. Hvis du får ja på søknaden, laster du ned og skriver ut pantebeviset (PDF).
 3. Få forhandleren til å fylle ut pantebeviset når du leverer den gamle ovnen eller peisen din.
 4. Fyll ut melding om installasjon av nytt ildsted (PDF) som skal til brannvesenet. Noen forhandlere hjelper deg med det. Be om å få kopi av skjemaet som sendes inn.
 5. Fyll ut skjemaet for ferdigmelding for ovnspant*, last opp dokumentasjonen og send inn utfylt skjema med følgende dokumentasjon vedlagt: 
  - Pantebeviset
  - Kopi av kvitteringer for kjøp og installering av ny ovn eller peis.
  - Kopi av utfylt melding om installasjon av nytt ildsted, som du har sendt til brannvesenet.
  *Lenke til skjema for ferdimelding er nå fjernet, ettersom fristen for å sende dokumentasjon er gått ut.

Hvor mye får jeg i ovnspant?

I 2018 var det mulig å få halvparten av kostnadene til ny ovn og monteringen av den, men maks 5000 kroner. 

Når får jeg panten på den gamle ovnen?

2018: Etter at du har sendt inn pantebeviset og dokumentasjonen, vil det gå noen uker til kontrollarbeid og saksbehandling (anslagsvis 3-4 uker). Hvis ingenting mangler og dokumentasjonen er i orden, setter vi pengene inn på kontonummeret du oppga i søknaden.

Hvordan kommunen prioriterer søknadene

Hvis ovnen eller peisen som byttes ut er plassert i et strøk nær sentrum, der luftkvaliteten ofte kan være dårligere enn andre steder, går søknaden foran i køen.

Kommunens totale beløp til støtte i 2018 var inntil 5 millioner kroner. Det er inntekter fra piggdekkgebyret som finansierer ordningen. 

Hvorfor finnes denne ordningen?

I perioder om vinteren har Stavanger dårlig luftkvalitet. Gamle ovner og peiser brenner ikke rent. Det betyr at de tilfører lufta mer sot enn nyere ildsteder. Det er et problem for astmatikere, andre personer med luftveissykdommer, barn og eldre mennesker, særlig i strøk nær sentrum.

Fyr riktig, unngå brann 

Hos brannvesenet  får du gode tips om riktig vedfyring. 

Panteordning i 2019?

I desember vedtar bystyret neste års budsjett. Da blir det klart om kommunen skal ha denne panteordningen også i 2019. Søknadsskjema og oppdatert informasjon kommer på denne nettsiden i månedskiftet januar/februar 2019.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no