Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøvalg i Stavanger
 5. Pant på gamle vedovner

Pant på gamle vedovner

Kort fortalt

 • ORDNINGEN ER NÅ AVSLUTTET, OG DU KAN IKKE LENGER SØKE OM PANT FOR Å SKIFTE UT EN GAMMEL VEDOVN. SKJEMA FOR Å SØKE ER DERFOR FJERNET FRA NETTSIDEN.
 • Du kan få inntil 5000 kroner i pant når du bytter ut ditt gamle ildsted med en ny vedovn, som forurenser mindre.
 • På denne siden får du vite hva du må gjøre for å kunne få panten. 
 • Søknader blir behandlet etter hvert som de kommer inn.
 • Panteordningen for vedovner blir, etter politisk vedtak, avsluttet 1. april 2021.
 • Frist for å søke var 1.4.2021, og frist for å sende inn ferdigmelding er 1.6.2021. Dette gjelder også om du har fått tilsagnsbrev med tidligere frist.
 • Luftkvaliteten er noen ganger dårlig i tettbygde strøk, og denne ordningen gjelder derfor for den tidligere Stavanger kommune (dvs. ikke kommunedelene Rennesøy og Finnøy).

 

Pant på vedovner

Vilkår for å få støtte (pant)

 • Ildstedet du bytter ut må være en vedovn, peis, gruepeis uten innsats eller koksovn fra før 1998. Ordningen gjelder ikke for andre ovner, som olje- eller parafinovner.
 • Eieren av boligen kan søke om støtte. Panteordningen er et tiltak for bedre byluft som finansieres av kommunens inntekter fra piggdekkgebyret. Kommunedelene Finnøy og Rennesøy omfattes ikke - der må man heller ikke betale gebyr for å kjøre med piggdekk.
 • Det nye ildstedet må være kjøpt etter at panteordningen ble innført, det vil si etter mars 2018. 
 • Ildstedet må være installert av en godkjent installatør. Godkjent installatør er faglært murer eller ildstedsmontør/kontrollør med minimum nivå 2 fra Norsk Varmes bransjeskole. Dette krever vi for å sikre branntryggheten, etter råd fra Rogaland brann og redning.
 • Du må levere den gamle ovnen eller peisen inn til installatøren eller forhandleren. Den som tar imot den gamle ovnen skal fylle ut skjemaet «Pantebevis», for å dokumentere at ovnen blir levert til godkjent mottak. Sjekk om selgeren eller installatøren tar imot den gamle ovnen før du gjør avtale med dem.
 • Den som søkte om støtten sender inn nødvendig dokumentasjon til kommunen etter at det nye ildstedet er installert. 
 • Boligeiere med flere ovner som de ønsker å bytte ut, kan søke om støtte for hvert ildsted. Hvis du for eksempel har to gamle vedovner, kan du søke om pant på inntil kr 10.000. Du må da sende inn én søknad for hver ovn som du søker støtte til.

Slik gjør du det, steg for steg 

1. Fristen for å søke var 1. april 2021. Søknadsskjemaet er nå fjernet.

2.  Når du har kjøpt ny ovn og fått den installert, må du sende inn ferdigmelding. Siste frist for innsending av sluttdokumentasjon er 1. juni 2021. Det gjelder også for dem som allerede har fått svarbrev med en tidligere dato. 

Se nedenfor hvilke dokumenter du må legge ved. 

3. Last ned pantebeviset (PDF) og skriv det ut. Få forhandleren eller installatøren til å fylle det ut når du leverer den gamle ovnen eller peisen din.

4. Installatøren skal fylle ut  melding om installasjon av nytt ildsted (PDF) og sende dette til brannvesenet. Be installatøren om å få kopi av det utfylte skjemaet.

5. Fyll ut skjemaet for ferdigmelding for ovnspant, last opp dokumentasjonen og send inn (senest innen fristen som står i svarbrevet fra kommunen) utfylt skjema med følgende dokumentasjon vedlagt: 
- Pantebeviset
- Kopi av kvitteringer for kjøp og installering av ny ovn eller peis.
- Kopi av utfylt melding om installasjon av nytt ildsted, som du eller installatøren har sendt til brannvesenet.

Hvor mye får jeg i ovnspant?

Du kan få halvparten av kostnadene dine til ny ovn og monteringen av den, men maks 5000 kroner. Det er derfor du skal ta vare på og sende inn kopi av kvitteringene.

Når får jeg panten på den gamle ovnen?

Etter at du har sendt inn dokumentene vi trenger, vil det ta rundt 3-4 uker. Hvis ingenting mangler og dokumentasjonen er i orden, setter vi pengene inn på kontoen du oppga i søknaden. Hvis noe mangler, blir du kontaktet på e-post eller telefon.

Hvordan kommunen prioriterer søknadene

Vi behandler søknadene fortløpende, så langt de avsatte midlene rekker. 

Hvorfor finnes denne ordningen?

I perioder om vinteren har Stavanger dårlig luftkvalitet. Gamle ovner og peiser brenner ikke rent. Det betyr at de tilfører lufta mer sot enn nyere ildsteder. Det er et problem for astmatikere, andre personer med luftveissykdommer, barn og eldre mennesker, særlig i strøk nær sentrum.

Inntekter fra piggdekkgebyret finansierer ordningen. 

Fyr riktig, unngå brann 

Hos brannvesenet får du gode tips om riktig vedfyring. 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.