1. KlimaStavanger
  2. Klimabarometer

Slik ligger vi an

Målet til Stavanger kommune er å redusere klimagassutslippene fra 2015 med 80% innen 2030. Klimabarometeret viser hvordan utviklingen har vært fram til nå. Trykk på pluss-tegnet nede til høyre under statistikken for å få den i større format!