torv

En hage fri for torv

Oppdatert : 15.05.2023

I mange år har hagejord kjøpt i sekk vært synonymt med torvjord, men det finnes store ulemper ved å bruke torv, både for det globale klimaet, lokale økosystem og ikke minst for hageeiere og planter i hagen.  

Torvmyrer er fantastiske karbonlagre dersom de får ligge urørt. I følge Store norske leksikon inneholder en kubikkmeter torv cirka 40 kilo karbon, noe som tilsvarer 147 kilo karbondioksid (CO₂). Når torva tas ut av myrene og utsettes for luft, forsvinner det meste av karbonen ut i atmosfæren som CO₂ etter få år.  

Torvmyrer er også viktige leveområder for mange arter. Evnen til å holde på vannet gjør dem viktige også for å redusere flomfare.  

Torv har ikke egen næring og evner dårlig å holde på den næringen den tilføres. Torvjord må derfor gjødsles mye og jevnlig. Torv tørker lett ut og når den er helt tørr er den vanskelig å vanne opp igjen. Etter en sesong i en hagekrukke faller jorden sammen og blir veldig kompakt.  

Spør etter torvfrie produkter når du handler på hagesenteret.