busk som ikke hører hjemme i naturen

Hagerømlinger: Planter som truer naturen vår

Oppdatert : 29.08.2023

En hagerømling er en plante som har spredd seg fra hagen og etablert seg i naturen. Når det skjer, blir planten fort en trussel mot naturmangfoldet.  

De vanligste og mest problematiske hagerømlingene i det grønne Stavanger er:

  • Parkslirekne 
  • Kempebjørnekjeks 
  • Kjempespringfrø 
  • Prydbringebær 
  • Fagerfredløs 

I naturen kan plantene konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelig sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. 

I Vålandsskogen, kan plantesjukdommer, for eksempel phytophtora, gjøre skade på trærne. 

Mange av hageplantene som selges er fremmede arter. Så lenge plantene ikke utgjør en økologisk risiko er de helt greie å kjøpe og plante ut. Men noen planter er blitt forbudt både å importere, selge og plante.  

Les mer om de fremmede artene på nettsidene til Artsdatabanken. 

Problemet er at det ikke er påbudt å fjerne de forbudte plantene som allerede finnes i hager og parker. 

Derfor:  

  • Hold plantene innenfor grensene av din egen hage, slik at du ikke bidrar til flere hagerømlinger. 
  • Ikke tøm hageavfallet ditt i veikanter, friområder eller i skog og kratt. 

Deler av planter som er forbudt å importere og selge, skal du behandle som restavfall. De skal ikke komposteres eller leveres i dunken for hageavfall. Også planter med sykdom er restavfall. Har du mye, kan du levere det gratis på IVARs gjenvinningsstasjoner.