pinnsvin på løvfylt bakke

Legg til rette for fugl og ville dyr i hagen 

Oppdatert : 29.08.2023

Spesielt pinnsvin og fugler er glade i kvister og lauv som har falt på bakken. De spiser insekter og meitemark som de roter fram. De trenger også materiale til å bygge reir og hi. Komposthauger og vedstabler setter dyrene også stor pris på. 

Pinnsvinet er mest aktiv når det er mørkt, så robotgressklipperen og andre maskiner som kan skade små dyr, bør du bare la gå på dagtid.