1. KlimaStavanger
  2. Nytt om klima og miljø
  3. Innbyggerundersøkelse om klima og miljø
Turgåere på Fjøløy

Må nå bredere ut med klimaarbeid

I en undersøkelse kommer det fram at kun 30 prosent synes kommunen kommuniserer godt om eget klimaarbeid.
Publisert : 21.03.2024
Av : Solfrid Sande, kommunikasjonsavdelingen

Undersøkelsen viser at 2 av 3 innbyggerne synes kommunens mål om å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030 er viktig. Hele 59 prosent er villige til å gjøre endringer i eget liv for at kommunen skal nå målet, men ønsker bedre informasjon fra kommunen om klima og miljø.

– Dette viser at klimamålene er godt forankret og at mange vil bidra til at vi når målene. Men vi må nå bredere ut med informasjon om viktige tiltak som pågår, og hvordan den enkelte kan bidra på klima- og miljøområdet, sier klima- og miljøsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus.

Stavanger som foregangskommune

1000 innbyggere har svart på undersøkelsen som ble utført av analysebyrået Sentio AS på oppdrag fra kommunen. Undersøkelsen ble gjennomført i november 2023 og omfatter et representativt utvalg etter kjønn, alder og bydel.

Undersøkelsen viser også at halvparten av innbyggerne i Stavanger mener det er viktig at byen går foran andre byer for at Norge skal nå sine klimamål.

– Det er veldig positivt å se at et stort flertall av innbyggerne mener det er viktig at vi har ambisiøse klimamål, sier Nilsen Aalhus. 

Videre viser resultatene at det er den yngste delen av befolkningen (de under 40 år), som synes det er viktigst at Stavanger går foran i klimaarbeidet. Kvinner er også mer positive enn menn. Stavanger som by scorer om lag på samme nivå som Oslo og Bergen på nøkkelverdier i tilsvarende undersøkelser.

Innbyggerne vil bidra

58 prosent av stavangerinnbyggerne er i stor eller noen grad villig til å gjøre endringer i sitt liv for at byen skal nå klimamålene. En langt større andel kvinner (80 prosent) enn menn (48 prosent) er villige til å endre adferd for å nå klimamålene. 

– Her viser undersøkelsen at det er mange som mener de selv kan bidra, og det er veldig positivt. Men det er potensial for å få med enda flere, og interessant at så mange flere kvinner enn menn mener de kan bidra i arbeidet med å bremse klimaendringene, sier Nilsen Aalhus.

Endringsviljen i undersøkelsen ble målt på konkrete tiltak. 63 prosent oppgir det som sannsynlig at de vil redusere eget forbruk de neste to årene. Andre faktorer som scorer høyt er å redusere matsvinn, endre reisevaner i en mer klimavennlig retning, og tiltak som energieffektivisering i hjemmet.

Skal kommunisere bedre om klima

I undersøkelsen ble det stilt flere spørsmål rundt kommunens kommunikasjon knyttet til klima og miljø. Seks av ti innbyggere opplyser at de har vært i kontakt med kommunen de siste tolv månedene, og 35 prosent via kommunes hjemmesider.

30 prosent synes kommunen kommuniserer godt om eget klimaarbeid, og 4 av 10 mener kommunen gir god informasjon om egne støtteordninger, som støtte til varmepumpe, el-sykkel eller lignende. Bare 1 av 5 er enige i at kommunen gir god informasjon om hva innbyggerne selv kan gjøre for å redusere klimagassutslipp.

– Det er veldig kjekt at så mange bruker kommunens nettside, men vi må nå bredere ut. Det skal bli spennende å jobbe med dette i den videre oppfølgning av undersøkelsen. Både med våre støtteordninger og med informasjon om råd til hva den enkelte kan gjøre, sier kommunikasjonssjef i Stavanger kommune, Marianne Jørgensen.

 

Kontaktinformasjon

Bildet viser Jane Nilsen Aalhus

Jane Nilsen Aalhus

miljøvernsjef

Mobil:
958 86 436
Telefon:
51 50 89 34
E-post:
jane.nilsen.aalhus@stavanger.kommune.no
Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Marianne Jørgensen

kommunikasjonssjef (i permisjon fram til 15.08.24)

Mobil:
952 81 688
Telefon:
51 50 78 42
E-post:
marianne.jorgensen@​stavanger.kommune.no