parkert el-sykkel

Støtte til kjøp av el-sykkel

Oppdatert : 14.11.2023
Kort fortalt:
 • Søknadsfristen for støtte til kjøp av el-sykkel gikk ut 9. oktober.
 • Vi fikk inn flere søknader enn det vi har satt av midler til. Derfor tar vi en loddtrekning på hvem som vil få støtte.
 • Alle som har søkt vil få et svarbrev innen 1. november.
 • Når elektriske sykler erstatter kjøretøy med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger. 

Hva skjer videre:

 1. Søknadfristen gikk ut 9. oktober. Nå går vi gjennom søknadene og vil ta en loddtrekning på hvem som får støtte. 
 2. Innen 1. november sender vi ut et svarbrev til alle som har søkt. I svarbrevet får du vite om du har fått tilsagn eller ikke.
 3. De som får støtte får tilsendt et utbetalingsskjema sammen med svarbrevet. Utbetalingsskjemaet må du fylle ut for å få støtten utbetalt. Husk å ta vare på kvitteringen når du kjøper el-sykkelen.

Hva får du i støtte?

 • Støtten er på inntil 5000 kroner.
 • Støtten kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av prisen på el-sykkelen.
 • Hver søker kan få støtte til én el-sykkel.
 • Alle som mottar støtte får en høykvalitets sykkellås fra Kolumbus med på kjøpet.

Søkere som tidligere ikke har fått støtte til kjøp av el-lastesykkel, vil bli prioritert.

Verdt å vite:

 • Fristen for innsending av utbetalingsskjema er satt til 1. mai 2024.
 • Utbetalingsskjemaet sendes ut sammen med svarbrevene. De som ikke får støtte får heller ikke et utbetalingsskjema.
 • Du kan bestille eller kjøpe el-sykkel etter at du har søkt. Det vil ikke ha innvirkning på om du får støtte eller ikke.

Hva kunne du søke om støtte til?

 • Søker må være bosatt/registrert i Stavanger kommune.
 • Du kunne ikke søke om støtte til en el-sykkel som allerede var bestilt eller kjøpt.
 • Du kan kjøpe en ny eller en gammel sykkel.
 • Du må kjøpe sykkelen fra registrert forhandler eller butikk. Altså ikke fra en privatperson.
 • Den som får støtte, må beholde el-sykkelen i minst tre år.
 • Støtten, eller deler av støtten, skal betales tilbake hvis den er utbetalt på feil grunnlag.
 • Du måtte være over 18 år for å kunne søke

Sykkellås
Dette er sykkellåsen som du får med på kjøpet av el-sykkelen.

Hvorfor har vi denne støtteordningen?

Målet vårt er å redusere antall biler på veiene og legge til rette for at flere velger sykkelen som transportmiddel. Når elektriske elsykler erstatter kjøretøy med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger. 

En el-sykkel er et godt alternativ til bilen, men de koster mer enn vanlige sykler. Derfor ønsker vi å støtte de som går til innkjøp av en el-sykkel.

Stavanger kommune har satt av inntil 5,8 millioner kroner til denne støtteordningen.

Her finner du andre miljøvennlige støtteordninger i Stavanger kommune.

 

 

Kontaktinformasjon

Lise Ball Priesner

Saksbehandler

Klima og miljø

Telefon:
51 50 74 59
E-post:
lise.ball.priesner@stavanger.kommune.no