parkert el-sykkel

Støtte til kjøp av elsykkel

Oppdatert : 24.05.2024
Kort fortalt:
 • Søknadsfristen på støtte til kjøp av el-sykkel gikk ut 3. mai.
 • Vi fikk 1959 søknader. Da blir det avgjort ved loddtrekning hvem som får støtte. 
 • Nå behandler vi søknadene. Vi oppdaterer denne nettsiden fortløpende.
 • Når elektriske sykler erstatter kjøretøy med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger. 

Hva skjer videre:

 1. Søknadsfristen gikk ut 3. mai og vi fikk 1959 søknader. Nå går vi gjennom søknadene og vil ta en loddtrekning på hvem som får støtte. 
 2. Innen utgangen av mai måned vil alle som har søkt få et svarbrev. I svarbrevet får du vite om du har fått tilsagn eller ikke.
 3. De som får støtte får tilsendt et utbetalingsskjema sammen med svarbrevet. Utbetalingsskjemaet må du fylle ut for å få støtten utbetalt. Husk å ta vare på kvitteringen når du kjøper el-sykkelen.

Verdt å vite:

 • Du kan få støtte til inntil 30 prosent av kjøpesummen, men maks 5 000 kroner.
 • Det er satt av 2 millioner kroner til denne støtteordningen. Vi fikk inn flere søknader enn det var satt av midler til, derfor blir støtten avgjort ved loddtrekning.
 • Støtten gjelder for de som har bestilt eller kjøpt en elsykkel etter lanseringsdato den 12. april, og som har søkt og fått tilsagn om støtte.
 • Husk å ta vare på kvitteringen ved kjøp av elsykkel. Denne må inneholde ditt navn, type og navn på sykkel, og pris. Kvitteringen trenger du hvis du får tilsagn om støtte til kjøp av elsykkel.
 • Du kan kjøpe en ny eller en brukt elsykkel fra registrert forhandler eller butikk. Altså ikke fra en privatperson.
 • Hvis du får støtte, må du beholde elsykkelen i minst tre år.
 • Støtten, eller deler av støtten, skal betales tilbake hvis den er utbetalt på feil grunnlag.
 • Hvis du får tilsagn om støtte, må kvitteringer og dokumentasjon sendes innen 1. desember 2024. Det betyr at du kan kjøpe elsykkelen i løpet av våren, sommeren eller høsten.
 • Du kan bestille eller kjøpe etter at du har søkt. Det vil ikke ha innvirkning på om du får støtte eller ikke.

Søkte du støtte høsten 2023?

 • Fristen for innsending av utbetalingsskjema var satt til 1. mai 2024.
 • Utbetalingsskjemaet ble sendt ut sammen med svarbrevene.
 • Du kan bestille eller kjøpe elsykkel etter at du har søkt. Det vil ikke ha innvirkning på om du får støtte eller ikke.

Hvorfor har vi denne støtteordningen?

Målet vårt er å redusere antall biler på veiene og legge til rette for at flere velger sykkelen som transportmiddel. Når elektriske elsykler erstatter kjøretøy med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger. 

En elsykkel er et godt alternativ til bilen, men de koster mer enn vanlige sykler. Derfor ønsker vi å støtte de som går til innkjøp av en elsykkel.

Her finner du andre klima- og miljøvennlige støtteordninger i Stavanger kommune.

Hvem kunne søke om støtte?

 • Innbyggere som er bosatt og registrert i Stavanger kommune.
 • Søkeren måtte være fylt 18 år.
 • Maks to søknader fra samme adresse, men kun én søknad per person.
 • Privatpersoner som ikke hadde mottatt støtte til elsykkel eller el-lastesykkel ved tidligere runder.

Kontaktinformasjon

Lise Ball Priésner

Saksbehandler

Klima og miljø

Telefon:
51 50 74 59
E-post:
lise.ball.priesner@stavanger.kommune.no