1. Kultur og fritid
 2. Barnas sommer 2022
 3. Aktuelt
 4. Vil du skape gode sommerminner for barn og unge?
Barnas sommer.

Vil du skape gode sommerminner for barn og unge?

Lag, foreninger eller organisasjoner kan bidra til å lage en god sommer for barn og unge i Stavanger. Årets påmelding for arrangører er nå stengt.
Publisert : 09.05.2022

Målet er å ha tilbud i alle kommunedelene og søknadsfristen var 20. april. 

– Interessen for å være en del av Barnas sommer har vært stor blant kommunens lag, foreninger og organisasjoner. I år fyller opplegget tre år, og vi har tro på at tilbudet blir rikere enn noen gang før, sier prosjektleder Kjerstin Ropeid i kommunens virksomhet ungdom og fritid.  
 
Søkere kan få et tilskudd på 50.000 kroner per uke med aktivitet for minst 20 deltakere. I tillegg kan det gis støtte på inntil 10.000 kroner for kjøp av utstyr og til gjennomføringen.  

Stor interesse 

Interessen for kommunale sommertilbud har vokst de siste årene. Plassene til det tradisjonsrike Fiks ferigge ferie forsvant fort, og det er få ledige plasser igjen til Sommerbonanza 

– Gjennom FFF, Sommerbonanza og Barnas sommer vil mange tusen barn og unge få gode tilbud i ferien, sier Ropeid.   
Nytt i år er også at organisasjonene kan søke støtte for en periode på tre år.  

– Da vil det bli enklere for arrangørene å jobbe langsiktig med tilbudene. Vi vil prioritere søkere som kan gi ferietilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser og særskilte behov. Aktiviteter som gir et variert sommertilbud i alle kommunedelene og de som tilbyr heldags gratis uketilbud blir også prioritert, sier Ropeid.  

Kriterier for å få støtte:  
 
Frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan få støtte ut fra bestemte kriterier: 

 • Målgruppen er barn og unge bosatt i Stavanger kommune. 
 • Aktivitetene skal være gratis. 
 • Tilbudet skal være åpent for andre enn egne medlemmer. 
 • Minst 20 plasser per uke. 
 • Matservering slik at det ikke skal være nødvendig å ta med egen mat. 
 • Dagsplan må følge søknaden. 
 • 20 prosent av plassene skal reserveres barn og unge fra lavinntektsfamilier som rekrutteres gjennom tiltaket Fritid for alle 
 • Ledere må levere politiattest og gjennomgå opplæring i førstehjelp. 
 • Forsikring av deltakerne. 
 • Påmelding administreres av arrangørene 
 • Lokalene må være tilrettelagt for barne- og ungdomsaktivitet. 

Disse søkerne vil bli prioritert: 

 • Søkere som kan gi ferietilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser og særskilte behov. 
 • Aktiviteter som gir et variert sommertilbud i alle kommunedelene. 
 • De som tilbyr heldags gratis uketilbud: åpent mandag til fredag kl. 08.00-16.00. 

Det er mulig å søke støtte for en tilskuddsperiode på inntil 3 år.  
 
Søknadssystemet åpner 23. mars. Her kan du søke.  
 

Kontaktinformasjon

Kjerstin Ropeid

Rådgiver, Ungdom og fritid
Kontaktperson for tilskuddsordninger

Mobil:
476 73 258
Telefon:
51 91 38 32
E-post:
kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

Martine Haarr Bolognini

Koordinator, Fritid for alle

Telefon:
988 63 246
E-post:
martine.haarr.bolognini@stavanger.kommune.no

Relevante artikler