Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Stavanger 2025
  5. Hvor mange vet at byen blir 900 år?
Prosjektleder Lena Antonius. Foto: Tonje Stangeland.

Hvor mange vet at byen blir 900 år?

Hvor mange vet at Stavanger er 900 år i 2025? Og hva er vi mest stolte av når vi tenker på byen vår? Disse spørsmålene har vi stilt Stavangers innbyggere som del av oppstarten på arbeidet mot Stavanger 2025.

I disse dager legges grunnlaget for jubileumsåret 2025. Da er byen, domkirken og bispedømmet 900 år. I tillegg er det 200 siden starten på utvandringen.

Innbyggerundersøkelsen spør hvor mange som vet at Stavanger blir 900 år, og stiller også spørsmål om hva som gjør deg mest – og minst – stolt når du tenker på Stavanger. Tallene viser blant annet at innbyggerne er stolte av byen sin, men at langt i fra alle vet hvor mange år byen er i 2025.

Hva svarte vi?

13% av innbyggerne i Stavanger vet i dag at byen blir 900 år i 2025. 30 % svarte feil, mens 56% måtte melde pass og svare «vet ikke».

Vi føler stor grad av tilhørighet til Stavanger sammenlignet med byer i resten av landet: En skåre på 78 (av 100) viser at innbyggerne i stor grad føler tilhørighet til Stavanger. Dette er betydelig høyere enn når tilsvarende spørsmål er spurt i hele landet.

Et annet gledelig funn er at vi i hovedsak mener at Stavanger sentrum framstår som attraktivt, i større grad enn byer i resten av landet, med en skåre på 68 av 100.

På spørsmål om hva vi er mest stolte av svarer flertallet nettopp sentrum. Deretter kommer naturen/friluftstilbudet og så oljebransjen på en tredjeplass. Mange trekker fram innbyggerne, kulturtilbudet og domkirken som noe de er stolte av. Gamle Stavanger, Preikestolen, Viking og det internasjonale nevnes også flere ganger. 18% svarer vet ikke.

På spørsmål om hva vi er minst stolte av svarer et stort flertall været. Deretter er det tydelig at samferdsel dukker opp hos mange, i form av bompenger, kollektivtilbudet, bussveier eller annet. Oljebransjen, som 12% nevner som det de er mest stolte av, er for 3 % det de er minst stolte av. 30% svarer vet ikke.

Prosjektleder Lena Antonius. Foto: Tonje Stangeland.
Prosjektleder Lena Antonius. Foto: Tonje Stangeland.

Les hele undersøkelsen: 

Om Stavanger 2025:

Slik kontakter du oss

Alle henvendelser knyttet til byjubileet eller andre markeringer kan sendes til postmottak.ios@​stavanger.kommune.no.  Merkes med sak 18/34297. 

Kontaktinformasjon

Lena Antonius

Prosjektleder Stavanger 2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no