1. Stavanger2025
  2. Nyheter
Nyheter
Jubileumsprosjektene tar form
Akvarium ved Oljemuseet? Borgerteater på Arneageren? Benker i Stavanger sentrum som forteller deg de skjulte historiene om byen? Spel og middelaldermat? De ni prosjektene som fikk tildelt utviklingstilskudd tidligere i år har nå levert fyldige rapporter.
Utviklingsmidler 2021
Stavanger kommune lyser ut utviklingsmidler for initiativ knyttet til Stavanger 2025, byen og domkirkens 900-årsjubileum. Midlene skal brukes til forprosjekter og utvikling av større tiltak som skal realiseres i forbindelse med jubileet. Søknadsfristen er 23. august. Endelig svar på søknadene kommer i slutten av september.
Stavanger 2025 får medarrangørar
Den norske kyrkja og Universitetet i Stavanger (UiS) blir med på laget som medarrangørar av Stavanger 2025.
Nå starter de arkeologiske undersøkelsene i Stavanger domkirke
Norsk institutt for kulturminneforskning og Arkeologisk museum starter i dag med de arkeologiske undersøkelsene i Stavanger domkirke. Håpet er å få svar på hva som fantes på stedet før domkirken ble bygd og finne ut hvorfor byen ble etablert akkurat der den er i dag.
Ta en digital julevandring i domkirken!
Domkirken restaureres, og muligheten til å besøke Stavangers praktfulle katedral er begrenset. Men nå kan du ta deg en digital rundtur i historien.
Ta en vandring i domkirken!
Domkirken rehabiliteres, og muligheten til å besøke Stavangers praktfulle katedral er begrenset. Men nå kan du ta deg en digital rundtur i historien.
Her er jubileumsideene som får støtte
Et storslått Stavangeroratorium, en ny vitenpark ved oljemuseet og spektakulære byvandringer i Stavanger sentrum. Dette er tre av de ni ideene til jubileumsaktiviteter som skal utvikles videre.
Et mylder av fortellinger
Fram mot Stavangers 900-årsjubileum i 2025 skal mylderet av fortellinger og skjebner som har skapt denne byen løftes fram.
Hvordan skal vi feire?
Arbeidet med innhold og programmering for Stavanger 2025 er i startgropa. Kulturavdelingen har avsluttet et forprosjekt for Stavanger 2025 som ser på mulighetene et slikt jubileum skaper.
Utlysning av forprosjektmidler
Stavanger kommune har lyst ut midler til forprosjekt for initiativ knyttet til Stavanger 2025, byen og domkirkens 900-årsjubileum. Midlene skal brukes til forprosjekter og utvikling av større tiltak som skal realiseres i forbindelse med jubileet. Søknadsfristen var 20. september, endelig svar på søknadene kommer i slutten av oktober.
Side 1 av 2
Eldre artikler