1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Sparebanken Vest: Jubileet er en arena for å tenke nytt

Sparebanken Vest: Jubileet er en arena for å tenke nytt

– Stavanger er en olding som alltid har klart å fornye seg. Det liker vi å tenke at 200-åringen Sparebanken Vest gjør også, og med jubileet skal vi sammen virkelig sette Stavanger på kartet som en drivkraft for innovasjon, sier Njål Skår, regionsdirektør i Sparebanken Vest.
Publisert : 22.05.2024
Av : Siri Pedersen, kommunikasjonsavd.

Sparebanken Vest blir med som jubileumspartner når Stavanger feirer 900 år. Selskapet går inn med et bidrag på 5 000 000 kroner til jubileumsfeiringen.

Njål Skår, regionsdirektør i Sparebank Vest, og Karen Nilsen, banksjef i Sparebanken Vest.
Regionsdirektør Njål Skår og banksjef Karen Nilsen i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest er den nest største sparebanken, og den nest eldste banken i Norge. Banken åpnet kontor i Sandnes i 2007, og året etter i Stavanger. Banken fremmer kunst, kultur, breddeidrett og frivillighet for å oppnå åpne og aktive lokalsamfunn som styrker Vestlandet. 

Ser framover

– Sparebanken Vest skal spesielt være med og løfte temaet omslag: hvordan bruker vi innovasjon, teknologi og kompetanse til å møte framtidens utfordringer?, spør Skår.

Skår referer til jubileets tre pilarprosjekter: Opphav favner byens historie og kultur, med domkirken i hovedrollen. Samspill dreier rundt naturen og verden i dag og har Pedersgata som hovedsatsing. Omslag er møtet mellom fortid og framtid, med Ullandhaug i sentrum.

– Vi ønsker å være en aktiv støttespiller inn mot prosjektene på Ullandhaug, sier Skår.

I 2025 planlegges det både en to dagers forsknings- og næringskonferanse med fokus på innovasjon, samt en avslutning på jubileumsåret, kalt Inn i framtiden

– Vi er svært glade for at Sparebanken Vest er med på laget. Ullandhaug-satsingen skal sette Stavanger på kartet som studentby og kunnskapsregion, styrke Ullandhaug som destinasjon- og innovasjonsområde, og mobilisere til grønn omstilling, sier Lena Antonius, prosjektleder i Stavanger 2025.

Naboen til domkirken

Sparebanken Vest holder i dag til i Haakon VIIs gate. Neste år flytter banken inn i Domkirkeplassen 3, det historiske bygget som en gang huset Norges Bank. De flytter med andre ord rett inn i Stavanger-historien, og bygget skal tilbake til sin opprinnelige bruk: bankvirksomhet.

Lena Antonius, Njål Skår og  Karen Nilsen foran  Norges Bank-bygget, som  blir Sparebanken Vest nye lokaler i januar 2025.
Lena Antonius, Njål Skår og Karen Nilsen foran Norges Bank-bygget, som blir Sparebanken Vest nye lokaler i januar 2025.

– Vi har en god utvikling i regionen og har kommet for å bli i Rogaland. Med flyttingen kan vi samle hele finanshuset i et lokale, vi ønsker å skape flere arbeidsplasser og et inspirerende arbeidsmiljø midt i bykjernen i Stavanger, sier Karen Nilsen, banksjef i Sparebank Vest.

Domkirkeplassen 3 er et av 1960-talls arkitekturens høydepunkter i Norge. Bygget ble ferdigstilt i 1964 etter tegninger av arkitekt Louis Kloster. Riksantikvaren fredet bygget i 2016, både utvendig og innvendig

– Vi vil gjenbruke deler av det opprinnelige inventaret, inkludert den gamle bankdisken, og bevare mange av kvalitetene i dette historiske bygget. Med flyttingen kommer vi enda tettere på jubileet, vi blir jo nærmeste nabo til domkirken, sier Nilsen.

Bank med samfunnsansvar

Sparebanken Vest er en aktiv drivkraft i regionen, både når det gjelder idrett, inkludering og det grønne skiftet. Banken har i flere år vært generalpartner for Gladmat-festivalen og en viktig bidragsyter til at Gladmat er Norges mest sirkulære matfestival.

Spesielt aktiv har Sparebanken Vest vært i å bidra til det grønne skiftet, gjennom stiftelsen Agenda Vestlandet. Over 300 millioner er blitt delt ut til satsinger innen bærekraft og grønn omstilling. 

– Vi må tenke nytt, og vi må tenke nytt sammen. Jubileet gir oss en arena hvor vi kan gjøre nettopp det. Vi gleder oss til å feire Stavanger, sier Skår.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Stavanger 2025, Lena Antonius

Lena Antonius

prosjektleder Stavanger 2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no