1. Medvirkning
  2. Nyhetsutlisting
  3. Slik sender du inn innspill
Kaj Lea veileder en innbygger på Sølvberget, under høringen av kommuneplanens arealdel i august 2022. Foto: Sigrun Sætrevik

Slik sender du inn innspill

Den vanligste måten å gi innspill på, er via e-post. Du trenger ikke ha et profesjonelt planspråk for å si din mening! Det viktigste er å trykke "Send" innen høringsfristen. 
Publisert : 21.02.2023

Innspill, merknad, uttalelse... det finnes flere ord for å si sin mening om en plan som er på høring. Å sende innspill høres kanskje skummelt eller fremmed ut, hvis du aldri har gjort det før. Da kan det være greit å tenke på at planleggerne ofte blir ekstra glade for å høre fra nye stemmer! 

Noen tips til innspill: 

  • Skriv kort 
  • Gjerne ha med et konkret forslag til endring eller formulering som kan tas inn i planforslaget 
  • Ha med en overbevisende begrunnelse for hvorfor det er viktig 

Eksempel på innspill tidlig i planfasen: 
Det aktuelle området er del av et tettbygd område med små boliger. Det er få møteplasser og steder hvor man kan være ute. Da er det vanskelig å bli kjent med naboene sine. Jeg synes det er viktig at det blir plass til dette i planforslaget. Ikke ødelegg den lille marka, der pleier jeg å spille fotball med vennene mine. 

Eksempel på innspill til konkret planforslag:
Det er veldig mange som sykler i xx-gata. Det bør legges opp til adskilte sykkelveier, slik at det blir trygt og effektivt både for de som går, sykler og kjører bil. 

Obs: Innspillet ditt blir offentlig tilgjengelig, så ikke sensitive opplysninger.

Illustrasjon av ulike typer hus
Illustrasjon: Berit Sømme

Jeg sender innspill, men hører ingenting etterpå! 

Ja, sånn er systemet, dessverre: Du får ikke noe direkte svar. Men det betyr ikke at innspillet ditt er forgjeves! Alle innspillene blir lest av de som lager planen, og vurdert opp mot alt planleggerne må ta hensyn til. Det kan være klimahensyn, trafikkhensyn, bestemmelser i kommuneplanen, boligbehov og andre ting som legger føringer. 

Deretter følger alle innspillene med som et eget vedlegg når plansaken legges fram for politikerne. Skriftlige innspill gjengis kort i saken som sendes til politikerne, med en kort kommentar fra administrasjonen med forslag til hvordan innspillet kan håndteres. Innspill fra arbeidsverksted gjengis gjerne i en oppsummering eller rapport.

Obs! Det kan ta noen uker – eller måneder – fra du sender inn innspill, til det havner på bordet hos politikerne.  

Etter høringsrunden hender det at planen blir endret på, som en konsekvens av innspillene. Hvis det er snakk om store endringer, må planen ut på en ny høring.  

Sånn kan du følge med på saken
På nettsiden www.einnsyn.no
 kan du følge med på når planene legges fram for politikerne. Søk etter plan-nummer, gatenavn eller områdenavnet i søkefeltet øverst til høyre, så får du opp hvilke møter som har hatt planen på sakskartet.

Vil du se den politiske behandlingen live? De viktigste møtene strømmes direkte på stavanger.kommunetv.no