Oda Skagseth og "Snakkeboblå"

Involvering på hjul

Har du sett campingvognen som går under navnet Snakkeboblå? Den skal gjøre kommunen mer tilgjengelig for innbyggerne, og gjøre det enklere å få gang på drøsen.  
Publisert : 31.10.2022
Av : Inger Hanne Vikshåland

Ei dame står på andre siden av gaten og myser på campingvogna. Hun smiler; det står «hvordan går det nabo» på arabisk, sier hun til oss. Og samtalen er i gang. Prosjektleder i områdesastingen på Storhaug, Oda Skagseth har plassert campingvognen på Midjord for å starte en dialog med innbyggerne om hvordan de har det på Storhaug. 

– Vi vil være et blikkfang og skape interesse hos forbipasserende. Vi håper campingvognen er med på å senke terskelen for å ta en prat med oss om nabolaget sitt, sier Skagseth.    

Jambo jirani - det er jo mitt språk! 

Jambo jirani, eller «hei, nabo» som vi sier her. Campingvogna er dekorert med snakkebobler med budskap på ti ulike språk. Språkene og valgt ut i samarbeid med flyktningtjenesten med mål om å nå ut bedre til våre internasjonale innbyggere. Campingvognen har fått navnet «Snakkeboblå» og vil være et viktig verktøy for innbyggerdialog, og en mobil møteplass mellom kommunen og innbyggerne. Erfaring så langt er at snakkeboblå treffer, både store og små, og at det å kommunisere på denne måten på forskjellige språk treffer.  

– Det er utrolig kjekt å jobbe i en kommune der lederne er med og satser på litt annerledes ideer, og lar oss teste ulike konsepter med innbyggerne, sier Skagseth.  

Refleksvest med tekst: "Nisj eller josj?"

Langsiktig satsing på innbyggerinvolvering  

Snakkeboblå er et samarbeid mellom områdesatsingen på Storhaug og smartbyavdelingen, og er en rullende manifestasjon av kommunens verdier: Nær, åpen og nyskapende. 

I Stavanger kommune skal vi legge til rette for aktive lokaldemokrati og sikre et godt samspill mellom kommunen og innbyggerne. Dette er også et mål i områdesatsingen på Storhaug.

Dette er ikke første gang kommunen bruker campingvogn som utgangspunkt for innbyggerdialog. Tidlig i områdeløftperioden på Storhaug var en retro-campingvogn utgangspunkt for arrangementer og dialog. Denne var veldig populær og huskes enda av mange naboer. Vognen brukes nå av en sosial entreprenør i Storhaug Unlimited som en arbeidsbase, ettersom den ikke egner seg så godt for rulling lengre. Den nye campingvognen skal sørge for en kontinuitet og være et synlig symbol der innbyggere og kommunen møtes.

Campingvogna med skilt: "Kom og snakk med oss"