1. Om Stavanger kommune
  2. For våre leverandører
  3. Hvordan bli leverandør til Stavanger kommune

Ny leverandør

Vi ønsker å få levert gode tjenester og varer som bidrar til å oppnå kommunens mål. For å oppnå disse målene er vi avhengig av et godt samarbeid med nye og eksisterende leverandører, gründere, innbyggere, næringsliv og andre relevante aktører.

Kort fortalt

 

Pågående anskaffelser

Stavanger kommune har til enhver tid flere åpne konkurranser hvor det er mulig for leverandører fra hele Norge og utlandet å gi tilbud. På kommunespråket kalles disse pågående anskaffelser. Offentlige anskaffelser er underlagt lov om offentlige anskaffelser (LOA). Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Stavanger kommune bruker konkurranseverktøyet Mercell. Alle som vil levere tilbud må bruke denne dette verktøyet for å sikre likebehandling, riktig dokumentasjon og tidsfrister. 

Oversikt over pågående anskaffelser finner du i denne oversikten.

Pågående rammeavtaler

Stavanger kommune har faste rammeavtaler med en rekke leverandører for tjenester og produkter. Disse avtalene oppdateres med jevne mellom og kommer ut på anbud når kontraktsperioden er over.

Ønsker du å være med på den neste runde som er aktuell for din bedrift, er det smart å følge med på denne oversikten.

Dynamisk innkjøpsordning

En dynamisk innkjøpsordning er en ordning der leverandører innen varer og tjenesteområder kan forhåndskvalifisere seg for konkurranser.  Stavanger kommune har etablert flere dynamiske innkjøpsordninger som du kan forhåndskvalifisere deg til. For å bli tatt opp i en ordning må du først sende inn en kvalifikasjonssøknad.

Mer om dynamisk innkjøpsordning finner du på anskaffelser.no. 

Er ikke det du kan tilby ute på anbud? Er du gründer og vil selge til kommunen?

Stavanger ser etter løsninger som øker kvaliteten i offentlige tjenester og som skaper en mer bærekraftig og miljøvennlig kommune. Som leverandør til kommunen er det flere muligheter enn noen gang til å utforske banebrytende ideer, teste pilotprosjekter og delta i konkurranser.


Er du grunder eller har en nystartet bedrift kan det være utfordrende å delta i store offentlige anbudskonkurransene med strenge offentlige. Vi vil likevel gjerne høre fra deg hvis du har ideer om hvordan våre varer og tjenester kan leveres på en bedre måte.

Kontakt oss gjerne her, så vi kan vurdere henvendelsen.

Kvikktest

Kvikktest er et eksperiment som går over seks måneder, der vi bruker åpen konkurranse til å velge ut bedrifter som får teste sine løsninger i reelle omgivelser. Et av hovedmålene med å gjennomføre en kvikktest er læring. Læring for bedriftene som får testet sine ideer og løsninger før evt. kommersialisering, og læring for kommunen som får bedre forståelse for den gitte utfordringen. 

Her finner du mer informasjon om kvikktest.

Anbud og sånn: ordliste

Anskaffelser? Dynamisk innkjøpsordning? Anbud?  Vi som driver med innkjøp i kommunen bruker en haug med ord som kan være vanskelige å forstå. Her har vi listet opp noen av dem:

Anbud: et bindende tilbud om å utføre et arbeid, levere en tjeneste eller levere varer på bestemte betingelser bestemt av den som skal ha arbeidet, tjenesten eller leveransen utført.
Anskaffelser: refererer til EØS-basert regelverk om kjøp av varer og tjenester til kommuner og offentlig kontrollerte foretak.
Pågående anskaffelser: er konkurranser som er kunngjorte, altså utlyst, og som du kan delta i.
Rammeavtale: en avtale som er inngått mellom oppdragsgivere og leverandører. Avtalen fastsetter vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode.
Dynamisk innkjøpsordning: en ordning der leverandører innen varer og tjenesteområder kan forhåndskvalifisere seg for konkurranser.  Alle som er kvalifisert til den enkelte ordning vil kunne levere tilbud i alle fremtidige konkurranser som publiseres i ordningen. Dynamisk innkjøpsordning er en fullelektronisk innkjøpsprosess, vi bruker det elektroniske anbudsverktøyet Mercell.
Mercell: det elektroniske anbudsverktøyet som kommunen anvender.  Vår leverandørbase.
Innovasjonspartnerskap?: https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/prosjekter/om-prosjekt-innovasjonspartnerskap/
Innovative anskaffelser: kommunen går i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene.
Tjenesteområde: Stavanger kommunes hovedoppdrag er å utvikle byen og levere gode tjenester til innbyggerne og samfunnet generelt. Organiseringen av kommunen er et verktøy for å gjennomføre dette på best mulig måte. Stavanger kommune er inndelt i syv tjenesteområder: helse og velferd, oppvekst og utdanning, by og samfunnsplanlegging, bymiljø og utbygging, økonomi og organisasjon, innbygger- og samfunnskontakt og innovasjon og støttetjenester.

Se også DFØ sin anskaffelsesordbok.