PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Vindusstøtte til eldre hus

Vindusstøtte til eldre hus

Bor du i et bevaringsverdig hus? Nå kan du søke om støtte til å skifte ut eller oppgradere vinduene. Søknadsfristen er 20. august.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Tre gamle trehus

– Mer energieffektive vinduer er et godt klimatiltak, fordi de reduserer varmetapet fra huset slik at man bruker mindre strøm, forteller Marie Elise Aarrestad Aakre i klima- og miljøavdelingen.

Det er satt av 2,5 millioner fra kommunens klimafond til vindusstøtte til hus som ligger i trehusbyen eller i andre områder regulert til bevaring, og alle boliger bygget i 1900 eller tidligere. Hver husstand kan få inntil 15 000 kroner i støtte.

– Hvis det kommer flere søknader enn det er satt av midler til, blir det loddtrekning blant søkerne, sier Aarrestad Aakre.

Les mer om hvilke hus som kan få støtte, og finn søknadsskjema på denne siden.

Hvilke vinduer kan du få støtte til?
Har huset originalvinduer, kan du få støtte til restaurering og energieffektivisering av dem. Det vil ikke bli gitt støtte til å skifte ut opprinnelige vinduer i eldre hus, da disse har høy kulturhistorisk verdi. Har huset ikke originalvinduer, kan du få tilskudd til nye, mer energieffektive vinduer i husets opprinnelige stil.  

Søknadsfristen er 20. august. Hvis du får positivt svar på søknaden, må du rådføre deg med Byantikvaren for å sikre at vindusoppgraderingen er i tråd med retningslinjer for bevaring, og du må ha en uttalelse fra Byantikvaren på det utførte arbeidet før du får utbetalt pengene. 

Til høsten kommer det i tillegg en egen vindusstøtte-ordning som ikke er begrenset til eldre hus. Vilkår og retningslinjer for hvem som kan søke på denne, vil komme etter hvert. Til sammen har politikerne bevilget 5 millioner til mer klimaeffektive vinduer i 2023.

Søk om vindusstøtte (søknadsskjema nederst på siden)

Kart som viser trehusbyens utstrekning. Alle hus i trehusbyen bygd før 1970 kan søke om vindusstøtte. Du kan også søke hvis huset er bygd etter 1969, men med krav om tilbakeføring fra byantikvar, eller hvis huset ditt ligger utenfor trehusbyen, men i en sone regulert til bevaring. I tillegg kan du søke hvis du har et hus bygd før 1900 hvor som helst i Stavanger kommune.
Alle hus i trehusbyen (rød markering på kartet) som er bygd før 1970, kan søke om vindusstøtte. Du kan også søke hvis huset er bygd etter 1969, men med krav om tilbakeføring fra byantikvar, eller hvis huset ditt ligger utenfor trehusbyen, men i en sone regulert til bevaring. I tillegg kan du få vindusstøtte hvis du har et hus bygd før 1900 – hvor som helst i Stavanger kommune.

Marie Elise Aarrestad Aakre

Rådgiver

Klima- og miljøavdelingen

Telefon:
51 91 24 78
E-post:
marie.aakre@stavanger.kommune.no