Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Slik fyrer du riktig

Slik fyrer du riktig

KORT FORTALT

 • Riktig fyring gir mindre svevestøv, bedre luftkvalitet og reduserer risiko for pipebrann.
 • Når mange fyrer i vedovner samtidig, øker mengden svevestøv i lufta. Det bidrar til dårlig luftkvalitet, noe som igjen kan gi helseplager. Ved å fyre riktig, bidrar du til å redusere utslippene av svevestøv fra vedfyring.
 • Et tegn på at veden brenner best mulig, er at flammene er klare, delvis gjennomsiktige og har en blåtone. Flammene skal ikke fylle brennkammeret i ovnen. 
 • Her får du gode tips til riktig fyring.

Information in other languages

Bilde av vedovn

Her er gode tips for riktig fyring:

Bygg bålet riktig 

 • Plasser et par tørre vedkubber nederst. 
 • Bygg noen etasjer med mindre kvist og opptenningsved. 
 • Legg to til tre opptenningsbriketter øverst. 

Tenn fra toppen 

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret. Da får man hurtig god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur.  

Sørg for nok luft 

 • La ventilene i vedovnen være helt åpne og sett gjerne ovnsdøra på gløtt de første 15 minuttene til det brenner godt. 
 • Ikke steng spjeldet så mye at flammen dør ut. 
 • Sørg for at det er nok friskluft i rommet, så ildstedet får “pusteluft”.

Når du legger på mer ved: 

 • Legg i nye kubber når flammene begynner å forsvinne og det meste av veden er blitt til glør. 
 • Unngå å fylle store mengder ved i ovnen, følg ovnens bruksanvisning.

Husk!  

Fyr kun med rent trevirke. Ikke brenn behandlet eller impregnert materiale. 

Kilde: Rogaland brann og redning IKS

Pant på gamle vedovner

Du kan få inntil 5000 kroner i pant når du bytter ut det gamle ildstedet ditt med en ny rentbrennende vedovn. Les mer