1. Stavanger2025
  2. Dette kan du glede deg til!
  3. Nye utstillinger på Stavanger maritime museum

Nye utstillinger på Stavanger maritime museum

Stavanger maritime museum i Nedre Strandgate har store planer for nye utstillinger i anledning byjubileet. Museet formidler maritim historie, og utforsker Stavangers identitet som sjøfarts – og havneby.

Oppdatert : 13.10.2022

Første fase av de nye utstillingene «Hjemmehavn Stavanger» åpnet allerede sommeren 2022. Her fortelles historien om havnen vår fra middelalderen og fram til i dag. Fase to er under utvikling. 

Museet fornyes også utvendig; de gamle sjøhusene fra 1830-tallet er under restaurering og skal tilbakeføres til original stand. 

Les mer om Stavanger maritime museum.

Kontaktinformasjon

Museum Stavanger

Muségata 16
4010 Stavanger

Mobil:
51 84 27 00
Telefon:
51 84 27 00
E-post:
post@museumstavanger.no