1. Stavanger2025
  2. Dette kan du glede deg til!
  3. Utvandrermarkeringen 2025
Utvandrermarkeringen Stavanger 2025.

Utvandrermarkeringen 2025

Sommeren 1825 reiste 52 mennesker fra Stavanger til New York med sluppen «Restauration». I 2025 vil 200-årsmarkeringen av denne hendelsen benyttes til å utforske tema rundt migrasjon og tilhørighet.

Oppdatert : 31.08.2023
Dette er utvandrermarkeringen
  • Jubileet skal markeres over hele landet. En nasjonal jubileumskomité samarbeider om å lage markeringen i 2025.
  • Skoleskipet Christian Radich planlegger seilas fra Norge til New York, og en replika av «Restauration» klargjøres også for å gjenskape reisen i 1825, med avgang fra Stavanger havn i juli 2025.
  • Arrangement og aktiviteter inkluderer en skrivekonkurranse for skoleelever, temakvelder og samarbeidsprosjekter med norsk-amerikanske foreninger.
  • Det er også ønskelig å legge til rette for ny forskning på migrasjon før og nå.

200 år med utvandring

Sommeren 1825 forlot sluppen «Restauration» Stavanger med 52 personer om bord. Målet for reisen var New York. Dette regnes som den første planlagte gruppeutvandringen fra Norge i moderne tid, og var starten på det som etter hvert ble en folkevandring. Siden den tid har om lag én million nordmenn utvandret til andre land, hovedsakelig til USA og Canada, men også til Sør-Amerika, Afrika og Oseania.

Fra midten av 1800-tallet og frem til 2. verdenskrig valgte rundt 850.000 nordmenn av ulike grunner å utvandre til USA. Selv om noen valgte å vende tilbake, ble de aller fleste værende.

Utvandrermarkeringen og Stavanger 2025

Stavanger 2025 har opprettet en egen arbeidsgruppe for utvandrermarkeringen i 2025. Denne består av Universitetet i Stavanger, VID Vitenskapelige høgskole, Rogaland fylkeskommune, Fribyordningen/Sølvberget og Kirkelig dialogsenter.

Arbeidsgruppen lager overordnede rammer for markeringen og prosjekter som skal inngå i den. Formålet for feiringen er å formidle migrasjonshistorie med utgangspunkt i «Restaurations» reise fra Stavanger havn i 1825. Det er migrasjon i et helhetlig perspektiv som skal belyses, og markeringen skal formidle den underkommuniserte delen av utvandrerhistorien.

Utvandrermarkeringen Stavanger 2025.

Nasjonalt jubileum

Jubileet skal markeres over hele landet, og det er opprettet en nasjonal jubileumskomité der museer, institusjoner, frivillige organisasjoner, og andre aktører samarbeider om å lage markeringen i 2025. Norsk utvandrermuseum på Hamar, som er det nasjonale museet for norsk utvandringshistorie, har prosjektledelsen og koordinerer arbeidet. Utvandrermuseet er også i dialog med norskamerikanske institusjoner og organisasjoner i USA for å få i stand en markering av jubileet.

Arrangement og aktiviteter

Blant aktivitetene som er under planlegging er en skrivekonkurranse for skoleelever i regi av Norske historikeres Forening (HIFO) og Fritt Ord, temakvelder og foredrag i regi av museer og historielag, og samarbeidsprosjekter med ulike norsk-amerikanske foreninger.

Skoleskipet Christian Radich planlegger også seilas fra Norge til New York.

I Stavanger klargjøres en replika av «Restauration» for å gjenskape reisen i 1825, med avgang fra Stavanger havn i juli 2025.

Migrasjon i vår egen tid

Det er ønskelig at utvandrermarkeringen legger til rette for ny forskning på migrasjon før og nå. Formålet med utvandrermarkeringen er ikke bare å formidle historien om norske innbyggere som av ulike grunner har valgt å emigrere. Markeringen skal også få oss til å løfte blikket og se på migrasjon og folkevandringer i et større perspektiv. Mennesker har forflyttet seg til alle tider, og de fleste samfunn er skapt gjennom møter mellom mennesker med ulik bakgrunn og kultur. Økt forståelse for emigrasjon og immigrasjon kan også bidra til nye perspektiver på innvandring og utvandring i vår egen tid, og på det flerkulturelle Norge.

Stavangers fribykunstner Hayat al-Sharif og fribykoordinator ved Sølvberget Lotte Løkeland Hovda.
Stavangers fribykunstner Hayat al-Sharif og fribykoordinator ved Sølvberget Lotte Løkeland Hovda.

Stavanger var utgangspunktet

Stavanger spiller en sentral rolle i fortellingen om den norske utvandringen til Amerika. Det var herfra den første organiserte utvandringen fant sted, med «Restaurations» avgang i 1825. Det hele startet med Tysværbuen Cleng Peerson, som i en periode bodde på Finnøy, og gjerne omtales som «Den første norske emigrant til Amerika». Han dro allerede i 1821, for å undersøke muligheter, og for å legge til rette for reisefølget som skulle komme etter. Når passasjerene på «Restauration» ankom New York etter den tre måneder lange sjøreisen var det Peerson som tok imot dem.

Reisen med Restauration ble gjennomført av 52 personer - noen av disse kvekere som opplevde at religionsfriheten deres ble innskrenket. Markeringen vil belyse denne historien og bruke den til å forstå samtidens Norge. Utvandrermarkeringen Stavanger 2025.

Lokalt engasjement

I september 2022 og juni 2023 ble det arrangert seminarer om markeringen. Flere lokale og regionale organisasjoner og institusjoner var representert. Under begge seminarene ble det lagt vekt på at den historiske hendelsen med sluppen Restauration sin utferd fra Vågen i 1825 kan bidra til å løfte tematikk og utforske problemstillinger som er relevante for regionens innbyggere også i dag.

Bygder og tettsteder i hele Rogaland hadde stor grad av utvandring også til Amerika, og hele fylket mobiliserer til markeringen i 2025. Mange kommuner, kulturinstitusjoner og frivillige aktører planlegger ulike jubileumsprosjekter.

Tenke fremover

Markeringen vil også gi rom for å tenke fremover, på fremtidens migrasjonsmønstre sett i lys av klimaendringer, sosial ulikhet og mangel på ytringsfrihet.

Du kan lese mer om utvandringen på nettsidene til Utvandrermuseet.

Kontaktinformasjon

Stian Kristensen

rådgiver kultur og Stavanger 2025.

Litteratur, scenekunst, film

Telefon:
458 59 286
E-post:
stian.kristensen@stavanger.kommune.no

Stine Honoré

prosjektrådgiver Stavanger 2025

Mobil:
906 38 492
E-post:
stine.honore@stavanger.kommune.no