Opphav

Opphav handler om å se tilbake til fortiden, for bedre å forstå samtiden. Temaet opphav vil kretse rundt Domkirken og byen som vokste fram rundt kirken.

Oppdatert : 31.03.2022

Opphavet forteller hvor vi kommer fra. Vår historie og kulturarv. Hvem kom først: byen eller Domkirken? Hvilken rolle spiller fortiden for hvem vi er i dag?

Opphav handler om å se tilbake til fortiden, for bedre å forstå samtiden. Opphavet er vår historie og kulturarv som den eksisterer i fortellinger og fysiske gjenstander, bygninger og byrom. Temaet skal også utfordre noen av de forestillingene om Stavangers identitet og historie som vi tar for gitt.

Temaet opphav vil kretse rundt Domkirken og byen som vokste fram rundt kirken, med kulturinstitusjonene som brobyggere mellom fortid og samtid.

Ikonet har sin form fra inngangsdøren til domkirken, bygget som byen har vokst opp rundt, og som er en inngangsport til 900 år med historie.