1. Stavanger2025
 2. Nyheter
 3. Forsker på byen vår
Preben Idsø masterstudent UiS, Igor Miorov masterstudent VID, Anders Vassenden veileder UiS, Stian Kristensen rådgiver Stavanger 2025 og Bita Nakhaei masterstudent VID.

Forsker på byen vår

Fem masterstudenter og to doktorgradsstipendiater mottar støtte fra Stavanger 2025 for å belyse feiringen og øke kompetansen på byen vår.
Publisert : 19.04.2024

Stavanger kommune inviterte i høst forskertalenter på masternivå til å forske på og skrive om Stavangers 900-år jubileum. Studenter fra alle fagfelt ble oppfordret til å søke, med eneste betingelse at de var tilknyttet en høyere utdanningsinstitusjon i Rogaland, og at forskningen hadde relevans for Stavanger.  

–  Det er kjekt å treffe stipendiatene. Vi har blitt bedre kjent og har fått høre om ulike bakgrunner og forskningsinteresser. Ikke minst har vi fått oppdateringer på master- og doktorgradsoppgavene, sier Stian Kristensen, rådgiver i Stavanger 2025.  

Alle fagfelt, javisst! 

Fire dyktige masterstudenter mottok i vinter stipend a 15 000 kroner.   

– Disse studentene jobber sannelig med forskjellige fagfelt! Felles er at de utvider vår kunnskap om Stavanger og gir nye perspektiver på byen vår. I mai skal de levere masteroppgavene sine, det blir spennende lesning, sier Kristensen.  

 • Preben Idsø er masterstudent ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger. Sammen med medstudent Anta Stinnerbom skriver han om subindustrier i Stavanger på 1970-tallet, som utviklet seg i kjølvannet av oljeindustrien.  
 • Igor Miorov er masterstudent ved VID og studerer samfunnsutvikling og sosial innovasjon. Han skriver om bærekraftsmål 11: Vi må gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Miorov undersøker hvordan offentlige og private næringer samarbeider om bærekraftsmål 11 i Stavanger.   
 • Bita Nakhaei er også masterstudent ved VID og studerer samfunnsutvikling og sosial innovasjon. Hun skriver om thaikvinner i Stavanger som har en transnasjonal forsørgerrolle i hjemlandet sitt. Nakhaei har intervjuet ni kvinner fra Thailand som bor i Stavanger-regionen.  
 • Tarjei Høgemark er masterstudent ved UiS og forsker på rikssamlingsjubileene og minnekultur. 

I høst blir det ny utlysningsrunde og nye muligheter for masterstudenter til å forske på og skrive om jubileumsfeiringen. 

Preben Idsø masterstudent UiS, Igor Miorov masterstudent VID, Anders Vassenden veileder UiS, Stian Kristensen rådgiver Stavanger 2025 og Bita Nakhaei masterstudent VID.
Forsker på byen vår: Preben Idsø masterstudent UiS, Igor Miorov masterstudent VID, Anders Vassenden veileder UiS, Stian Kristensen rådgiver Stavanger 2025 og Bita Nakhaei masterstudent VID.

Doktorgradsstudenter 

For å utvide kunnskapsgrunnlaget om virkningen av storslåtte feiringer, har Stavanger 2025 og Universitetet i Stavanger ved institutt for medie- og samfunnskunnskapsskap inngått et samarbeid om forskning.  

Anders Vassenden og Merete Jonvik er veiledere for to doktorgradstipendiater som forsker på jubileet. Vassenden og Jonvik er begge kultursosiologer, og Vassenden har tidligere forsket på Stavanger 2008, fra kulturaktørene og innbyggernes perspektiver.  

De to stipendiatene skal forske på by- og regionsidentitet, og kunstforståelsen som ligger til grunn for store feiringer, med utgangspunkt i 900-årsjubileet.  

 • Jorunn Mathy er doktorgradsstudent ved sosiologi ved UiS. Hun forsker på Pedersgata og i Stavanger domkirke som objekter.   
 • Pål Hatlem er doktorgradsstudent i sosiologi ved UiS, og skriver om by- og regionsidentitet og inkludering.  

Kontaktinformasjon

Rådgiver for Stavanger 2025 og kultur, Stian

Stian Kristensen

rådgiver kultur og Stavanger 2025.

Litteratur, scenekunst, film

Telefon:
458 59 286
E-post:
stian.kristensen@stavanger.kommune.no