1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Jubileumsprosjektene tar form
VItenparken. Illustrasjon: Mad arkitekter

Jubileumsideene tar form

Akvarium ved Oljemuseet? Borgerteater på Arneageren? Benker i Stavanger sentrum som forteller deg de skjulte historiene om byen? Spel og middelaldermat? De ni prosjektene som fikk tildelt utviklingstilskudd tidligere i år har nå levert fyldige rapporter.
Publisert : 09.06.2021

– Det er kjekt å se hvor grundig de har gått til verks. Nå skal vi se nærmere på hvordan prosjektene skal følges opp videre, sier prosjektleder Lena Antonius.

I fjor fikk ni ideer til 900-årsjubileet tilskudd for å lage forprosjekt og utvikle ideen videre. Nå er rapportene for de ni prosjektene sendt inn. Da søknadene til jubileumsideer ble vurdert, ble det lagt vekt på i hvilken grad de ville bidra til å bygge identitet og fellesskap, styrke Stavangerregionen sin attraktivitet, og bidra til byutvikling og regionsutvikling.

– De ni ideene som har fått støtte er nå utviklet videre, og at det er spennende og imponerende å se hvordan prosjektene har tatt form, sier Antonius.

Du kan lese og laste ned alle prosjektbeskrivelsene her. 

Nye byrom: Vitenparken ved Oljemuseet

– Flere av prosjektene henvender seg spesielt til barn og unge som målgruppe, sier prosjektlederen, og trekker fram Vitenparken som eksempel.

Dette prosjektet vil bygge videre på det som har gjort Geoparken vellykket. Vitenparken skal etter planen bli et byrom hvor man fornemmer de store trekkene i stavangerhistorien, med fortellingene om olje og gass, hav og sjøfart.

VItenparken. Illustrasjon: Mad arkitekter
VItenparken. Illustrasjon: Mad arkitekter

Vannet skal være et bærende element, og et av hovedelementene som er foreslått er et akvarium. Dessuten blir det rom for vannlek og installasjoner som viser vannets kretsløp, i flere former.

VItenparken. Illustrasjon: Mad arkitekter
VItenparken. Illustrasjon: Mad arkitekter

Veteranbåthavnen, som er vedtatt skal ligge ved kaien, kan bli en del av Vitenparken, og hoppelandskapet, som har vært en suksess, blir videreført. En videreutvikling av Geoparken vil dessuten være et lite vink til kulturbyåret 2008, som var bakgrunnen for at parken ble utviklet som en midlertidig løsning.

Les hele prosjektbeskrivelsen (lenke)

Musikalsk stavangerhistorie

To av prosjektene byr på musikalsk opplevelse av stavangerhistorien: Stavangeroratoriet og Stavanger symfoniorkesters eget prosjekt «Essensen av Stavanger».

Stavangeroratoriet vil gjøre dykk i utvalgte epoker av byens historie, og la enkeltpersoner dele sin opplevelse av historiske begivenheter. Seks verkdeler, som framføres i årene 23-25, er planlagt. Den første forteller historien om unge Joanna fra Winchester som til sin fortvilelse må reise til avsidesliggende Stavanger i nord fordi faren skal jobbe på den nye katedralen som skal reises der.

– Ideene vil i stor grad føre sammen flere samarbeidsparter – kulturinstitusjoner, kunstnere, historikere, museumsformidlere – det er spennende. Det ser ut som initiativtagerne vil jobbe sammen på tvers av fag for å feire jubileet, sier Antonius.

Stavangeroratoriet og Stavanger symfoniorkester er eksempler på dette. Orkesteret skal framføre oratoriet, men de har også sin egen jubileumsidé: De vil invitere seks komponister til komponere verk inspirert av Stavanger. Dersom prosjektet blir realisert, vil første verk kunne oppleves allerede høsten 2022.

Middelalderkirkene og tradisjonshåndverk i Stavanger og Ryfylke


Ryfylke Livsgnist og Engøyholmen vil ta innbyggerne med på en reise i historiske begivenheter. I tillegg har Domkirkens planer for Den kulturelle skolesekken

«Dei fem årstidene» er fem festuker i jubileumsåret, som forflytter seg mellom de fem middelalder-anleggene i Stavanger: Domkirken, Utstein kloster, Hesby, Sørbø og Talgje kirke. Programmet vil bestå av deler som er tilpasset ulike målgrupper, og hver uke er tilpasset historien til stedet det finner sted. Det er spesielt kvinneskikkelser i historien som publikum får bli kjent med.

Talgje kirke
Talgje kirke

Engøyholmen vil skape møteplasser der innbyggere kan delta aktivt i arrangementene. Blant de seks prosjektene som Engøyholmen vil utvikle er å gjenskape folkefest og regatta fra Landsregattaen i 1868, og gjenbruke materialer fra Domkirken til Engøyholmen.

– Stavanger sentrum og Domkirken er utgangspunkt for mye av innholdet. Derfor er det positivt å se at de andre middelalderkirkene i Stavanger kommune, og kystkulturen i hele Ryfylke, er representert i prosjektforslagene til Ryfylke Livsgnist og Engøyholmen, sier Antonius.

Domkirken menighet har knyttet til seg forfatter og dramatiker Kristin Auestad Danielsen som er i gang med å utvikle førsteutkastet av det kommende teaterstykket «Knoppar.» Målet er at forestillingen skal være profesjonell i alle ledd og av høy kunstnerisk kvalitet. «Knoppar» er et teaterstykke for ungdom som spesialskrives for å spilles i Stavanger domkirke

Opplev byen på nye måter!

Arkeologisk museum har kalt sitt prosjekt for «Vandringer i middelalderens Stavanger». Historiebenker er et sentralt virkemiddel, og disse skal fortelle de skjulte historiene fra byen – en byvandring i de sporene vi ikke ser over bakken. De 17 benkene blir plassert ut i bybildet for å gi oss mer kunnskap og flere historier om middelalderbyen Stavanger.

Slik kan historiebenkene til Arkeologisk museum bli.
Slik kan historiebenkene bli. Illustrasjon: Arkeologisk museum.

Kulturkompaniet har to ideer som inviterer til å utforske og bli kjent med Stavanger: Utforsk-appen og Vandreteater i byen. De vil utvikle både fysiske og digitale vandringer i Stavanger. Målet er å få folk til å bevege seg rundt i byrommet. Utforsk Stavanger 2025 er en app som ved hjelp av spillmekanismer motiverer og inspirerer brukeren til å bli bedre kjent med Stavanger og byens rike historie. Kulturkompaniet tror appen vil skape nysgjerrighet for regionen, læring om hvorfor vi har blitt som vi er og gi innsikt i lokal kultur, næringsliv og åndsliv.

I prosjektet «Fortellingen om byen vår» har Kulturkompaniet ambisjoner om å iscenesette byen sammen med innbyggerne og kulturlivet.  Rammen er en byfest og formen er et live event med fem tyngdepunkt: Bjergstedparken, Sølvberget - Stavanger kulturhus, Skansekaien, Tou - Stavanger øst og Domkirken. Disse tyngdepunktene representerer steder og byrom som har vært avgjørende i vår byutvikling og har vært viktige møteplasser for innbyggerne.

Kulturkompaniet ønsker å iscenesette byen sammen med innbyggerne og kulturlivet. Foto: Morten Bendiksen.
Kulturkompaniet ønsker å iscenesette byen sammen med innbyggerne og kulturlivet. Foto: Morten Bendiksen.

Finansiering

Prosjektleder Antonius understreker at Stavanger 2025 ikke vil kunne fullfinansiere alle ideene. – Så her gjelder det å finne gode samarbeidsløsninger og støttespillere, sier hun.

I juni lyses det ut ny runde med utviklingsmidler til prosjektideer som det er mulig å søke på. Søknadsfristen er 23. august, og det betyr at det kan dukke opp enda flere spennende prosjekter. Søknadsinformasjon finnes på denne siden.

Kontaktinformasjon

Lena Antonius

Prosjektleder Stavanger 2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no