1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Museum Stavanger med tre nye utstillinger til 900-årsjubileet

Museum Stavanger med tre nye utstillinger til 900-årsjubileet

Museum Stavanger får kr 4 400 000 til å utvikle tre nye utstillinger som en del av 900-årsjubileet.
Publisert : 25.07.2022

- MUST er en viktig lokal institusjon, og et av Norges fremste museer, forteller kommunedirektøren. - Museet trekker til seg besøkende fra hele regionen, og treffer målgrupper som er viktige for jubileet.

Museet har gitt navn til en gate, men dette er ikke den eneste måten Museum Stavanger har satt sitt preg på byen. Museene har også en viktig rolle som historieforteller og samfunnsaktør, særlig med tanke på innbyggerinvolvering og inkludering. MUST har gode formidlingsopplegg for barn og unge, og er gode på å nå innbyggere med andre kulturelle bakgrunner, skriver kommunedirektøren.

Utstillingene det nå satses på tar alle utgangspunkt i vår egen region. Stavanger maritime museum skal utvikle nye dynamiske basisutstillinger. Utstillingen «Hjemmehavn Stavanger» tematiserer Stavanger i et Ryfylkeperspektiv, med handel, vekst, innovasjon og impulser utenfra som sentrale temaer. Museets marinarkeologer er i oppstartsfasen av et stort prosjekt knyttet til et vrak fra 1200-tallet som ligger i Basthavn på Fogn i Ryfylke. Planen er at vraket skal dokumenteres og konserveres, for så å stilles ut.

Stavanger museum skal få en ny byhistorisk utstilling, som blir Stavanger 2025 sin hovedutstilling. Utstillingen skal ta utgangspunkt i «den religiøse byen», og vil tematisere betydningen kirken og de forskjellige trossamfunnene i Stavanger har hatt for byens utvikling og for enkeltmenneskene som bor og har bodd her. 

Det skal også utvikles en ny naturhistorisk utstilling, som tar for seg lokal biologi, artsmangfold og menneskets påvirkning på naturen. En del av utstillingen skal gå til å formidle hva enkeltmennesket kan gjøre for å ta vare på naturen, og hvordan vi påvirker naturen rundt oss. De nye utstillingene utgjør en sammensatt fortelling om Stavanger, og skal ta for seg mangfoldet i dagens samfunn, stille spørsmål ved vedtatte sannheter, løfte frem uhørte stemmer og gi et nyansert og balansert bilde av Stavanger.

- Museets arbeid fremmer inkludering, bidrar til å bygge identitet og forsterker Stavanger by, ikke minst byens attraktivitet: byens museer har både lokale, regionale og internasjonale besøkende, sier kommunedirektøren.

Kontaktinformasjon

Stian Kristensen

Rådgiver kultur og Stavanger 2025.

Litteratur, scenekunst, film

Telefon:
458 59 286
E-post:
stian.kristensen@stavanger.kommune.no