1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Nå blir det byfest i Stavanger!
Flyfoto Stavanger. Foto: Harald M. Valderhaug

Nå blir det byfest i Stavanger!

Nå kan du begynne å glede deg til den store byfesten i 2025! Etter en anbudsrunde er det Kulturkompaniet som er plukket ut til å være med og lage festen, som går over fire dager i april 2025.
Publisert : 14.07.2023
Av : Birk Florian Fischer Magnussen, kommunikasjonsavdelingen


Husk å melde deg på nyhetsbrevet til Stavanger 2025!


Et høydepunkt i jubileumsåret

Lena Antonius, prosjektleder for 900-årsjubileet, er glad for at den viktige milepælen i Stavanger 2025 nå har falt på plass. 

– Vi er glade for at det er Kulturkompaniet som skal lage byfesten, som blir et av høydepunktene i jubileumsåret. Jubileumsfeiringen består av mange forskjellige arrangement og prosjekt, både i årene fram mot, og i selve jubileumsåret 2025. Byfesten skiller seg ut blant annet fordi den vil ta i bruk byrommene våre på nyskapende måter, og dessuten involvere det rike kunst- og kulturlivet i byregionen vår. 

Det er et mål at byfesten skal involvere det regionale kunst- og kulturlivet. Noen av arrangementene vil man kunne kjøpe billett til, samtidig som det også vil være opplevelser og overraskelser for barn og voksne i alle aldre. Byfesten vil involvere både kulturinstitusjonene og utøvere fra det frie feltet, og vil skape liv og røre i sentrum. I prosjektskissen skisserer Kulturkompaniet en byfest som har en overordnet fortelling som strekker seg over flere kunstneriske felt og byrom, der selve byen skal iscenesettes og bli gitt en hovedrolle i fortellingen. 

Lena Antonius forteller at Kulturkompaniet har tatt utgangspunkt i Stavangers historie og premissene i Stavanger sentrum når de har utviklet konseptet til Byfesten. 

– De vil utforske lokasjonene sin egenart og historie. Innbyggerne blir gitt en rolle i utviklingen av arrangementene. På den måten tror vi byfesten vil bidra til å bygge fellesskap og tilhørighet, og kanskje også stolthet, til lokal historie. 

En storslagen iscenesettelse av byrommet

Ole Petter Søllesvik er daglig leder i Kulturkompaniet, og ser fram til å kunne ta fatt på arbeidet med å realisere byfesten i april 2025. 

– Vår ambisjon er å lage en storslagen iscenesettelse av byen hvor innbyggerne og byen vår spiller hovedrollene. Vi har latt oss inspirere av Sven Egil Omdals bok Byen som formet Norge, og har konsentrert oss om ulike steder i byen som har vært sentrale møtepunkt i fortiden, i nåtiden og som også vil være det i framtiden. Prosjektet vil peke både bakover og framover, og ta opp tema som identitet, bærekraft og det flerkulturelle samfunnet. 

Følg med på en benk nær deg – det er store muligheter for at du vil få involvere deg og få muligheten til å komme med benkeforslag til innholdet i byfesten! 

Søllesvik forteller om hvordan Kulturkompaniet har tenkt rundt prosjektet, og sier at rammen er en byfest hvor vi sammen skal feire vårt felles jubileum. Formen på det hele er et «live event», altså en iscenesettelse av byrom via stedsspesifikke forestillinger eller tablåer, musikkopplevelser og bydelsfestivaler.

Vil berøre og trigge folks nysgjerrighet

Byfesten har sitt opphav i vår opplevelse av kraften i stedspesifikk kunst. Søllesvik forteller at de ved flere anledninger har sett og erfart hvordan dette kan berøre publikum og medvirkende, og at iscenesettelse av byrom kan trigge nysgjerrighet og bygge stolthet, og dessuten være et virkningsfullt verktøy i identitetsutvikling og byutvikling.

– Vi i Kulturkompaniet er utrolig stolte av å få bidra til 900-årsjubileet, og det blir utrolig stas å få bruke hele byen som scene og våre medborgere som aktører. I 2025 er det også 30 år siden oppstarten av Kulturkompaniet i Stavanger. Vi gleder oss til å få være med å gi noe tilbake til byen vår! 

Få med deg siste nytt om 900-årsjubileet og meld deg på nyhetsbrevet på våre nettsider www.stavanger2025.no

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Stavanger 2025, Lena Antonius

Lena Antonius

prosjektleder Stavanger 2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no