1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Produsentoppdrag for Stavanger 2025
Programslipp for Stavanger 2025 i Byparken,

Produsentoppdrag for Stavanger 2025

Produsentoppdraget består i å bistå Stavanger 2025 sin prosjektorganisasjon i planlegging, koordinering og gjennomføring av jubileumsarrangement.
Publisert : 23.02.2024

Stavanger kommune er hovedarrangør for Stavanger 2025: byens og domkirkens 900- årsjubileum. Innbyggere i hele regionen inviteres til å delta i jubileumsaktiviteter, og jubileet skal brukes til å styrke Stavangers identitet, omdømme og utvikling på en måte som setter varige spor.

Prosjektorganisasjonen er etablert med utgangspunkt i Stavanger kommunes kulturavdeling og arbeider på tvers av organisasjonen med kommunikasjon, næring, idrett og utemiljø, ungdom og fritid, med flere. Jubileumsarbeidet gjøres i tett samspill med flere sentrale samarbeidspartnere. 

Produsentoppdraget

Produsentoppdraget består i å bistå Stavanger 2025 sin prosjektorganisasjon i planlegging, koordinering og gjennomføring av jubileumsarrangement. Engasjementet er timebasert konsulentoppdrag.

I løpet av 2024 og 2025 skal det gjennomføres en rekke arrangement i ulik størrelsesorden, fra frokostmøter med 40 deltakere til publikumsarrangement hvor det forventes mange tusen deltakere.

Hvem vi søker

  • Vi ser etter en erfaren produsent med minimum tre års erfaring med oppdrag av samme art og omfang som det som er beskrevet i konkurransebeskrivelsen.
  • Vi ønsker tilbud fra både firma og deg som er frilanser.
  • Du bør ha god kjennskap til lokalt kulturliv, næringsliv og organisasjonsliv.
  • Du skal primært håndtere praktiske oppgaver og må være proaktiv, strukturert, fleksibel og samarbeidsvillig.
  • Du må være flink til å kommunisere med leverandører, samarbeidspartnere og har forståelse for god publikumsflyt.
  • Omfanget? Arbeidsmengden vil variere i løpet av året, vi estimerer 500 timer i 2024 og 1000 timer i 2025

Søknad og frister