1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Stavanger bispedømme inviterer til salmekonkurranse!
Foto: Marius Vervik / Den norske kirke.

Stavanger bispedømme inviterer til salmekonkurranse!

Stavanger bispedømme inviterer til å skrive en ny salme i anledning bispedømmet sitt 900-årsjubileum i 2025. 
Publisert : 29.11.2023

I over 900 år har mennesker i Rogaland kommet sammen for å feire gudstjeneste, be, synge og for å være sammen i livets sorger og gleder.  Utallige generasjoner og mennesker har vært samlet i kirkene før oss. Sangen har hatt en sentral plass i gudstjenestefeiringen til alle tider. 

-Å synge har flere funksjoner. Gjennom sangen aktiveres mange sider av oss. Det er toner og tekst, rytme og pust. Å synge sammen bygger fellesskap og ved å få et felles repertoar bidrar man til identitet og tilhørighet. Salmeboken er en skattkiste med at mangfold av tekster og melodier fra ulike tider til ulike anledninger. Nå inviterer vi til å lage en ny salme, forteller Inger Vagle, som er prosjektleder for jubileumsfeiringen i Stavanger bispedømme og i Domkirken og St. Petri menighet.

Kirken ønsker at salmen skal være sangbar og kunne brukes i ulike sammenhenger. Det er lagt opp til at forfatter og komponist sammen sender samlet forsalg til ny salme. Bidraget må inneholde tekst, noter og besifring eller 4-stemt sats. Det er også ønskelig at det legges ved en enkel innspilling. Innsendte salmer vil bli vurdert av en faglig kompetent og bredt sammensatt jury Forfatter og komponist av vinnersalmen vil bli premiert. 

Bidragene sendes til rh744@kirken.no innen 01.03 2024  

For ytterlige informasjon om vilkår kontakt enten Ragnhild Halle, kultur- rådgiver (mb. 975 72 185) 

eller Inger Vagle prosjektleder for kirkens jubileumsfeiring (mb.922 06 053)