1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Stavanger blir Ytringsfrihetsbyen!
Ytringsfrihetsbyen

Stavanger blir Ytringsfrihetsbyen!

I forbindelse med byjubileet har Sølvberget startet opp et spennende prosjekt kalt Ytringsfrihetsbyen. Prosjektet bygger på Stavangers nyere historie som regionens forkjemper for ytringsfriheten, og skal være med på å ta Stavanger inn i fremtiden som en menneskerettighetsforkjemper.
Publisert : 23.10.2023
Av : Susanna Mathea Arsky, kommunikasjonsrådgiver

Ytringsfriheten står som en av de viktigste byggesteinene i det demokratiske fundamentet. Det er en menneskerett som styrker individer til å ytre sine tanker, ideer og meninger ­— dette både uten frykt for sensur eller straff. Denne retten er en nedskrevet i den norske grunnloven, i tillegg til å være en menneskerettighet. Ytringsfriheten er nødvendig for at den offentlige ordvekslingen går sin gang og at sosiale normer blir utfordret. I forbindelse med 900-årsjubileet til Stavanger har kulturforvalteren Sølvberget startet er prosjekt som skal styrke byens kunnskap om ytringsfrihet.

Stavanger er en historisk forkjemper

Til tross for at jubileumsprosjektet Ytringsfrihetsbyen er i oppstartsfasen har Stavanger lang og stolt tradisjon for å arbeide med og for ytringsfrihet.

Stavanger er vertskap for ICORNs (International Cities of Refuge Network) internasjoale sekretariat. Det internasjonale nettverket huser og beskytter kunstnere, journalister, artister og forfattere som på bakgrunn av deres arbeide behøver hjelp til å flykte fra strenge fengselsstraffer og trusler. Marianne Wulfsberg Hovdan som nå leder prosjektet Ytringsfrihetsbyen Stavanger kommer fra stillingen som Protection Manager i nettopp ICORN.

-Ytringsfrihetsbyen har sitt utspring i et ønske om å bygge videre på Stavangers engasjement for ytringsfrihet — noe som stadig er like relevant. Vi blir aldri ferdige med arbeidet for å styrke ytringsfriheten, fordi essens av konseptet ligger i at nye spørsmål og temaer må debatteres kontinuerlig, forteller prosjektleder Marianne.

Leder for Ytringsfrihetsbyen Marianne Wulfsberg Hovdan
Leder for Ytringsfrihetsbyen Marianne Wulfsberg Hovdan
Susanna Mathea Arsky

Prosjektlederen jobber med å med å avdekke forbedringspotensialer i ytringsfriheten slik den står i Stavangers i dag. For å styrke bevisstheten rundt, kunnskapen om og forståelse for ytringsfriheten vil hun de neste årene arrangere debatter og kurs, det planlegges også en utstilling og en internasjonal konferanse.

– Vi lever i en verden med et synkende antall liberale demokratier og ytringsfriheten trues blant annet av ytre press og informasjonskrig fra diktaturer, og indre svekkelser. Dette er en skadelig utvikling som krever at vi samles om å styrke demokratiske verdier, fortsetter Marianne.

Tenketanken Freedomhouse bekrefter denne destabiliserende utvikling innad i etablerte demokratier. I Sverige og Danmark er dett enda tydeligere som følge av debatten rundt koranbrenningene.

Striden rundt koranbrenningene er viktig blant annet fordi det sette ytringsfrihetsdilemmaet på spissen og skaper debatt. Debatten er viktig for å få frem nyansene og for ytringsfriheten i seg selv, sier Marianne.

Ytringsfrihetskommisjonen krever endring

I 2022 la Ytringsfrihetskommisjonen frem sin utredning om ytringsfriheten i Norge.

«Ytringsfriheten står sterkt i Norge. I en lang rekke internasjonale sammenligninger kommer Norge ut på topp: Ingen steder er pressefriheten bedre, og få steder er oppslutningen om ytringsfrihet som verdi større», står det i rapporten.

Men selv om Norge holder hardt om ytringsfriheten er det få som velger å ytre seg. Dette ønsker Marianne å gjøre noe med. Hun ener at Ytringsfrihetsbyens arrangementer vil styrke kunnskapen om ytringsfrihet, og bidra til en mer åpen debattarena der de som ønsker kan ytre seg.

Viktig er også internasjonal solidaritet, at faktisk arbeid av betydning finner sted og at prosjektet ikke bare “forsvinner” etter byjubileet. Derfor arbeides det også med flere langtidseffekter som muligheten for å få lagt et Ytringsfrihetsråd til byen.

– Vi har som mål om å engasjere byens innbyggere i den offentlige debatten om de har lyst. Folk må være opplyst om rettighetene de har, hvordan å bli hørt, utvikle en kritisk sans, og ikke minst vise solidaritet med menneskene som lever i udemokratiske stater og ikke får ytret seg., forteller Marianne.

Sølvberget som knutepunkt for en opplyst offentlig samtale

Ytringsfrihetsbyen Stavanger har sitt opphav hos Sølvberget, som tar sin rolle som en kulturinstitusjon på alvor både for Stavangers innbyggere, men også for forfattere og kunstnere som tidligere ikke kunne ytre seg på bakgrunn av strenge regimer.

– Bøker og lesing, og selvfølgelig den medfølgende kunnskapen, står sentralt i den opplyste offentlige debatten. Jeg vil oppfordre alle til å fortsette å lese både for underholdningen og demokratiets skyld. Kunnskapen er essensiell for å utvikle forståelse, og følgelig endring, forteller Marianne.

Vil du vite om de andre spennende prosjektene i Stavanger 2025? Følg med ved å melde deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktinformasjon

Susanna Mathea Arsky

kommunikasjonsrådgiver

Mobil:
479 00 420
E-post:
susanna.mathea.arsky@stavanger.kommune.no

Marianne Wulfsberg Hovdan

Prosjektleder Ytringsfrihetsbyen

Mobil:
51 50 79 40
E-post:
marianne.wulfsberg.hovdan@solvberget.no