1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Henrik Steffens sånn passe kort fortalt
Terje Torkildsen

Henrik Steffens sånn passe kort fortalt

– Ingen fra Stavanger er større enn Steffens! sier initiativtaker Terje Torkildsen. Tirsdag 2. mai har Steffens bursdag, og dagen etter markeres det hele med Steffens-seminar på Stavanger maritime museum. Nå kan du også endelig se veggmaleriet som hyller Steffens på Tvedteraasgården. Her er Henrik Steffens sånn passe kort fortalt.
Publisert : 04.05.2023
Av : Birk Florian Fischer Magnussen

Livet til Henrik Steffens er et prisme som man kan forstå fødselen av det moderne gjennom. – Initativtaker og Steffens-entusiast Terje Torkildsen

Kort fortalt 

  • Den verdenskjente naturforskeren og filosofen Henrik Steffens ble født i 1773, i en av bygningene som i dag huser Maritimt museum i Stavanger sentrum. 
  • I anledning 900-årsjubileet løftes fortellingen om det verdenskjente bysbarnet.
  • Terje Torkildsen og Stavanger 2025 har tatt initiativ til et veggmaleri på nordvestveggen til Tvedteraasgården. Veggmaleriet er laget av kunster Marit Victoria Wulff Andreassen, og vil være synlig i et begrenset tidsrom.
  • Les Benedik Jager sin kronikk om Steffens, og her kan du lese mer om veggmaleriet!

– Han va frekke i kjeften, ´an Henrik Steffens 

Terje Torkildsen, forfatter, humorist, skuespiller (med mer) –  og nå også entusiastisk Steffens-ambassadør, står foran en foreløpig presenningskledd vegg som skjuler et helt nytt veggmaleri som skal hylle og løfte fram historien om Henrik Steffens. 

– Salikatt så høgt! 

Tirsdag 2. mai ble veggmaleriet avkledd presenning og stilas og synlig for alle som vil se, riktignok i en bregrenset periode, så raska på. Hvorfor ikke en god, gammal sjølvie foran veggen? Merk den gjerne med #stavanger2025 på din foretrukne plattform –  vi lover å trykke tommel opp!

Marit Victoria Wulff Andreassen
Kunstner Marit Victoria Wulff Andreassen foran det ferdige veggmaleriet på Tvedteraasgården i Stavanger sentrum.

– Henrik Steffens er et interessant eksempel å bruke for å belyse en tid i Stavangers historie på, forteller Terje Torkildsen. 

– Steffens var et åndsmenneske, en tenker som koblet Stavanger på europeisk historie.

Torkildsen forteller at Steffens flere ganger var i dialog med kjente tenkere og filosofer i Europa. Blant annet hadde han samtaler med Goethe og Schiller i Weimar. Steffens brukte sine norske røtter opportunistisk. Det var litt kult å være fra Norge den gang, det framstod nok som noe eksotisk. Han var med de rette folkene til riktig tid, og var nok sosialt intelligent, sier Torkildsen.

– Han komme pigede godt ut av det nesten uansett ka an seie og gjør. 

Karl Johan jobbet i hele sin regjeringstid med å demme opp for en norsk nasjonalisme. Torkildsen hevder at Steffens nok var den mest kjente norskfødte personen i verden på dette tidspunktet, og mener han bidro til å legitimere nordmenns rett til å ha sin egen nasjon.

– Han var frekk i kjeften, ´an Henrik Steffens, for eksempel mot den danske kongemakten. Med sin tyngde og sitt filosofiske fundament bidro han til at andre land aksepterte Norge som eget land.

Henrik Steffens.
Wikimedia Commons.

Selvbiografien hans ble gitt ut i 10 bind, og utkom mellom 1840-1844. Ingen norske forfattere hadde så store opplag på denne tiden, kanskje med unntak av vårt andre kjente bysbarn, Alexander Kielland. I dag er det mest nærliggende å sammenligne et sånt fenomen med det globale gjennomslaget som Karl Ove Knausgård fikk med Min Kamp-serie. 

Henrik Steffens og Jens Zetlitz 

For Torkildsens del kom entusiasmen for Henrik Steffens inn i livet da han som gymnasiast på St. Olav fattet interesse for den kjente stavangermannen Jens Zetlitz.  

– Steffens og Zetlitz er interessante som motpoler. Kort forfalt kan man si at den ene endte opp som bortgjemt og glemt prest i Kviteseid, mens den andre, altså Henrik Steffens, gjorde det intellektuelle måtte gjøre for å møte likesinnede og utdanne seg: Han reiste ut, flyttet til Tyskland, og står den dag i dag igjen som en av de største kjendisene med opprinnelse fra Stavanger. 

Romantikeren Steffens 

Torkildsen har selv leilighet i Berlin, og har gjennom årene fått førstehåndskjennskap til hvor anerkjent og respektert Steffens navn og virke er på kontinentet. På Humboldt universitetet i Berlin finnes det for eksempel et eget Steffens-professorat. Steffens ligger forøvrig begravd på en kirkegård i bydelen Kreutzberg i Berlin. 

Steffens står igjen som den som tok romantikken til Norden. Samtidig eksporterte han nordiske idéer og tankesett, og da spesielt det nære forholdet til naturen, til Tyskland og kontinentet. 

Naturfilosofen Steffens 

– Det er der Henrik Steffens er mest interessant for oss i dag, i en tid der vi står i en global klima- og naturkrise. Steffens var en romantisk naturfilosof som mente at naturen har en verdi i seg selv. Hans tankesett var holistisk, det vil si at alt henger sammen med alt. 

Torkildsen undrer på om kanskje den senere og mer rasjonalistiske og smale tilnærmingen til vitenskap har vist seg å ikke kunne svare på alt? 

– Steffens og Schelling var inne på dette med samvirket i naturen, de små fossilene, bakteriene. Men også det store: været! Dette gjør Steffens veldig relevant i dag. Også fordi natur handler om mennesket sin natur. Vi er preget av den naturen vi kommer fra. Det at Steffens er fra Stavanger, gjør at han har denne naturen i seg. 

Slike tanker har i senere tid fått fornyet oppmerksomhet, forteller Torkildsen. Bevisstheten rundt artsmangfold, natur og klima øker, og folk, også yngre generasjoner, er på leting etter tankegods som kan hjelpe oss til å tenke nytt om den antropocene tidsepoken som vi lever i, der mennesket står i sentrum av verden, og dermed utgjør en trussel for balansen i naturen.

Steffens og opplysningstiden 

Steffens var et mangfoldig menneske. Han opererte på en rekke ulike samfunnsområder – midt i en voldsom brytningstid. Verden forandret seg på så mange forskjellige måter, og alt skjedde nesten samtidig, oppå hverandre. Omtrent på den dagen Steffens blir født, oppstår opplysningstiden. 

– Og derfor er Steffens også så interessant å løfte fram i forbindelse med 900-årsjubileet til Stavanger, sier Terje Torkildsen. Stavanger og opplysningstiden! Faren til Steffens bygger og etablerer jo faktisk det første sykehuset i Norge. Visste du det? I Stavanger! Og alt sammen basert på vitenskap, og med et ønske om faktisk å gjøre folk friske, og ikke bare gjemme dem bort for å unngå at andre blir syke, slik man gjerne tenkte tidligere. 

Steffens har hatt en enorm innflytelse i hele verden, sier Torkildsen. Inititativtakeren mener det er på tide vi løfter ham fram i lyset til glede for et bredere lag av befolkningen. Steffens-prosjektet i anledning 900-årsjubileet til Stavanger er en glimrende anledning til å fortelle mer om denne mangfoldige mannen. 

– Burdagsfeiringen i dag, veggmaleriet på Tvedteråsgården, Steffens-salongen i morgen kveld på Maritimt museum. Arven etter Henrik Steffens utgjør et enormt rikt materiale, som jeg tror mange vil oppdage at har stor relevans også i dag, i de livene vi lever i den moderne verden, med omstilling og behovet for en ny forståelse av samspillet mellom menneske og natur. Dette er jo bare starten på en formidlingsfest av dimensjoner! 

– Så. Eg seie det igjen: Ingen fra Stavanger e større en Steffens! 

Lithograph by Franz Krüger after Friedrich Jentzen – https://wellcomeimages.org/indexplus/image/L0043940.html

Steffens-konferanse høsten 2023 

For å feire jubileet, samarbeider Universitetet i Stavanger og Stavanger 2025 også om en storslått Steffens-konferanse høsten 2023. Før konferansen arrangeres det en rekke Steffens-salonger på Universitetet, som tar opp dagsaktuell tematikk – alt ifra historie, pedagogikk til ytringsfrihet. Arrangementene er gratis og åpne for alle 

Steffens-salonger 

I morgen, 3. mai, foregår det en Steffens-salong på Stavanger maritime museum, der Jesper Lundsfryd Rasmussen, postdoktor ved Københavns Universitet, holder et foredrag kl. 18. Les mer her: Steffens-salong: mennesket og naturen | Universitetet i Stavanger (uis.no)  

Også i Oslo markeres bursdagen til Henrik Steffens:
Henrik Steffens 250 år: NATUR | ÅND - UiO:Nordic  

Stavanger urbane folkehøyskole 

STUF, Stavanger urbane folkehøystkole, har også trykket Steffens til sitt hjerte. Og det er jo ikke så rart, all den tid Steffens var fetteren til Grundtvig, som er folkehøyskolens far. Dette kan du lese mer om her: Steffen seminar – Stavanger Urban Folkehøgskole (stufskole.no) 

Nysgjerrig på å lære med om Henrik Steffens? 

Artikkel i Stavanger Aftenblad 2. mai 2023  

Kronikk i Dagsavisen 2. mai 2023

Kronikk i Aftenposten 2. mai 2023

Henrik Steffens – Store norske leksikon (snl.no)  

Henrik Steffens – Wikipedia  

 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Stavanger 2025, Lena Antonius

Lena Antonius

prosjektleder Stavanger 2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no
Stine Honoré

Stine Honoré

prosjektrådgiver Stavanger 2025

Mobil:
906 38 492
E-post:
stine.honore@stavanger.kommune.no