1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Tretoppsti rundt Ullandhaugtårnet

Tretoppsti rundt Ullandhaugtårnet

En tretoppsti som kobler friområdet til Ullandhaugtårnet, er foreslått som en av tre hovedsatsinger i 900-årsjubileet Stavanger 2025. Politikerne skal nå ta stilling til om det skal gjennomføres en mulighetsstudie, for å se om tretoppstien lar seg gjennomføre.
Publisert : 03.12.2021
Av : Camilla Loddervik / Kommunikasjonsavdelingen

Tretoppstien tar utgangspunkt i Ullandhaugtårnet og snor seg utover tretoppene i terrenget rundt. Forslaget viser en spiralformet gangvei i trekonstruksjon som leder opp til et utsiktsplatå i det eksisterende tårnet. Det er Helen & Hard som har utarbeidet visjonsbilde på oppdrag fra kommunen.

–  Ideskissen til tretoppstien har stort potensiale, og er spennende, nytenkende og kreativ. Målet er å tilgjengeliggjøre den unike utsikten for allmennheten, skape ny aktivitet rundt tårnet og styrke Ullandhaug som turmål og destinasjon, sier prosjektleder for Stavanger 2025, Lena Antonius.

900-årsjubileet Stavanger 2025
Stavanger kommune er hovedarrangør for Stavanger 2025, byen og domkirkens 900- årsjubileum. Jubileet skal vi bygge fellesskap og identitet ved å feire opphavet, styrke samspillet og ruste oss for de omslag som kommer.

– Omstilling er en tematikk som blir løftet fram i jubileet fordi det kjennetegner Stavanger sin historie, og fordi det preger den tiden vi lever i. Ullandhaug er valgt som et prioritert satsingsområde i jubileet fordi Ullandhaugområdet er et symbol på kunnskaps- og innovasjonsmiljøene som skal gå foran i omstillingen og det grønne skiftet vi står overfor, sier Antonius.

Ullandhaug står som knutepunkt for det som har vært, det som er og det som kommer. På Ullandhaug finner vi alt fra Jernaldergården og folkevandringstiden, slaget i Hafrsfjord, til solide kompetanse- og innovasjonsmiljøer, som på hver sine måter forteller om fortid, nåtid og fremtid.

I tillegg til Ullandhaugområdet og Ullandhaugtårnet er Domkirken 2025 og Gladmat i Pedersgata, presentert som potensielle pilarer som del av 900-årsjubileet.

Ønsker å utrede muligheten for tretoppstien
Både Ullandhaugtårnet og områdene rundt er attraktive som turmål. Ullandhaugtårnet eies i dag av Lyse og er i industriell bruk som teletårn for Lyse og andre teleselskaper.

– Det er kreative og spennende planer Stavanger kommune lanserer for Ullandhaugområdet. Som eier av tårnet vil vi ha en naturlig dialog med kommunen framover, sier Odd Hedemand, eiendomssjef i Lyse.

Det er Stavanger kommune som eier og forvalter friområdene på Ullandhaug, og en viktig oppgave for kommunen å sikre nok, og tilgjengelige, rekreasjonsområder for innbyggerne.

– I så måte vil tretoppstien være med på å understøtte kommunens mål for Sørmarka-området. Tretoppstien fremstår som en naturlig forlengelse av Ullandhaugtårnet ut mot turområdene rundt, og binder det hele sammen. Det er likevel flere momenter og hensyn som gjenstår å belyse. Derfor ber vi kommunalutvalget om å etablere en mulighetsstudie for å se på om dette lar seg gjennomføre som en del av 900- årsjubileet, sier Antonius.

Mulighetsstudien må blant annet gjøre rede for kostnader, framdrift, konsekvenser for naturmangfold og kulturhistorie, vernehensyn, samt legger til rette for involvering av samarbeidspartnere.

Kommunalutvalget skal behandle saken 23. november.