1. Stavanger2025
  2. Ullandhaug 2025
  3. Hva er Ullandhaug 2025?

Hva er Ullandhaug 2025?

Ullandhaug er et prioritert satsingsområde i jubileet fordi området er et symbol på kunnskaps- og innovasjonsmiljøene som skal gå foran i omstillingen og det grønne skiftet vi står overfor.

Oppdatert : 08.11.2022

Hvorfor Ullandhaug?

Ullandhaug er et prioritert satsingsområde i jubileet fordi området er et symbol på kunnskaps- og innovasjonsmiljøene som skal gå foran i omstillingen og det grønne skiftet vi står overfor.  

Satsingen skal sette Stavanger på kartet som studentby og kunnskapsregion, styrke Ullandhaug som destinasjon og innovasjonsområde, og mobilisere til grønn omstilling. Dette ved å tilgjengeliggjøre Ullandhaugtårnet, utsikten og naturopplevelsen i Sørmarka, invitere innbyggere i regionen til å delta i arrangement som kobler kultur, forskning og teknologi og fortelle regionens felles historie fra Ullandhaug.  

 Arbeidsgruppe for Ullandhaug 2025

Arbeidsgruppen for Ullandhaug 2025 er satt sammen av Universitet i Stavanger, Arkeologisk Museum, Stavanger Universitetssjukehus, Lyse, Universitetsfondet, Kunnskapsbyen og Sørmarkas venner, her med noen heldige utvalgte som er foreviget på Jernaldergården med Ullandhaugtårnet i bakgrunnen.  

Cecilie Claviez (påtroppende daglig leder Universitetsfondet),  Martha Rødde (Stavanger kommune), Vibecke Lycke Olsen (UiS), Helene Gram (Kunnskapsbyen), Marianne Langeland(Lyse), Stian Kristensen (Stavanger 2025), Ole Madsen (Arkeologisk museum) og Gottfred Tunge (SUS).
Cecilie Claviez (påtroppende daglig leder Universitetsfondet), Martha Rødde (Stavanger kommune), Vibecke Lycke Olsen (UiS), Helene Gram (Kunnskapsbyen), Marianne Langeland(Lyse), Stian Kristensen (Stavanger 2025), Ole Madsen (Arkeologisk museum) og Gottfred Tunge (SUS).

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Stavanger 2025, Lena Antonius

Lena Antonius

prosjektleder Stavanger 2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no