1. Stavanger2025
  2. Våre samarbeidspartnere
Stavanger sett fra luften, Stavanger 2025

Vi lager jubileet sammen

900-årsfeiringen Stavanger 2025 arrangeres av Stavanger kommune sammen med våre medarrangører Universitetet i Stavanger og Den norske kirke (ved Stavanger kirkelig fellesråd, Domkirken og St. Petri menighet og Stavanger bispedømme). I tillegg er Museum Stavanger, Stavanger Sentrum AS, Stavanger Turistforening, Næringsforeningen og Sølvberget med som sentrale samarbeidspartnere.

Oppdatert : 26.04.2023
Jubileumskomiteen representerer ulike perspektiv i samfunnslivet: kulturlivet, næringslivet, akademia, kirken og frivilligheten.
  • Stavanger bispedømme omfatter hele Rogaland, og har Stavanger domkirke som bispesetet. Stavanger bispedømme er et av de fem historiske setene i Norge, opprettet i 1125 før det ble flyttet til Kristiansand i 1682. Til 800-års jubileet i 1925 ble Stavanger bispestol gjenopprettet. Da deltok kong Haakon på jubileumsgudstjeneste i Stavanger domkirke.
  • Universitetet i Stavanger (UiS) er Norges femte universitet, med 12 000 studenter og 1900 ansatte. UiS er en viktig institusjon i Stavanger som energihovedstad og kunnskapsby, med studenter og forskere som tar for seg grønn omstilling, energi, helse og velferd og læring, ikke minst utøvende kunstfag.
  • Museum Stavanger dekker en rekke fagområder som natur-, kultur- og kunsthistorie, sjøfart og industri, med en samling på nærmere 200 000 tusen gjenstander. MUST har en rekke planer og satsninger frem mot jubileumsåret, med nye historiske og naturhistoriske utstillinger.
  • Stavanger Turistforening er Rogalands største friluftsorganisasjon med 27 000 medlemmer. STF står for et allsidig, inkluderende og miljøvennlig friluftsliv, og arrangerer en rekke turer, kurs og andre arrangementer året rundt.
  • Sølvberget er Stavangers kulturhus og bibliotek, et av de best besøkte bibliotekene i landet og Rogalands best besøkte kulturinstitusjon. I tillegg til biblioteket arrangerer Sølvberget jevnlig arrangementer for hele byens befolkning.
  • Stavanger Sentrum AS er en interesseorganisasjon for næringslivet i sentrumskjernen i Stavanger, som har representanter fra flere bransjer. STAS jobber for å skape en attraktiv og levende by, og styrke byen som regionhovedstad.
  • Domkirken og St. Petri menighet har et omfattende og mangfoldig arbeid i Stavanger sentrum, som retter seg mot flere ulike aldersgrupper, behov og livsfaser blant befolkningen i Stavanger-by.
  • Arkeologisk Museum og Universitetet i Stavanger. Visste du at Arkeologisk Museum er et eget fakultet ved Universitetet i Stavanger, som formidler, konserverer og forvalter kulturminner fra hele Rogaland? Arkeologisk Museum er en sentral aktør i restaureringen av domkirken, og planlegger en rekke prosjekter frem mot 2025.
  • Næringsforeningen i stavangerregionen er landets største næringsforening og handelskammer. Siden Næringsforeningen ble etablert i 1836 har de jobbet for å sikre at folk ønsker å bo og arbeide i Stavanger.