Smart energibruk

Visste du at vi bruker energi fra kloakken til å varme opp rådhuskvartalet? Eller at ventilasjon og varme i Stavanger turnhall blir styrt ut ifra data fra datasjøen om når lokalet blir brukt? Og at alle nye bygg skal planlegges med solenergiløsninger der det er hensiktsmessig og mulig?

Stavanger kommune eier og drifter rundt 650 000 m2 bygg, alt fra rådhuset til skoler, barnehager og sykehjem. Alle disse byggene skal varmes opp og kjøles ned, og dette gjør kommunen til en storforbruker av energi.

Med ansvaret for alt dette, gjøres det masse i kommunen for å bruke energien på en klok måte. Energisentralen, solceller og datasjøen er gode eksempler på nyskapende prosjekter og løsninger som har gjort mye for smartere bruk av energi i kommunens egne bygg og virksomheter. 👏

Energisentralen ⚡️

Under rådhuskvartalet finner vi energisentralen som gjenvinner byens avløpsvann til ny energi til tre av kommunens administrasjonsbygg på totalt 19 600 m2. Olav Kyrres gate 23, svømmehallbygget og rådhuset er alle en del av energisentralen. 

Alt vann som går ned i kloakken, når vi trekker i snoren, vasker klær eller dusjer kan utnyttes som energikilde. Energisentralen har ulike systemer der varmepumpeteknologi koblet sammen med avløpsvarmevekslere i avløpstunnelen leverer varme og kjøling til kommunens bygg. I tillegg til energien fra varmepumpene og avløpsvannet, får energisentralen tilført vann som varmes opp av 200 m2 solkollektorer på taket av svømmehallen og varme gjenvunnet fra dusjene i svømmehallen.  

Alt dette har laget et energisystem for rådhuskvartalet hvor de lokale ressursene nå blir en langt større del av energien som trengs til de store byggene. Resultatet er utslippskutt på 85 prosent, penger spart og mindre behov for tilført elektrisk kraft og naturgass.

energisentralen avløpsrør

energisentralen hull til vannrør
Leidulf Skjørestad (til venstre) og Ernst Olsen viser hullene i energisentralens betongvegg. Her blir det plass til vannrørene som skal lede varme fra kloakken inn til varmepumpene, samt rør for elektriske ledninger. Foto: Alf Bergin
Alf Bergin

Energisentralen illustrasjon

Les mer om energisentralen

Sol på alle tak ☀️

Alle nye kommunale bygg skal planlegges med solenergiløsninger på takflater og i fasader der det er hensiktsmessig, med et mål om at dette skal dekke 10 prosent av byggets samlede energibehov.   

På den eksisterende bygningsmassen er det flere tak som har installert solcelleanlegg slik at solenergi er en del av energimiksen til flere av de kommunale byggene. Det utredes og speides stadig etter hvilke bygg som kan få solceller på taket eller på vegger. 

👉 Det nye rådhuset vårt får nemlig solceller både på taket og på veggene. De grønne veggplatene får nå egenskapen til å omgjøre energien fra solen til elektrisk energi som vil dekke deler av byggets energibehov!

Bildet viser Vålandshaugen barnehage, med utsikt utover bydelen.

Rådhuset sett fra gata, med stor åpen fasade og kunstverket "Kunnskapens tre" på fasaden.

Hvordan ser rådhuset ut nå? Bli med på en sniktitt! 

Stavanger kommune gjennomfører en total ombygging av Stavanger rådhus fra 1963, som skal forhåpentligvis stå klar vinter 2024/2025.

🏗️ Prosjektet er regionens første fossilfrie byggeplass, der det er mulig å være fossilfri. Med fossilfri byggeplass menes bruk av anleggsmaskiner som benytter seg av drivstoff i form av biodiesel, i tillegg til elektrisk arbeidsutstyr.

🔥 Oppvarming og nedkjøling av bygget kommer fra eksisterende energisentral som ligger under Olav Kyrres gate 19 og henter energi fra avløpsvann i nærheten.

☀️ 35% av byggets energibehov blir dekket med solceller på taket og på fasaden. I tillegg er vinduene på byggets fasade laget av elektrokromatisk glass, som gir opptil 98% skjerming mot sollys og som gjør at bygget får et mye lavere kjølebehov.  

🛋️ Bygget skal gjenbruke flere ting fra byggeåret 1963. Mye betong skal gjenbrukes, en god del teglstein, teak møbler og flere spesielle lamper skal restaureres. 

Med smarte og bærekraftige løsninger vil rådhuset bidra til å redusere klimagassutslipp, og være et bygg vi alle kan være stolte av.

Datasjøen styrer varme og ventilasjon 🔥

En sjø med data, hva i all verden er det? Ideen bak datasjøen er at jo større mengder data vi har tilgjengelig, jo bedre grunnlag får vi for å hente ut analyser og sammenstilte data. Dette kan igjen brukes som grunnlag for å effektivisere arbeidsprosesser – som å fjernstyre energiforbruk i et bygg. Et eksempel på dette er at ventilasjon og varme i Stavanger turnhall blir styrt ut fra data fra datasjøen om når lokalet blir brukt. Denne smarte styringen skal også komme til flere lokaler, og er et steg i riktig retning for å redusere kommunens energiforbruk.

På byggeplassen

🚜 I 2021 ble alle maskiner og kjøretøy fossilfrie og innen 2025 skal de være utslippsfrie. Det skal ikke brukes tropisk tømmer i kommunens bygg og uteanlegg.

🏠Kommunens bygg skal ha energimerking, energivurdering og tiltaksplan. Det skal alltid bli vurdert å bruke trematerialer i nybygg, grønne tak og andre naturbaserte løsninger, og solenergi skal brukes i størst mulig grad der man kan.

🏢Bygg over 5000 m2 skal oppfylle krav til BREEAM-sertifisering. Denne sertifiseringen vurderer byggets miljøstandard. Et eksempel er Lervig sykehjem som oppfyller høy miljøstandard.

💧Vannforbruket i kommunens bygg registreres hver måned. Fossile energikilder som olje og gass skal ikke bli brukt til oppvarming av kommunens bygg.

♻ Avfallshåndteringen skal være så miljøvennlig som mulig og malings- og pussrester skal bli samlet opp etter vedlikehold av fasader.

Elektrisk gravemaskin
Den første elektriske gravemaskinen til Stavanger kommune ble tatt i bruk høsten 2023.