1. KlimaStavanger
  2. Klimanøytral by
  3. Hva gjør vi nå?

Hva gjør vi nå?

Sammen med næringsliv, innbyggere, organisasjoner, akademia og andre viktige samfunnsaktører skal vi sammen utvikle en klimakontrakt der vi forplikter oss til klimanøytralitet.

Oppdatert : 23.01.2024

Stavanger kommune har prosjektansvar og en koordinerende rolle for Mission Cities i Stavanger og arbeidet med klimakontraktenKlimakontrakten består av tre deler og vil inkludere:

  1. Forpliktelser: En felles overordnet plan for klimanøytralitet på tvers av alle sektorer som energi, bygninger, avfallshåndtering og transport, som viser hva vi skal gjøre sammen.
  2. Handlingsdel: En oversikt over konkrete tiltak de ulike aktørene forplikter seg til å gjøre og som sier hvem som gjør hva og på hvilken måte.
  3. Finansieringsdel: Tilhørende investerings- og finansieringsplaner som viser hva de foreslåtte tiltakene koster og hvem som skal investere i eller finansiere tiltakene.

Arbeidet med kontrakten vil vare i ca. ett år.

Kontaktinformasjon

Gerd Seehuus

Gerd Seehuus

Koordinator, Mission Cities Stavanger

Mobil:
902 27 181
E-post:
gerd.seehuus@stavanger.kommune.no
Ernst Olsen

Ernst Olsen

Seniorrådgiver, Mission Cities

Mobil:
954 68 092
E-post:
ernst.olsen@stavanger.kommune.no
Eline Vigre

Eline Vigre

Rådgiver, Mission Cities

Mobil:
926 84 821
E-post:
eline.vigre@stavanger.kommune.no