1. KlimaStavanger
  2. Klimanøytral by

Mission cities – klimanøytral i 2030

Stavanger har erkjent og vedtatt at det er behov for omfattende samfunnsendringer, der målet er klimanøytralitet og at vi skal kutte klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030.