Stavanger - flyfoto: Harald M. Valderhaug

– I riktig retning

Klimagassutslippet i Stavanger ble i 2022 redusert med 3,6 prosent, sammenlignet med 2021.
Publisert : 13.12.2023
Av : Eirik Skagen, kommunikasjonsavdelingen

Det viser det nye utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet over norske kommune og fylker i 2022.

– Det er veldig positivt at vi ser en nedgang i utslippene og at det går i riktig retning. Innen veitrafikk har utslippene fra personbiler gått ned, mens utslipp fra varebiler, busser og tunge kjøretøy har økt.  Utslipp fra bruk av fossil energi til fjernvarmeproduksjon er redusert, sier klima- og miljøsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus.

Tabell over klimagassutslippene i Stavanger
Klimagassutslippene i Stavanger reduseres gradvis. Tabell fra Miljødirektoratet.no

I 2021 var utslippstallet i Stavanger 415 130 tonn CO₂-ekvivalenter. Året etter var utslippet redusert til 400 225 tonn, eller 3,6 prosent.

Fremdeles lang vei å gå 

Stavanger kommunes mål er å redusere klimagassutslippene med 80 prosent i perioden fra 2015 til 2030. Utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet viser at så langt har utslippene blitt redusert med 9,8 % fra 2015 til 2022 – fra 443 807 tonn CO₂-ekvivalenter, til 400 225 tonn. Disse tallene gjelder utslipp av klimagasser innenfor Stavanger kommunens geografiske grense. 

– Vi har ambisiøse mål og ser en positiv utvikling innen flere av utslippskategoriene, men samlet sett er det behov for flere tiltak hvis våre målsettinger skal nås, sier Aalhus.  

Utslippstallet for 2023 er ventet å komme fra Miljødirektoratet om ca. ett år. 

Kontaktinformasjon

Bildet viser Jane Nilsen Aalhus

Jane Nilsen Aalhus

miljøvernsjef

Mobil:
958 86 436
Telefon:
51 50 89 34
E-post:
jane.nilsen.aalhus@stavanger.kommune.no