1. KlimaStavanger
  2. Nytt om klima og miljø
  3. Klima og miljoprisvinner 2023

– Det betyr mye å bli satt pris på 

Årets vinner av Stavanger kommunes klima- og miljøpris går til Lauvsnes gartneri, for sine klimavennlige tomater.
Publisert : 06.09.2023
Av : Eirik Skagen, kommunikasjonsavdelingen

Prisvinneren med utdelerne av prisen
Fra venstre: Fardin Mahmood, leder for ungdommens kommunestyre, prisvinner Jan Terje Vignes, ordfører Kari Nessa Nordtun, juryleder Dagny Sunnanå Hausken og miljøvernsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus.

–  Det betyr mye å bli satt pris på og at andre ser at vi prøver å gjøre noe for framtida, sier prisvinneren Jan Terje Vignes i Lauvsnes gartneri. 

Dette er et arbeid som har pågått over mange år, vi har funnet løsningene over tid. Nå skal produksjonen dobles, og det skal gjøres fossilfritt, fortsetter Vignes som mottok prisen under Grønn bys frokostmøte på Innoasis onsdag.

Vignes har siden 2009 jobbet for å drive gartneriet mer energieffektivt og miljøvennlig. 

– Store investeringer gjør at vi nå får mulighet til å produsere fossilfritt, og hente CO₂ fra uteluft som gjødsel til plantene. Da kan vi produsere mer tomater med mindre energi, forteller Vignes. 

Jan Terje Vignes i drivhuset sitt med mange tomater
– Store investeringer gjør at vi nå får mulighet til å produsere fossilfritt, sier prisvinneren Jan Terje Vignes

En verdig vinner 

Årets vinner gir oss tro på at Stavangers klimamål er innen rekkevidde, med landbruket som en stor og viktig brikke i puslespillet, sier prisutdeler Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger kommune. 

– Lauvsnes gartneri utnytter ressursene på en energieffektiv og miljøvennlig måte. Vi har ambisiøse klimamål, og Lauvsnes gartneri går foran i arbeidet med å finne nye løsninger. En verdig vinner av kommunens klima- og miljøpris, sier miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus i Stavanger kommune. 

Drivhuset Lauvsnes på Finnøy
Drivhuset til Jan Terje Vignes ligger på Finnøy.

Dette er det fjerde året at Stavanger kommune deler ut klima- og miljøprisen. Prisen skal belønne de som har gjort en spesielt stor innsats for omgivelsene sine gjennom å bevare og/eller forbedre natur og miljø i sitt nærområde. Lauvsnes gartneri tildeles 50 000 kroner og diplom for sin innsats. 

Les mer om Stavanger kommunes klima- og miljøpris her.