1. KlimaStavanger
  2. Klima- og miljøprisen
Plakat av klimaprisen

Hvem bør få årets klima- og miljøpris?

Stavanger kommune deler også i 2024 ut klima- og miljøprisen til den eller de som gjør en ekstra innsats, til beste for miljøet og til inspirasjon for oss andre.

Oppdatert : 14.05.2024
Kort fortalt:
  • Stavanger kommune deler hvert år ut en klima- og miljøpris på 50 000 kroner.
  • Prisen går til personer, organisasjoner eller bedrifter som bidrar til å ta vare på natur og miljø, og til reduserte klimagassutslipp.
  • Du kan nominere din kandidat for 2024 nå.

Hvem kan vinne prisen?

Prisen skal belønne de som har gjort en spesielt stor innsats for bevare og/eller forbedre natur og miljø i sitt nærområde. Tiltak som har en overføringsverdi, og er et resultat av godt internt eller eksternt samarbeid, blir prioritert.

Dette kan være organisasjoner, bedrifter eller personer – alle som bidrar til at vi som kommune når våre klima- og miljømål fram mot 2030.

Du kan nominere kandidater til klima- og miljøprisen for 2024 nå. Fyll ut skjemaet under og send inn kandidater!

Hvem fortjener Stavanger kommunes klima- og miljøpris?

 

Kommunedelsutvalgene spiller en viktig rolle, for de går gjennom nominasjonene og velger kandidatene som går videre til juryens møte i september.

Tidligere vinnere:

Lauvsnes gartneri, 2023

I 2023 gikk Stavanger kommunes klima- og miljøpris til Lauvsnes gartneri. Det innovative gartneriet på Finnøy fanger CO₂ fra luften og bruker denne gassen til å dyrke tomater. 

Klima- og miljøprisvinneren 2023, Jan  Terje Vignes. Ordfører Kari Nessa Nordtun delte ut prisen.
Klima- og miljøprisvinneren 2023, Jan Terje Vignes. Ordfører Kari Nessa Nordtun delte ut prisen.

I 2023 ble det også utdelt en ærespris til Erik Thoring og hans mangeårige innsats for naturen i Stavanger.

Clean Shores Global, 2022

Vinneren av Stavanger kommunes klima- og miljøpris i 2022 var Clean Shores Global. Miljøorganisasjonen startet opp i 2015 og plukker flere tonn med søppel fra strender og kystområder i regionen vår hvert år.

Stavanger dykkerklubb, 2021

Stavanger dykkerklubb mottok klima- og miljøprisen i 2021 for innsatsen de gjør med å rydde sjøen for søppel og spøkelsesteiner.

L. Rødne og sønner AS, 2020

Selskapet L. Rødne og sønner var den første vinneren av prisen. Rederiet vant prisen for arbeidet med å kutte utslippene i sjøfarten.