1. KlimaStavanger
  2. Nytt om klima og miljø
  3. Ny rigg for framtidsretta bygg
Heather Bergsland sittende blant planter.

Ny rigg for framtidsretta bygg

– Nå skal det bli lettere for byggenæringen å realisere ambisiøse prosjekter, sier Heather Bergsland. Hun skal lede Stavanger-utgaven av FutureBuilt – en innovasjonsarena for morgendagens måter å bygge på.
Publisert : 02.01.2024
Av : Sigrun Sætrevik, kommunikasjonsavdelingen

– Dette er utrolig stas, konstaterer Heather Bergsland – både på egne vegne og på byggenæringens. Hun starter i stillingen 1. februar.
– Mange lokale utviklere, rådgivere og entreprenører har på eget initiativ jobbet etter FutureBuilt-kriteriene uten å ha fått anerkjennelse for ambisjonene. Nå får vi endelig en rigg på plass som skal geleide disse foregangsaktørene gjennom det kommunale systemet, hjelpe dem med plan- og byggesaksbehandlingen, få råd fra kommunens fagavdelinger og bistand til å virkeliggjøre prosjekter som oppfyller morgendagens krav. FutureBuilt er innovasjonsarbeid i praksis!

Men hva er egentlig FutureBuilt?
FutureBuilt er et innovasjonsprogram og en læringsarena som skal bidra til at det utvikles områder og bygg som viser veien mot et bærekraftig og inkluderende lavutslippssamfunn. Oslo-regionen har hatt FutureBuilt i over 10 år, Bergen ble med i 2023, og nå er altså turen kommet til Stavanger, som har fått Klimasats-midler fra Miljødirektoratet til et treårig pilotprosjekt.
– Målet er å hjelpe de mest ambisiøse aktørene i bransjen med å realisere bærekraftige områder og prosjekter, sier Marie Elise Aarrestad Aakre i kommunens klima- og miljøavdeling.

– Jeg skal være en brobygger mellom utbyggerne og det offentlige, forteller Heather, som selv er bygningsingeniør med over 20 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Hun kommer fra Veni der hun har vært bærekraftsrådgiver for blant annet bygg- og anleggsbransjens Site 4016 på Åsen, som også er testområde for EU-initiativet NebStar.

Et taktskifte
Heather har full tro på at nullutslippssamfunnet er mulig, og hun er ikke i tvil om at byggenæringen i regionen er moden for å bygge på nye måter.

– Jeg har merket et taktskifte i bransjen de siste par årene. Kanskje kan vi takke taksonomien, det vil si EUs nye klassifisering for å kanalisere kapital til bærekraftige aktiviteter. Kort sagt så kobles klima- og miljøkrav til pengestrømmene. På sikt kan vi se for oss at bankene ikke vil gi finansiering til et bygg med uforholdsmessig høye klimautslipp. FutureBuilt kan hjelpe med metoder og læring på veien – ombrukskartlegging og klimaregnskap er eksempler på dette, som nå er blitt forskriftskrav.

Heather Bergsland skal jobbe med å pushe og støtte bransjen mot morgendagens måter å bygge på. Gjenbruk av eksisterende bygningsdeler, som denne trappesøylen hos Innoasis i Bjergsted, er et eksempel på et klimavennlig grep.
Heather Bergsland er prosjektleder for FutureBuilt Stavanger, som jobber med å pushe og støtte bransjen mot morgendagens måter å bygge på. Gjenbruk av eksisterende bygningsdeler, som denne trappesøylen hos Innoasis i Bjergsted, er et eksempel på et klimavennlig grep.

FutureBuilt handler ikke bare om miljømessig bærekraft – det handler også om inkludering, trivsel og kvalitet i bymiljø og arkitektur. Heather skal dele kontor med byarkitekt Henrik Lundberg, som gleder seg til å få FutureBuilt-prosjektlederen på plass:

– Heather har den riktige spisskompetansen, bred erfaring som rådgiver og et rikt nettverk. Nå håper vi at bransjen og kommunen selv er motivert for å få frem pilotprosjekter, sier han.
– Å bli utvalgt som FutureBuilt-prosjekt er som å få rullet ut en rød løper!

Aktører som ønsker å bli FutureBuilt-forbildeprosjekt kan ta kontakt med Henrik Lundberg eller Heather Bergsland: 
Henrik Lundberg, byarkitekt, tlf. 970 23 886
Heather Bergsland, prosjektleder for FutureBuilt fra 1. februar, tlf. 906 47 190

Tre illustrasjoner av hvordan Paradis kan se ut i framtiden, med ny bebyggelse langs Hillevågsvatnet.

FutureBuilt-kriteriene er åpne for alle, og ble blant annet brukt i arbeidet med områdeplanen for Paradis, for å vurdere hvordan området kunne bli klimanøytralt.