Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Store planoppgaver
  6. Paradis

Hva slags sted skal Paradis være?

KORT FORTALT

  • Nå skal vi lage en ny områderegulering for Paradis.
  • Hvilken type sentrumsområde skal Paradis være, og hva skal Paradis være for Stavanger? 
  • Hvordan kan vi lykkes med fortetting, gode forbindelser og et aktivt byliv – og samtidig ta vare på kvalitetene i området?
  • Vi ønsker å spille på lag med alle gode krefter nå fra starten av. Del dine Paradis-tanker med oss! 
Paradis. Foto: Sigurjon Gunnarsson

Hillevågsvatnet. Foto: Sigurjon Gunnarsson

Ny områderegulering for Paradis

Området nord og vest for Hillevågsvatnet, der det tidligere var godsterminal, skal utvikles som en del av sentrum. Hvilke kvaliteter skal vi legge vekt på? Hvordan kan vi få til gode forbindelser til nabolagene og resten av sentrum? 

Paradis skal fortettes, men hvordan skal det se ut? Hvordan kan vi stimulere til et aktivt byliv gjennom en god miks av boliger, kontorer, barnehage, kafeer, møteplasser og gode uterom? Vi skal se på hvilket særpreg og hvilken identitet området har i dag, og hvordan vi kan bringe dette videre. I tillegg må vi ta vare på kontakten mellom Storhaug og Våland, og med Hillevågsvatnet. 

Planområdet med foreløpig plangrense.
Planområdet med foreløpig plangrense.

Slik kan du gi innspill

Du kan sende oss tanker, tegninger eller bilder på epost til paradisplanen@stavanger.kommune.no, bruke emneknaggen #paradisplanen i sosiale medier eller fylle ut dette skjemaet:

Vi har laget en spå som kan sette tankene i gang. Bruk gjerne spåen til å snakke med venner, familie eller kollegene om hva dere ønsker for Paradis i framtiden. Vi vil gjerne høre fra dere etterpå! Her kan du laste ned Paradis-spåen

Byutviklerne Karen Hatleskog Zeiner og Ingrid Eileraas vil gjerne "spå" deg!
Byutviklerne Karen Hatleskog Zeiner og Ingrid Eileraas vil gjerne "spå" deg!

Hva skjer i høst?

Nå er vi inne i en forfase der vi er interessert i å åpne opp for muligheter og komme i snakk med byens befolkning og alle andre som er interessert i utviklingen av Paradis. 

Mange har meninger om hvordan Paradis bør utvikles. Både byens beboere, de som allerede bruker området, politikere, interessegrupper, grunneier, offentlige instanser med mer.

Vi ønsker å spille på lag med dere helt fra starten av, for å komme fram til noen visjoner for utviklingen av Paradis. Hvilke tanker og forventninger har dere for utviklingen? 

15. oktober 2020 legger vi fram en orienteringssak for politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling, der vi forteller litt om status og hvordan vi vil jobbe med de første fasene av planarbeidet. Du kan lese orienteringssaken her. I tillegg skal vi innom kommunedelsutvalgene på Eiganes og Våland, Storhaug og Hillevåg.

Vi jobber mot at et utkast av planprogrammet blir klart i vinter. Så sendes dette ut på høring, slik at alle kan si sin mening. Etterpå begynner vi på selve planforslaget.

Tidslinje som viser forenklet framdriftsplan. Først lager vi utkast til planprogram, som skal sendes på høring.


Møt oss i Paradis!

Vi jobber med å få på plass en møteplass i området, der vi kan sitte i perioder slik at det er lett for dere å komme i kontakt med oss. Tidspunkt kommer til å bli annonsert her på nettsiden. Send oss gjerne en e-post allerede nå, hvis du har spørsmål eller vil avtale et møte. 

Kontaktinformasjon

Ingrid Eileraas

Prosjektleder, områdereguleringen i Paradis
Avdeling for byutvikling

E-post:
ingrid.eileraas@stavanger.kommune.no