Velg naturbaserte løsninger šŸ«µ

Naturbaserte løsninger handler om å lære av naturens prosesser og bruke de samme prosessene for å løse ulike utfordringer. Vi må jobbe på lag med naturen, ikke mot den, skal vi lage løsninger for fremtiden. Fordelen med å bruke disse løsningene er at dette tilfører omgivelsene noe mer, som er bra for mennesker og natur.

Tips til naturbaserte løsninger:

šŸ›£ļø Bytt ut tette flater, som asfalt og betongstein, med åpnere løsninger som grus og gress, som gjør at regnet lettere forsvinner naturlig ned i grunnen. 

šŸ” Ha gress på taket på huset eller garasjen. Dette hjelper med å minske vann som renner i avløpsrør når det regner, og øker biologisk mangfold.

šŸ’ Ha en villere hage med ulike planter, trær og busker. Variert vegetasjon i hagen bidrar også til biologisk mangfold og redusert vannmengde i avløpsrør.

Naturbaserte løsninger skal være hovedregelen i Norge, og i Stavanger kommune er visjonen at vi, sammen med naturens løsninger, skal være i stand til å takle de utfordringene som måtte komme med klimaendringene innen 2050. 

Les mer om naturbaserte løsninger her.

Hvorfor er gjenbruk viktig for å ta vare på naturen? ā˜€ļø

Dette er fordi det reduserer behovet for å produsere nye produkter, som fører til mindre forbruk av energi og ressurser. Gjenbruk fører til mindre avfall og bidrar til å bevare naturlige ressurser som skog og vann, fordi disse naturlige ressursene slipper å bli brukt. 

Å produsere nye produkter fører til utslipp av klimagasser fra produksjonsprosessen, og dette slipper vi å gjøre en gang til når du kjøper brukt.

Les mer om forbruk og gjenbruk her.

Hvordan kan du ta vare på naturen? šŸŒ³

Vi er alle en del av naturen, og er avhengig av både dyr, planter, jord, luft og vann. Naturen vår har en stor verdi og vi må bevare den så godt som mulig. Naturen lagrer karbon, renser luften og bremser styrtregn slik at det blir mindre skade. Derfor er det viktig å bevare naturen slik at motstandsdyktig natur kan bidra til å dempe effektene av klimaendringer.

  1. Bruk torvfri plantejord
  2. Lag deg en kjøkkenhage
  3. Unngå å bruke robot-gressklipper hver dag
  4. La blomstene i hagen din være i fred
  5. Og la treet i hagen stå

šŸŒŠ Torvmyrer lagrer karbon dersom de får ligge urørt, men når torven tas ut av myrene og utsettes for luft, forsvinner det meste av karbonet ut etter få år. Vi ønsker å lagre karbonet i myrene for å redusere utslippet og motvirke uønskede klimaendringer. Dette er også et sted som er viktig for mange arter og som er viktige for å redusere flomfare, da myrene holder på vannet.

šŸ¦” Robotgressklipper er bra for å holde snegler borte, men de kan lett skade smådyr som bor i hagen din. La derfor robotgressklipperen gå på dagtid. Kjøp gressklipper som stopper hvis den støter på et hinder, som for eksempel pinnsvin. Senk klippehøyden på maskinen, for å gjøre det vanskeligere for et lite dyr å komme seg under gressklipperen. Bygg et gjerde rundt hagen din, for å unngå at pinnsvin ikke kommer inn i hagen.

šŸŒ¼ Sørg for å ha blomster i hagen. Hvis ikke går det hardt ut over det biologiske mangfoldet i hagen din. For pollen og nektar er livsgrunnlaget for de fleste insektene våre.

Les mer om naturbaserte løsninger her. 

Wohooo, enda mer styrtregn! ā˜”ļø

Vi merker allerede klimaendringene i Norge med mer nedbør, kortere snøsesong, isbreer som krymper, flere flommer og skred og at havet stiger. Selv om vi jobber med å redusere klimagassutslipp, tar det tid før den globale oppvarmingen snur. Klimaet vil fortsette å endre seg uansett om vi er flinke til å redusere utslippene nå. Derfor er vi nødt til å forberede oss. 

šŸ’§ I fremtiden vil vi oppleve mer styrtregn, noe som kan føre til oversvømmelser og økt vannmengde. For å sikre at veier og bygninger tåler disse klimaendringene over flere år, må vi ta langsiktige tiltak for å tilpasse oss. Her har kommunen et ansvar for å planlegge samfunnet og bestemme hvor det er trygt å bygge, slik at vi unngår å bygge i områder som er utsatt for flom og skred.

šŸ  Når det blir varmere, påvirkes også dyre- og plantelivet. Skadelige arter kan tilpasse seg til norske forhold og true eksisterende arter. Derfor er det viktig å ha oversikt over naturmangfoldet og passe på at vi tar hensyn til hele økosystemer i beslutninger om bruk av naturområder.

Trykk HER for mer informasjon.