1. Kultur og fritid
  2. Frivillighet
  3. Frivillighetens år 2022

Kva skjer i 2022?

Det vil i løpet av året være mange arrangement, både små og store. Frivillige organisasjoner blir oppfordret til å markere året, og til å gjøre litt ekstra ut av de vanlige aktivitetene de har. Det vil i tillegg være noen store signalarrangement i løpet av året.
Logo for frivillighetens år 2022

Om Frivillighetens år 2022

I heile 2022 skal me feira frivillegheita – Noregs største lagarbeid – og få endå fleire med på laget.

Tilskotsordning Frivillighetens år 2022

Stavanger kommune har sett av 300 000 kroner som skal delast på gode initiativ og aktivitetar som bidrar til å feire og synleggjere frivilligheita i kommunen. Søknadsfristen er 15. november 2021.