Nyheter

Bli med på den store sykkelturen 2022
Lørdag og søndag 2. og 3. juli kan du bli med på sykkeltur gjennom Randaberg og Stavanger kommune. Turen er del av den store sykkelturen «Leve hele livet» og strekker seg fra Nordkapp til Arendal, i regi av Norges frivilligsentraler.
Kva skjer i 2022
Det vil i løpet av året vere mange arrangement, både små og store. Frivillige lag og organisasjonar blir oppmoda til å markere året, og til å gjere litt ekstra ut av dei vanlege aktivitetane dei har. Det vil i tillegg vere nokre store signalarrangement i løpet av året.
Tilskotsordning Frivillighetens år 2022
Ynskjer du å vise fram din frivillige organisasjon iløpet av Frivillighetens år 2022? No kan du søkja om tilskot frå kommunen. Søknadsfristen var 15. november 2021.