Logo for frivillighetens år 2022

Om Frivillighetens år 2022

I heile 2022 skal me feira frivillegheita – Noregs største lagarbeid – og få endå fleire med på laget. Frivillighetens år 2022 skal framheve frivilligheita som ein hjørnestein i den norske samfunnsmodellen.

Oppdatert : 17.06.2022

Markering gjennom året

Det vil i løpet av året vere mange arrangement, både små og store. Frivillige lag og organisasjonar blir oppmoda til å markere året, og til å gjere litt ekstra ut av dei vanlege aktivitetane dei har. Det vil i tillegg vere nokre store signalarrangement i løpet av året.

Kva skjer i 2022?

Forankring og mål

Frivillighetens år 2022 er forankra i frivilligheitsmeldinga til regjeringa frå 2018. Målet er å:

  • få fleire med i frivilligheita
  • fjerne barrierar for deltaking
  • auke mangfaldauke kunnskap om frivilligheita
  • synleggjere meirverdien som han skaper i samfunnet

Frivillighetens år nasjonalt

Les meir på den nasjonale sida til Frivilligheita sitt år

Kontaktinformasjon

Eva-Maria Gärtner prosjektleiar Mobil:469 25 212 e-post:eva-maria.gartner@stavanger.kommune.no

Relevante artikler