1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Besøk oss i mikrokontoret i Pedersgata 23
Mikrokontor i Pedersgata, Stavanger 2025.

Besøk oss i mikrokontoret i Pedersgata 23

Under Gladmat og i ukene etter vil Stavanger 2025 flytte kontoret ned i Pedersgata! Når du kommer fra Nytorget, finner du oss på høyre hånd rett etter bensinstasjonen på Blåsenborg.
Publisert : 07.07.2023
Av : Birk Florian Fischer Magnussen

Besøk oss i vårt midlertidige popp-opp mikrokontor i Pedersgata 23!

Under Gladmat og i ukene etter vil Stavanger 2025 nemlig flytte kontoret ned i Pedersgata! Når du kommer fra Nytorget, finner du oss på høyre hånd rett etter bensinstasjonen på Blåsenborg. Her kan du høre mer om alt det kjekke som skal skje i Pedersgata de neste årene, og du kan delta i konkurranser med 2025-relaterte premier. Kom innom for en prat, da vel!

I tillegg vil P23 i uke 29 og 34 inntas av forprosjektet til 2025-satsingen "Kunst i offentlige uterom 2025" - stikk innom for å høre om hvordan DU kan involvere deg i prosjektet!

Første smakebit på Gladmat i Pedersgata

28. juni til 1. juli var det duket for årets Gladmatfestival, den tjuefemte i rekken. I år fikk festivalpublikummet oppleve ulike aktiviteter som en opptakt til det kommende 900-årsjubileet.

Pedersgata er en av tre hovedsatsinger i jubileet, sammen med Domkirken og Ullandhaug. Pedersgata 2025 skal løfte fram matopplevelser, kunst og historiefortelling i Pedersgata, og forsterke opplevelsen av gaten som koblingen mellom sentrum og Stavanger øst. Arrangement som involverer hele gaten, både restauranter og beboere, skal formidle lokalhistorie, mathistorie, byutvikling og grønn omstilling.

I sommer kan festivalpublikummet smake seg gjennom mat fra alle verdenshjørner langs strekningen fra Nytorget til Tou scene, der «Den spiselige byfest» også i år byr på alternative mat – og kulturopplevelser

Stavanger og Pedersgata er en destinasjon for mat – og kulturopplevelser, og samarbeidet mellom Gladmatfestivalen og Stavanger 2025 skal løfte matkultur og nye mattrender gjennom arrangement og publikumsaktiviteter. Årets festival byr på smakebiter på noe av det som er planlagt fram mot 2025, og det som skal bli et storslått publikumsarrangement i selve jubileumsåret. Konseptet «Kokepunktet», som kombinerer sosialt samvær med faglig påfyll, kobles på tematikken i Pedersgata 2025 med flere treffpunkter i løpet av året. Gladmat vil også videreutvikle de populære matløypene som kombinerer smaksopplevelser og byvandring for å løfte fram restauranter og lokale matprodusenter.

Gladmat har et sterkt fokus på gjenbruk og bærekraftige løsninger i alle ledd, fra matproduksjon til måltidsopplevelse. Målet er å bli Norges mest sirkulære matfestival, og denne satsingen vil også prege aktivitetene som legges til Pedersgata. Andre konsepter som skal utforskes de neste årene er blant annet urban dyrking, langbord i bygatene og andre aktiviteter som inviterer både beboere i gaten og publikum til å bruke brommene på nye måter.

Gladmat er Norges største matfaglige publikumsfestival, og er et av sommerens høydepunkter i Stavanger. Festivalen er et av landets største kulturarrangement, og samler årlig rundt 250 000 besøkende.

– Årets satsing på Gladmat i Pedersgata er bare forsmaken på det vi vil se de neste årene. I 2025 blir det 900-årsfeiring i Pedersgata, for finnes det en kjekkere måte å feire bursdag på enn å samles over god mat? spør prosjektleder for byjubileet i Stavanger kommune, Lena Antonius.

Gladmatfestivalen er fra 28. juni til 1. juli

Gladmat i Pedersgata.
Gladmat i Pedersgata.

Hva er Pedersgata 2025?

Gladmat i Pedersgata er en del av Pedersgata 2025, ett av tre satsingsområder i 900-årsjubileet sammen med Domkirken og Ullandhaug. Fram mot jubileumsåret 2025 skal Pedersgata fylles med matopplevelser og historiefortelling, og med samtaler om hvordan vi skal utvikle byen og bruke matressursene våre i framtiden. Både under Gladmatfestivalen og resten av året.

– Pedersgata 2025 skal invitere innbyggere til å ta i bruk Nytorget og Pedersgata på nye måter, for å bidra positivt i utviklingen av byrommene, og formidle matopplevelser og historiefortelling. Satsingen skal øke kunnskapen vår om matkultur, mathistorie og nye mattrender, og invitere innbyggere, frivillighet, kultur og næringsliv til debatter og arrangementer, forteller Antonius.

Hvorfor Gladmat?

Samspill er et av temaene i 900-årsjubileet vårt. Det handler om hvor vi er nå, og om samspillet mellom by og natur, mellom by og land, mellom Stavanger og resten av verden. Her er Pedersgata i en særstilling.

– Hele Stavangerhistorien kan fortelles fra Pedersgata: her bygde man seilskuter og her skjøt det opp hermetikkfabrikker. Nå er Pedersgata og Nytorget er i endring, og med det kommer spørsmålene om hvordan man skaper gode nabolag og en by som er god å leve i for framtiden, sier Antonius.

– Det samme gjelder forholdet vårt til naturressursene som Stavanger har levd av – hvordan skal vi forvalte energi- og matressurser framover. Temaet i Pedersgata 2025 vil kretse rundt naturkvaliteter i hele regionen og løfte fram matopplevelser, kunst og historiefortelling, fortsetter Antonius.

 

Pedersgata på nye måter

Pedersgata ligger mellom sentrum og Stavanger Øst og er et knutepunkt som og byr på mat, drikke, kunst og kultur. Gata har allerede befestet seg som et mekka for ta-med-mat. Her finnes det mat fra nær alle verdenshjørner, og gata er det mest multietniske strøket i byen. Gladmat i Pedersgata skal vise fram restauranter, lokalmatprodusenter og måltidsnæring fra hele regionen.

– Gjennom ulike aktiviteter ønsker Gladmatfestivalen å bidra til at jubileet fyller noen av målene. Vi tror vi kan spille en rolle i samspillet mellom by og land, grønn utvikling og byutvikling. Vi jobber tett med matprodusenter og restaurant- og matfagene med aktiviteter som bidrar til at både Stavanger som matby og Rogaland som matregion øker attraktiviteten sin, sier leder for Gladmatfestivalen, Maren Skjelde.

Stavanger kommune bidrar med årlig støtte til Gladmat-festivalen som et ledd i å styrke og løfte frem matregionen Stavanger. Kommunen er også en av eierne av Gladmat-festivalen. 

Dette er Stavanger 2025 – 900-årsjubileet

Stavanger 2025 er feiringen av at byen og kirken er 900 år. Jubileumsprogrammet er delt inn i tre tema: Opphav, som handler om å løfte fram historie og kulturarv, med Domkirken som et hovedprosjekt; Samspill, som ser på samspillet med naturen og verden i dag og har Pedersgata som hovedsatsing; og Omslag, som løfter blikket framover og spør hvordan vi skal møte framtiden, med Ullandhaug som omdreiningspunkt.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Stavanger 2025, Lena Antonius

Lena Antonius

prosjektleder Stavanger 2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no