1. Stavanger2025
  2. Om jubileet

Om jubileet

Stavanger fyller 900 år! I 1125 stod Stavanger domkirke ferdig, og begivenheten markerer begynnelsen på fortellingen om Stavanger by og bispedømme. I 2025 skal Stavangers 900 år feires med en storslått markering.

Oppdatert : 09.05.2023

Dette er Stavanger 2025

Stavanger 2025 rommer byen, domkirken og bispedømmet sine 900-årsjubileer, samt 200-årsmarkeringen for starten på utvandringen med Restauration sin ferd til New York i 1825. 

Hovedarrangør for Stavanger 2025 er Stavanger kommune, med Den norske kirke og Universitetet i Stavanger som medarrangører. I tillegg er Museum Stavanger, Stavanger Sentrum, Stavanger Turistforening og Sølvberget samarbeidspartnere. Les mer om Stavanger 2025 sin jubileumskomité her.

900-årsfeiringen vil bestå av flere jubileumsprosjekter og satsinger som skal bygge fellesskap og sette spor som varer. Jubileumsprogrammet er delt inn i tre hovedtema:

  • Opphav, som handler om å løfte fram historie og kulturarv, med Domkirken som et hovedprosjekt.
  • Samspill, som ser på samspillet med naturen og verden i dag og har Pedersgata som hovedsatsing.
  • Omslag, som løfter blikket framover og spør hvordan vi skal møte framtiden, med Ullandhaug som omdreiningspunkt.

Stavanger2025 logobilde-2

Hvorfor jubilere?

1125 vurderes å være året Stavanger domkirke stod ferdig, og da bispedømmet med bispesetet i domkirken ble opprettet. Feiringen i 2025 følger Stavangers 800-årsjubileum i 1925 og 850-årsjubileum i 1975.

Et jubileum gir rom for formidling, debatt og engasjement. Diskusjonen om hva som gjør en by til en by, og hvilket årstall som markerer starten på Stavanger by, ønskes velkommen.

Stavanger 2025 i Kulturplanen

Stavanger 2025 er ett av tre prioriterte områder i Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 (Kulturplanen). Perspektivene og målsetningene i kulturplanen vil legge føringer for innholdet i Stavanger 2025.

Oppdrag og målsetninger

Jubileet skal bidra til å bygge identitet hos innbyggerne i Stavanger-regionen, ved å skape tilhørighet, tillit og fellesskap. Dette skal vi gjøre ved å formidle kunnskap om Stavangers historie, og aktualisere denne i debatt og kulturopplevelser. Alle skal inviteres til å delta aktivt i jubileumsaktiviteter og prosjekter.

Jubileet skal skape inkluderende møteplasser mellom ulike samfunnsgrupper, sammen med samarbeidspartnere. Dette er fordi feiringen skal bygge Stavanger-regionens omdømme og attraktivitet for befolkningen og i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Stavanger er en innovativ kunnskapsregion og kulturby. Dette er noe jubileumsfeiringen skal forsterke, ved å oppmuntre til samspill mellom institusjoner og det frie kunst- og kulturfeltet.

Byen er en grønn spydspiss, skal være et attraktivt sted å bo og reise til. Stavanger 2025 skal bidra til by- og regionsutvikling. Jubileet skal mobilisere rundt utviklingen av byrom og sentrumsgater, og inviterer alle til å bruke byområder på nye måter – som del av arrangementer, større prosjekter eller kulturelle innslag! Stavanger har en rekke med natur- og matopplevelser å by på, som vil bli sentrale i jubileumsfeiringen.