1. Stavanger2025
 2. Våre samarbeidspartnere
Stavanger sett fra luften, Stavanger 2025

Vi lager jubileet sammen

900-årsfeiringen Stavanger 2025 arrangeres av Stavanger kommune sammen med våre medarrangører Universitetet i Stavanger og Den norske kirke (ved Stavanger kirkelig fellesråd, Domkirken og St. Petri menighet og Stavanger bispedømme). I tillegg er Museum Stavanger, Stavanger Sentrum AS, Stavanger Turistforening, Næringsforeningen og Sølvberget med som sentrale samarbeidspartnere.

Oppdatert : 17.03.2024

Medarrangører

 • Stavanger bispedømme omfatter hele Rogaland, og har Stavanger domkirke som bispesetet. Stavanger bispedømme er et av de fem historiske setene i Norge, opprettet i 1125 før det ble flyttet til Kristiansand i 1682. Til 800-års jubileet i 1925 ble Stavanger bispestol gjenopprettet. Da deltok kong Haakon på jubileumsgudstjeneste i Stavanger domkirke.
 • Universitetet i Stavanger (UiS) er Norges femte universitet, med 12 000 studenter og 1900 ansatte. UiS er en viktig institusjon i Stavanger som energihovedstad og kunnskapsby, med studenter og forskere som tar for seg grønn omstilling, energi, helse og velferd og læring, ikke minst utøvende kunstfag.

  Jubileumskomiteen

 • Museum Stavanger dekker en rekke fagområder som natur-, kultur- og kunsthistorie, sjøfart og industri, med en samling på nærmere 200 000 tusen gjenstander. MUST har en rekke planer og satsninger frem mot jubileumsåret, med nye historiske og naturhistoriske utstillinger.
 • Stavanger Turistforening er Rogalands største friluftsorganisasjon med 27 000 medlemmer. STF står for et allsidig, inkluderende og miljøvennlig friluftsliv, og arrangerer en rekke turer, kurs og andre arrangementer året rundt.
 • Sølvberget er Stavangers kulturhus og bibliotek, et av de best besøkte bibliotekene i landet og Rogalands best besøkte kulturinstitusjon. I tillegg til biblioteket arrangerer Sølvberget jevnlig arrangementer for hele byens befolkning.
 • Stavanger Sentrum AS er en interesseorganisasjon for næringslivet i sentrumskjernen i Stavanger, som har representanter fra flere bransjer. STAS jobber for å skape en attraktiv og levende by, og styrke byen som regionhovedstad.
 • Domkirken og St. Petri menighet har et omfattende og mangfoldig arbeid i Stavanger sentrum, som retter seg mot flere ulike aldersgrupper, behov og livsfaser blant befolkningen i Stavanger-by.
 • Arkeologisk Museum og Universitetet i Stavanger. Visste du at Arkeologisk Museum er et eget fakultet ved Universitetet i Stavanger, som formidler, konserverer og forvalter kulturminner fra hele Rogaland? Arkeologisk Museum er en sentral aktør i restaureringen av domkirken, og planlegger en rekke prosjekter frem mot 2025.
 • Næringsforeningen i stavangerregionen er landets største næringsforening og handelskammer. Siden Næringsforeningen ble etablert i 1836 har de jobbet for å sikre at folk ønsker å bo og arbeide i Stavanger.

Idretten

 • Oilers har lang tradisjon for inkludering og mangfold, med Superlaget som markør for sportsånden som sitter spikret i regionens innbyggere – uavhengig av evner. Dette er verdier som vektlegges i jubileumssamarbeidet mellom Oilers og Stavanger 2025. I 2025 skal enda flere publikummere bli kjent med Oilers Kvinner Elite.
 • Viking + Stavanger 2025 = Kraft & kjærlighet!
  Sammen skal vi skape engasjement og stolthet over byen og regionen vår, med sportsbegivenheter og publikumsarrangement for store og små. Og i 2024 skal vi feire Viking sine 125 år.

Næringslivet

 • Smedvig AS har spilt en rolle i Stavanger sin maritime historie og industrihistorie, og er nå en av aktørene som er med på å utvikle Stavanger for framtiden. Stavanger 2025 og Smedvig vil blant annet jobbe sammen om et kunstprosjekt i aksen fra Nytorget til Mølleneset, et lysverk til lysfestivalen GLØD som skal åpne jubileumsåret januar 2025, og samarbeide om jubileumspilaren Ullandhaug. Smedvig sitt datterselskap North Star blir med å realisere en feiring for alle, som også inkluderer grupper som kan falle utenfor andre arrangement.

 • Lyse AS er et norsk industrikonsern med virksomhet innen energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Lyse sin visjon er å være mer enn et selskap, og bidra til å støtte opp om lokalsamfunnet. Lyse er også opptatt av å støtte utdannings- og forskningsaktiviteter som kan bidra til å løse morgendagens utfordringer. Lyse går inn som regional samarbeidspartner for Stavanger 2025 for å løfte fram nettopp kunnskapsregionen Stavanger.

 • Sparebanken Vest er den tredje største sparebanken, og den nest eldste banken i Norge. Forløperen, Bergens Sparebank, ble etablert i 1823. Banken fremmer kunst, kultur, breddeidrett og frivillighet for å oppnå åpne og aktive lokalsamfunn som styrker vestlandet i dag - og for fremtiden. Stiftelsen Agenda Vestlandet støtter arbeid som driver fram det grønne skiftet på Vestlandet.

 • DSD AS satser på teknologiske og bærekraftige selskaper innen mobilitet, hav, reiseliv og helse. Bærekraft, aktivt eierskap og verdiutvikling skal være grunnpilarer for konsernets videreutvikling. Stavanger 2025 og DSD vil jobbe sammen om  "Ut i naturen", hvor alle innbyggere inviteres til et stort utendørs arrangement på vakre Fjøløy med fokus på turglede, friluftsliv og naturopplevelser.
 • Wintershall Dea er en av de største olje- og gassprodusentene på norsk kontinentalsokkel. Med hovedkontor i Stavanger er selskapet hovedsponsor for Stavanger Symfoniorkester, en viktig bidragsyter for å bringe klassisk musikk ut til folket. Stavanger 2025 og Wintershall vil jobbe sammen om jobbe sammen med symfoniorkesteret om en rekke jubileumsprosjekter i 2024 og 2025. 
 • Stavangerregionen Havn håndterer cruise,- gods,- offshore- og ferjetrafikk. Andre viktige oppgaver er eiendomsforvaltning, småbåtturisme og samarbeid med festivalarrangører og offentlige etater. Stavanger 2025, Engøyholmen kystkultursenter og Havnen vil jobbe sammen om landsregattaen, som skal gjenskape folkefesten i 1868 da Stavanger var vertskap for Norges første landsregatta.